Tiltakozunk a lengyel kommunisták bebörtönzése ellen!

Egy lengyel bíróság 9 hónapi börtönbüntetésre ítélte a Lengyel Kommunista Párt négy tagját, mert a
kommunista ideológiát terjesztették.
Az LKP aktivistáit a Btk. 256, cikkelyének 1. pontja alapján ítélték el, amelyben ez áll:
,,Pénzbüntetésre, szabadságvesztésre, illetve két évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető az a személy,
aki nyilvánosan szót emel egy fasiszta vagy más egyéb totalitárius rendszer mellett, nemzeti, etnikai,
faji vagy vallási alapon, illetve a vallásos hit hiányának alapján gyűlöletet szít.”
Korábban már történt kísérlet arra, hogy ezt a cikkelyt oly módon módosítsák, hogy abba belevegyék
a kommunista jelképek tilalmát is. Ez azonban akkoriban tiltakozásokat váltott ki Lengyelországban és
külföldön is. Az Alkotmánybíróság pedig 2011. július 19-én hatályon kívül helyezte azt, mint ami
ellentétes a szólásszabadsággal. Az Alkotmánybíróság ítélete során figyelembe kellett vennie a Vajnai
kontra Magyarország per ítéletét,melyet a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hozott.
Most újabb kísérlet történik a marxi elméletet terjesztők üldözésének kiterjesztésére, amelyhez a
fasizmus elleni fellépést lehetővé tévő törvényt próbálják alkotmányellenesen felhasználni.
Tiltakozunk a Marx elméletét terjesztő aktivisták üldözése ellen.
Elfogadhatatlannak, alkotmányellenesnek, a nemzetközi jogot sértő lépésnek tartjuk a
Lengyelországban született bírósági ítéletet, amely 9 hónapi börtönbüntetésre ítélte a Lengyel
Kommunista Párt négy tagját, mert úgy mond a kommunista ideológiát terjesztették.
Az Európai Baloldal tiltakozásra hívja fel a demokratákat. Ne hagyjuk, hogy Lengyelországban is teret
nyerjen az a szélsőjobboldali politika, amely politikai ellenfeleit erőszakos eszközökkel akarja
elhallgattatni, lényegében megakadályozva a szólásszabadsághoz való jogok érvényesítését.
Börtönnel fenyegetik a rendszer legkövetkezetesebb bírálóit, amivel megfélemlítik a társadalom nagy
részét. A magyarországi törvényhez hasonlóan tiltani akarják a világhírű marxista történelmi
személyek nevének használatát az utcák és közterek esetében, le akarják rombolni a fasizmus ellen
harcoló kommunista hősök és szovjet katonák emlékműveit.
Követeljük, hogy töröljék az alkotmányellenes ítéletet, és semmisítsék meg azokat a törvényeket,
amelyek ilyen ítéletek meghozatalát lehetővé tesznek,
Budapest, 2015. május 25.
Eszmélet
Munkások Újsága
Baloldali Alternatíva
Marx Károly Társaság
Magyar Antifasiszta Liga
Európai Baloldal

Népi Front