Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett… Trianon és ami utána jött

trianon“Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke… ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”- ezt írta Lenin a Trianoni  országdarabolásról.

Június 4-én  azon tűnődöm, hogy milyen érdekes törvényszerűség szerint omlanak össze a  magukat szilárd alapokon képzelő hatalmas birodalmak, hogyan válik semmivé kártyavár hadseregük, amelyet általában a vakfegyelem és vakhit tart egyben, nem pedig a szívből jövő  hazaszeretet, az ész logikája, a nép iránti hűség.

Ferencz József birodalmában a hatalom keményen elnyomta a szlovákokat, akárcsak a magyarokat  és más kis nemzetet. Szóval annak, aki nem hajtotta a császári igába fejét, nem sok babér termett, legfeljebb síri virág.
Horthy Miklós akkoriban ennek a császárnak volt a szárnysegédje, így minden tekintetben társtettese, a hatalmi gépezet egyik meghatározó figurája. Aki  szelektív amneziájában az aradi vértanúkat is feledni merte.
voroshadseregA Trianoni országdarabolást az urak aljasságai, játszmái előzték meg.
A lovas tengerész katonáival az antant engedélyének birtokában a Dunántúlra vonult, és a legkisebb mértékben sem zavartatta magát annak magyarellenessége miatt.  Felesküdött a vöröskatonák harcának vérbefojtására, annak ellenére, hogy pont ők védték a haza határait.
A Prónay – pribékek azokat a vöröskatonákat, parasztokat, közembereket ásták be a legembertelenebb módon a földbe és maratták szét a fejüket kopókkal, akik védték Magyarországot és utoljára a történelemben fegyverrel foglaltak vissza magyar földet.
A baj az volt, hogy ők nem úri Magyarországot akartak, hanem szocialista Magyarországot.
Az akkori jobboldalnak pedig nem demokratikus jogok, a munkásság  jóléte, a kisebbségek egyenjogúsága volt a fontos, hanem a természeti kincsek, a bányák és a köpeci, zsil-völgyi  bányász munkaereje, amely ugyanolyan kizsákmányolt volt, mint bármelyik anyaországi társa, és az is marad, amíg az úri Magyarország  és az úri Románia  meg nem szűnik  a felszabadulás beköszöntével.
Tarján M. Tamás írja a tőkés Magyarországon:”A Kun Béla vezetésével hatalomra kerülő kommunisták nem voltak szalonképes erő az antant számára, bár Clemenceau a Tanácsköztársaság csapatainak visszavonása érdekében megvillantotta előttük a részvétel lehetőségét. 1919 augusztusában, amikor az ország nagy része román megszállás alá került, ez a köztes állapot már terhessé vált a tárgyaló felek számára, de a Nemzeti Hadsereg segítségével új, konzervatív rendszert építő Horthy Miklós már megfelelő partnernek tűnt. Magyarországnak csak ekkor, 1919 végén küldték el a meghívót a békekonferenciára.”
Aztán a jó partner harsogva, habzó szájjal nyomta hosszú ideig az irredenta szöveget. Nem a saját árulását akarta jóvátenni, hanem a zsigeri imperialista vágyakat kielégíteni.
Mert mindennek az átkozott fináncoligarchia az oka!
Trianonra a gyógyír a Duna-menti köztársaságok kisebbségeinek autonómiája lett volna – igaz, hogy ez egy lenini gondolat. Ehelyett napjainkban is etnikai háború dúl például Ukrajnában.
Valakik nagyon szeretnek a zavarosban halászni. Dimitrov több mint fél évszázada világosan kimondta, hogy a finánctőke akkor veti be a nacionalista, majd a fasiszta fegyvert, amikor erre szüksége van. És erre kevés egy cikk, kevés egy idézet, kevés egy vers. Ez a politika úri huncutság a szó szoros értelemben.
Trianon nekem nemcsak fáj, hanem kinyílik a bicska zsebemben…
A probléma okozói soha nem fogják magát a problémáit megoldani.
Vesszen Trianon és minden nációjú haszonélvezője, akármilyen gúnyát is visel a vitézkötéstől a lakkozott körömig! A Lenin által emlegetett kés mindegyikük kezében ott volt.
“Patrióta, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért. A sovinizmus pedig a nemzeti tudat hiánya.” – írta Illyés Gyula.  A zseniális író gondolatának fényében világos, hogy az antant és magyarul beszélő horthy-pribékjei sértettek jogot, a  vörösök pedig védték a jogot harcos patriótaként. Akkor ki beszélhet itt emelt fővel?

Fogarasi Zsuszanna, Népi Front