“Vörös Háború” II.

ZJUGANOVNAK IDEJE LENNE VISSZAVONULNIA!”

Az OROSZORSZÁG KOMMUNISTÁI KOMMUNISTA PÁRT Központi Bizottságának első elnökhelyettese, Ruszlan Hugajev képviselő kommentálta azt a hírt, hogy az OFKP vezetője, Gennagyij Zjuganov betöltötte a 71. évét. „Emberileg, természetesen, jó egészséget és bőséget kívánok Gennagyij Andrejevicsnek.

Ám ha politikai tevékenységét értékeljük, úgy nyíltan meg kell mondani, hogy Zjuganov nagy kárt okozott a kommunista és hazafias mozgalomnak. Az első időkben, amikor az OFKP élén állt, valóban igyekezett tenni valamit azért, hogy Oroszországban pozitív változások következzenek be, összegyűjtötte a pártaktívát, tömörítette az embereket. Később azonban egyre inkább egy bürokratára, egy hivatalnokra kezdett hasonlítani.

Ruszlan Hugajev
Ruszlan Hugajev

A kétezres évek kezdete óta Gennagyij Andrejevics többé már nem hallgatott az egyszerű kommunisták védelmére, kapcsolatot teremtett az oligarchákkal, kezdte benyomni az embereiket a párt képviselőjelölti listáiba – és egyre inkább eltért a marxizmus-leninizmustól. Aminthogy valaki kritikusan kezdte értékelni lépéseit, az ilyen kommunistát rögtön kizárták a pártból. Ilyen igazságtalanul űzték ki a kommunista pártból Szvetlana Gorjacsevát, Gennagyij Szeleznyovot, Alekszandr Sabanovot, Jurij Guszkovot, Mihail Maskovcevet, Tatyjana Asztrahankinát, Vlagyiszlav Jurcsikot, Gennagyij Gamzát. Elment Amangeldi Tulejev, kiléptek a pártból Govoruhin, Lapsin, Prohanov és mások is.

Zjuganov parancsára szétverték a párt ifjúsági szervezetét, az Orosz Föderáció Kommunista Ifjúsági Szövetségét.

Ezt követően valóságos pogromokat hajtottak végre – és nem egyet, hanem többet, tucatnyit is – olyan nagy pártszervezetekben, mint Moszkva, Leningrád, Baskíria, Tula megye. Sőt ilyen tisztogatásokra még távoli autonóm területeken és köztársaságokban is sor került: a Hanti-Manysi, illetve Jamal-Nyenyec Autonóm Területen, valamint Hakaszföldön, Kalmükiában, Észak-Oszétiában, továbbá más köztársaságokban is. Ha valaki megpróbálta felhívni a figyelmet a párton belüli negatív jelenségekre, rögtön obstrukciónak vetették alá; az ilyen kommunistát sárral dobálták meg, mindenféle jelzőket akasztottak rá.

Húsz egynéhány év alatt Zjuganov semmit sem tett a szocializmus, a szovjethatalom, a Szövetségi Állam helyreállítása érdekében. Merőben pragmatikus megfontolásokból bár, de még a mostani hatalom is jóval többet tett ennek érdekében. Módomban állt egy időben ezzel az emberrel együtt dolgozni, és láttam: hogyan alakul át ez az ember. Én mindig szemébe mondtam az igazságot: Gennagyij Andrejevics, ön rossz irányban viszi a pártot, rossz – önző célokat követő, csúszómászókkal – emberekkel veszi körül magát. Akkor úgy tűnt, hogy elgondolkodott a szavaimon – de aztán minden folytatódott, a korábbiak szerint.

Persze, az efféle kétkulacsosság nem tudta nem kiváltani a párt veteránjainak, az OFKP ifjúsági vezetőinek felháborodását. 2004-ben a KB plénuma, mindenféle jogi normával összhangban, leváltotta Zjuganovot az OFKP KB elnökének tisztéről. A párt vezetőjévé akkor Vlagyimir Iljics Tyihonovot, Ivanovó megye kommunista kormányzóját választották meg.

Zjuganov azonban nem fogadta el az elvtársak döntését, a hatalom embereihez szaladt, és védelmet kunyerált ki a maga számára. Akkor az OFKP megalapítói – közöttük Tyihonov, Maskovcev, Sabanov, és más leninisták létrehoztak egy új, történelmi betűszavú kommunista pártot, a VKPB-t. Ebbe az új pártba átlépett a hajdan 500 ezres OFKP kommunistáinak többsége (manapság, szakértők számításai szerint, az OFKP-ban valamivel több, mint 60 ezer tag van). Engem megválasztottak a VKPB KB titkárává… Ez egy igazi kommunista párt volt. Zjuganov azonban elérte, hogy a hatalom megtagadja egy ilyen párt bejegyzését. Az OFKP viszont, amely addigra már nem volt több egyszerű kereskedőcégnél, mindig és mindenhol zöld utat kapott – és már semmilyen veszéllyel sem járt a kapitalizmus számára. Sok elkeseredett kommunista akkor teljesen visszavonult a politikától. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy az OFKP-n belül is mindmáig megmaradt nem kevés becsületes kommunista. A párt azonban úgy táncol, ahogy a pártbürokrácia fütyül.

Mostanra Gennagyij Zjuganov már nagyon öreg ember, akit nyomasztanak saját hibái, kompromisszumai és különféle bűnei. Az OFKP már szinte teljesen összenőtt a hatalommal, nem kínál már semmiféle alternatívát, a párt képviselőivé ma már csak gazadagokat választanak meg… Munkások, parasztok, mérnökök számára ebben a pártban már régen bezárult a párt vezetése felé vezető út. És, persze, virágzik a vezér kultusza – aminek láttán az ember csak röstelkedni tud. Szerencsére a párt alsó szintjein sohasem szűnt meg a harc egy igazi, zjuganovizmus nélküli kommunista párt létrehozásáért.

2009-ben, civil mozgalomként, létre is jött egy ilyen párt, amely azonmód fölvette történelmi jelentőségű nevét: OROSZORSZÁG KOMMUNISTÁI. Ez ma már egy erős, országosan és külföldön is jól ismert párt. Nem túlzás azt állítani: ebben a pártban gyűltek össze az igazi kommunisták – azok is, akik valamikor az OFKP soraiban dolgoztak, illetve az új, fiatal pártkáderek is. A pártot – amelynek ma már 73 regionális szervezete, több tucatnyi képviselője van – MAKSZIM ELVTÁRS, azaz Makszim Szurajkin, egy fiatal, energikus vezető irányítja.

Makszim elvtárs közvetlen az érintkezésben, nyitott a párbeszédre – a nép körében egyre növekvő népszerűségnek örvend. Eljött az ideje valamennyi kommunista történelmi egyesülésének az új kommunista párt lobogói, egy új vezető irányítása alatt. Gennagyij Andrejevicsnek pedig vissza kellene vonulnia. Mindenki számára így lesz a legjobb!

Folytatása következik!

 

Juhász Norbert

 Népi Front

 egri titkára