Szolidaritás az iraki nép felkelésével a korrupció, szektrianizmus és terrorizmus ellen

Az Iraki Kommunista Párt közleménye

Már több hete, 2015. óta, Bagdad és közép- és dél Irak más tartományai tanúi lehettek egy széleskörű népmozgalom növekedésének, amilyet sok évtizede nem láttunk az országunkban. Ez egymást követő tömegtiltakozásokban csúcsosodott, amelyek közül a legfontosabbak az Ipari Minisztérium „önfinanszírozó” cégeinek munkásai és alkalmazottai által szervezett tüntetések és sztrájkok voltak.

Ez a népmozgalom lendületet vett az összes tartomány különféle szociális és politikai hovatartozású polgárok százai és ezrei részvételével. A tiltakozás politikai alapja, amelyet civil és demokratikus erők indítottak, kiszélesedett, és a Najaf-i legfőbb tekintély támogatását is elnyerte.

communistpatyiraqA népi felkelés a nép haragjának robbanása volt, a kormány szektáriánus-etnikai hatalom megosztó politikája eredményeként, mind szövetségi, mind tartományi szinten, és amiatt, hogy a kormány képtelen az országot irányítani, a nép és az ország érdekét szolgálni és a minimális biztonságot és szolgáltatást biztosítani egy megfelelő méltóságteljes élethez, valamint hogy megbukott a terrorizmus és annak eszközei elleni hatékony harcban, beleértve az ISI (Iszlám Állam) terrorista szervezetet.

Az áramellátás romlása egy különösen forró nyárban lehetett az első tiltakozó tüntetések szikrája, de a nép követelései hamarosan elmélyültek abban az irányban, hogy nyomást gyakoroljanak határozott intézkedések meghozatala érdekében a korrupció elleni harcban, és hogy számoltassa el a korruptokat, különösen azokat, akik az államban vezető pozícióban voltak. A tömegtüntetések, amelyeket minden pénteken a Tahrir (Felszabadulás) téren és 9 nagyvárosban tartottak, úgy tartották, hogy a korrupció leküzdése erősíti a terrorizmus elleni támadást, minthogy egyik táplálja a másikat. Politikai reformra szólítottak fel, és arra, hogy sürgős lépéseket tegyenek a bírósági reformok megvalósítására, mert e nélkül nem lesz lehetséges a kívánt reformok végrehajtása.

A tüntetések nemzeti és népi jellegének köszönhetően, és követeléseik és jelszavaik jogos és valós természete, valamit békés és civil természete miatt óriási népi nyomást gyakoroltak, amely gyors válaszra kényszerítette mind a kormányt, mind az országgyűlést reformcsomagok bemutatásával. Az igazságügyi hatóságok még nem válaszoltak a reformkövetelésekre.

Az Iraki Kommunista Párt az eddig bejelentett reform csomagokat a megfelelő irányba tett pozitív lépésekként tekintette, amiket mélyebb reformokkal kell kiegészíteni. Pártunk azt is hangsúlyozta, hogy további tömegnyomást tartsanak fenn a reformok megfelelő végrehajtása érdekében.

Öt héttel a tömegtüntetések és majdnem egy hónappal a reformcsomagok bejelentése után, amit sikerült elérni alapjában véve kevés és szerény.

Tekintettel arra, hogy a miniszterelnök még nem mutatta be teljes elképzelését a reformfolyamatról és annak mechanizmusáról, párosítva a politikai és kormányzati csapat szűk szerkezetével, amelyiknek vezetnie kellett volna a reformfolyamatot, és a korrupt elemek és azok ellenállásával, akiket a reformfolyamat érintett, továbbá a kirívó külső beavatkozással, lényeges, hogy folytassák és kiszélesítsék a nyilvános nyomást,annak érdekében, hogy a reformfolyamat különböző területeken megvalósuljon.

Nagyon fontos az iraki népi tiltakozó mozgalom nemzetközi támogatása, hogy biztosítsa, hogy az eléri a célját a politikai reformok megvalósításával, hogy megszabaduljon a szektáriánus-etnikai hatalommegosztó rendszertől, leküzdje a korrupciót és a korruptakat, megújítsa a nemzetgazdaságot szolgáltatásokat nyújtson, és harcoljon a terrorizmus és az ISIS ellen. Elengedhetetlen az iraki nép és demokratikus erőinek politikai és erkölcsi támogatása igazságos harcukban a békéért, szabadságért és társadalmi igazságosságért egy egyesített demokratikus és szövetségi Irakban.

Iraki Kommunista párt

  1. szeptember 11.

Fordította: Rónai Katalin, Népi Front alelnöke