Trump-kormány eddig 105 beavatkozó akciót hajtott végre Venezuela ellen

Venezuelai Bolivári Köztársaság határozottan visszautasítja az Amerikai Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségének (Central Intelligence Agency, CIA) igazgatója, Michael Pompeo kijelentéseit, és a nemzetközi közösség előtt ezennel elítéli az Egyesült Államok szisztematikus agresszióit Venezuelával szemben, melyek a következő pontokban foglalhatók össze:
1. A legmagasabb szintről irányított sorozatos hírszerzési műveletek, melyek Nicolás Maduro Moros elnök alkotmányos kormányának megdöntését célozzák, együttműködésben Kolumbia és Mexikó kormányával egy átmenet elérése érdekében Venezuelában, ez pedig egybehangzik ezen országok kormányainak tevékenységével a térségben.
2. Az Amerikai Egyesült Államok finanszírozza és logisztikai támogatást biztosít a venezuelai ellenzéknek, a venezuelai demokrácia destabilizálására tett erőfeszítések és a politikai célú erőszakszítás szerves részeként.
3. A Venezuelát az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára nézve szokatlan és rendkívüli veszélynek tituláló elnöki rendelet elfogadása és megújítása.
4. Egyoldalú és törvénytelen kényszerítő intézkedések meghozása a Venezuelai Bolivári Köztársaság magas rangú tisztviselői ellen, mint például az alelnök, miniszterek és a Legfelsőbb Bíróság bírái; abból a célból, hogy a venezuelai államot alávessék az USA imperialista terveinek.
5. Az USA jelenlegi adminisztrációja hatalomra kerülése óta több mint 105 beavatkozó és ellenséges akciót hajtott végre, irányítva az Amerikai Államok Szervezetéből (OAS) indított beavatkozó törekvéseket, nyíltan megsértve a nemzetközi jogot, és azzal fenyegetve, hogy „komoly és gyors gazdasági lépéseket” fognak alkalmazni a venezuelai lakosság ellen. Ezek a kollektív szankciók a legtisztábban imperialista jellegűek, és súlyosan sértik a nemzetközi jogot.
A Venezuelai Bolivári Köztársaság követeli, hogy az USA vezetése azonnal, és a kellő módon kérjen bocsánatot, s egyben figyelmezteti a nemzetközi közösséget az országunk ellen irányuló kétségtelen fenyegetésre, tekintve ennek a hírszerző ügynökségnek eddigi szörnyű előéletét a független országok szuverenitásának megsértésében, egész társadalmak szenvedésében, valamint az imperialista érdekeket nem követő országok területi dezintegrációjában.
A Venezuelai Bolivári Köztársaság ezúton tájékoztat, hogy be fogja jelenteni és el fogja ítélni az Egyesült Államok, Kolumbia és Mexikó kormányainak tevékenységét a megfelelő diplomáciai csatornákon, a CELAC, az UNASUR, az AEC, valamint az El Nem Kötelezett Országok Mozgalma előtt, ahogy azt tennie is kell szabad és független országként. Most vasárnap, július 30-án Venezuela népe békésen az urnákhoz és szavazóhelyiségekhez fog járulni, hogy kifejezze szuverén akaratát az általános, közvetlen és titkos választójogán keresztül, egyfajta demokratikus ünnep keretében, valamint közvetlen szuverenitása gyakorlása során az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak megválasztása érdekében.

Kiadó: Venezuelai Bolivári Köztársaság Népi Hatalom Külügyminisztériuma