Újkori népvándorlás: a nemzetközi szolidaritás próbaköve

Korunk egyre nyomatékosabban jelentkező világválságának egyik súlyos jele az a népvándorlás, amely drámai méreteket öltve megindult a Közel-Keletről és más válságövezetekből Nyugat-Európa felé, Földünk háborúk, belpolitikai és gazdasági válságok, elmaradottság és nyomor sújtotta részei felől az „ígéret földje”, a fejlett Nyugat irányába. Ennek a már évek óta tartó migrációs hullámnak világosak a geopolitikai okai, ám egyelőre beláthatatlanok a következményei. Miközben a Nyugat és az Európai Unió tehetetlenül ingadozik befogadás és határzár között, a háborús pusztítás elől menekülő és a jobb élet reményében elinduló emberáradat megállíthatatlanul hömpölyög, mint megáradt folyó, áttörve a sebtében emelt fizikai és jogi gátakat.

migrants7migránsok3

Olyan ez, mint amikor a „kunyhók” elnyomott népe fellázad és megindul, hogy elfoglalja a „paloták” világát, döngeti a kapukat és falakat, s ezeket ledöntve sáros, bocskoros lábbal beront az úri szalonok puha szőnyegére, s befogadást követelve a meghökkent arcú, gazdag burzsoák elé lép.

migráció4

A burzsoázia a tőle megszokott képmutató emberbaráti és jótékonykodó gesztusokkal fogadja őket, miközben azon töri a fejét, miként lehetne kiebrudalni a betolakodókat.

agression

Felsorakoznak a rendőrök, megjelenik a katonaság, tanácskozik az úri parlament, de igazi megoldást képtelen találni erre a problémára.

Keleti pu 2015

Mert olyan világban élünk, amelyben egy kisszámú birtokos réteg bitorolja a földi gazdagság túlnyomó részét. Olyan világban élünk, amely gazdagokra és szegényekre oszlik. Olyan világban, amelyben a gazdagok elveszik a szegényektől, amijük van. Olyan világban, amelyben a népesség száma exponenciálisan nő az elmaradott, elnyomott és kizsákmányolt földrészeken, miközben a gazdag nyugati országokban a születések száma egyre csökken.

migránsok2

Egyre kevesebb ember él évszázadok óta felhalmozott vagyontömeg birtokában, miközben egyre növekvő embertömeg tengődik és nélkülöz a nyomorban.

szegénység

Csoda-e, hogy ez az ellentmondás feloldást kíván és kiegyenlítésre törekszik? Hogy a nélkülözők a gazdagok ajtaján kopogtatnak? Hogy ott, ahol sokan élnek, ahol háborúk dúlnak, a föld nem képes eltartani a népességet, és az emberek megindulnak oda, ahol bőség uralkodik, és ezt a bőséget kevesen élvezik? Hiszen csak azt követelik vissza, amit elvettek tőlük.

migráció5

A magyar kormány és nyomában már a gazdag nyugat-európai országok is bezárni igyekeznek a kapukat. Azt hiszik, ezzel megállíthatják az áradatot, miközben annak valódi okait nem szüntetik meg.

tranzitzóna Déli

Igyekeznek elkülöníteni a „menekülteket” a „gazdasági bevándorlóktól”, megfeledkezve arról, hogy a gazdasági bevándorló éppen olyan menekült, mint a politikai. Mert hiszen mit tegyen az ember, ha egyszer nincs mit ennie? Mit válaszolnának ezek az urak arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy még az Európai Unió 28 tagállama sem egységes, hogy Magyarország és a többi kelet-közép-európai, „volt szocialista” ország a több mint tíz éve történt csatlakozása óta sem volt képes felemelkedni és még csak a közelébe sem jutni a nyugat-európai életszínvonalnak? Hogy a déli EU-tagországok fokozatosan lecsúsznak, Görögország válságban van? Hogy miközben a tőke és az áru szabadon áramolhat az Unión belül, a munkavállalók áramlását korlátozni igyekeznek?

tranzitzóna Keleti

S a magyar kormány, miközben ádázul tiltakozik a gazdasági bevándorlók ellen, megfeledkezik arról, hogy számos magyar (és kelet-közép-európai) megy Nyugatra mint gazdasági bevándorló. Olyan ellentmondások ezek, melyek feloldást kívánnak. És az újkori népvándorlás ennek egyik első jele. Veszélyben vannak a „kétsebességessé” vált Európai Unió eddig elért vívmányai. Megrendül Schengen. Az USA szabadkereskedelmi törekvéseivel bekebelezni készül Európát. És a migránsok egyre csak jönnek, határzárak, kerítések, rendőrök, katonák és szigorodó törvények ellenére.

bezárt kapuk

Addig, amíg a Föld lakossága nem fog kiegyenlített életszínvonalon élni, amíg háborúk lesznek és kizsákmányolás, amíg nemzeti és vallási megosztottság nehezít meg mindenfajta integrációt, addig ez nem is lehet másként.

Németh Attila