Verte az embereket, de szobrai vannak és emlékközpontot is építenek neki

Mindszenty József (Csehimindszent, 1892. március 29. – Bécs, 1975.május 6.) Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros.

1956-ról harsog az ország. Felröppen egy-egy név, egy-egy arc. Félelmetes alakok árasztanak hullaszagot.

Ilyen félelmetes és taszító alakja a magyar történelemnek Mindszenty, született Pehm  József, akit 1915-ben szenteltek pappá. A későbbi bíborosnak jelentős szerepe volt abban, hogy az 1956-os események rendkívül véres fordulatot vettek.

“Csaknem 5,7 milliárd forint támogatást nyújt a kormány a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához…” MTI-hír.

Ez az összeg nem az 1956-os csomag része, hanem csakis az övé, a Mindszenty hajcsár úré, aki örömmel verte korbáccsal a szegény zalai cselédeket. Jobban is állt a kezében a keresztnél, hiszen Krisztushoz nem sok köze volt. Egyszer a nyílt utcán ütött arcon egy embert, mert az nem vette le előtte a kalapját.

Hívei el szokták mondani, hogy szegényt elvitték a nyilasok, majd a kommunisták is. Vajon miért?

“1944. március 4.-én     jelentős fordulat következett be egyházi pályafutásában. A pápa kinevezi Veszprém-megyei püspöknek. Működését március 24.-én, éppen ötvenedik születésnapján kezdi meg. Gyors leltárba kezd. Meglepődve konstatálja, hogy a püspökség 11000 hold szántóval rendelkezik. Éles elméje azonnal működésbe lépett. Mivel ekkor már tizedik napja volt az ország náci megszállás alatt, úgy döntött, hogy a tizenegyezerből hétezret felparcelláz és elad, ami meg is történt. Ebből vásárolt, illetve felépített 34 új plébániát, és 11 új katolikus iskolát. Folytatta volna tovább is, de a Sztójay-kormány, Hitler utasítására leállította az egyházi vagyonmentő akciót.

  1. november 27.-én, a nyilasok beszállásolásra kívánták felhasználni a püspöki palotát. De ez – Mindszenty szerint – már így is túl zsúfolt volt. Ezért határozott tiltakozását fejezte ki. Ellenállása túlságosan radikálisra sikeredett. Ezért Schieberna Ferenc nyilas ügyvéd, pártvezér letartóztatja a püspök urat, aki heves vérmérsékletéről most is tanúbizonyságot tesz.” -írja Mihály János, történész. Mindszenty kapzsiságának és nem ellenállásának az “áldozata”. A nyilasok a soproni Isteni Megváltó Leányai anyaházában őrzik, míg az igazi ellenállókat: Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Pataki Istvánt, Pesti Barnabást kivégezték.
  2. “1945. április 1.-én, a Vörös Hadsereg Sopronba történt bevonulásakor szabadul Mindszenty rabságából. Hálátlansága és nagyfokú szovjetellenessége azonban nem ismer határokat, amit egy rövid történettel érdemes illusztrálni.A soproni polgármester a felszabadítók fogadására kisebb ünnepséget szervezett. Erre meghívta a náci börtönből kiszabadult politikai foglyokat is. A Szálasi által bebörtönzött Mindszentyt kérte fel az ünnepség szónokának, amit a püspök úr határozottan visszautasít. S a következőket mondja: Különben is engem senki nem szabadított fel, hanem a menekülő karhatalom felejtett itt. Ezzel a mondatával most már félreérthetetlenül nyilvánította ki nagyfokú szovjetellenességét, és folytatta gyalázkodásukat, ahol csak alkalom adódott rá. Erre is érdemes egy rövid történetet idézni emlékirataiból. Annak ellenére, hogy félelmében jóformán ki sem lépett a szálláshelyéről, mégis mindent tudott a szovjet katonák viselt dolgairól.” – írja Mihály János.1956-ban uszító beszédet mondott, amelyben visszakövetelte az egyházi vagyont és még Nagy Imre felelősségre vonását is kilátásba helyezte. Beszéde aktivizálta és tüzelte a belső imperialista, reakciós erőket és az utcán gyilkoló és randalírozó köztörvényeseket. Ki akarta tagadni az egyházból a szocialista rendszerhez hű, a törvényeket tiszteletben tartó papokat.Külföldi emigrációját arra használta fel, hogy Magyarország, a magyar kormány és a magyar nép ellen uszítson. Cselekedeteit a Szentszék is megelégelte.1973-ban, magát VI.Pál pápát is zsarolta egy levélben. A pápa nem tűrte tovább, hanem levelet írt :”Az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánítom. Ez magyarul annyit jelent, hogy ki vagy rúgva!” Ez az erőszakos és agresszív ember folyamatosan támadta hazánkat és a Vatikánt zsarolta. Ma szobrai vannak Magyarországon, és milliárdokat költenek a személyi kultuszára, a legocsmányabb  történelemhamisításra. Ezzel szemben: “Elmondásuk szerint pokrócot, lepedőt sem tudnak mindig cserélni: egy nap átlagosan öt fekvőbetegre számítanak, a kocsiban mégis csak 1-2 darab van belőlük. Ha egy műszak alatt több olyan beteget szállítanak, aki saját testnedveiben fekszik, „az bizony kifejezetten problémás”.” – vallomás a mentősökről 2015-ben. A mentősre, a magyar dolgozóra nem költenek. Pedig a magyar dolgozó nem kér szobrot, sem emlékközpontot, csak emberi életet. A mai hatalmasok megtanulták a hírhedt papjuktól, hogyan kell arcul csapni a cselédet.

Összeállította: Fogarasi Zs.