Szélsőjobboldal ellenszere: a következetes marxista politika

Miért van az,hogy a leszakadók,nincstelenek de még a munkások tömegei is, akik a nyomor a kizsákmányolás és megalázottság reménytelen helyzetében vergődnek, a számukra valódi megoldást és alternatívát jelentő radikális baloldal helyett a káoszt, gyűlölködést és esztelen pusztulást jelentő szélsőjobboldal felé fordulnak?Az egész Európában tapasztalható szélsőjobboldali előretörés kizárólagos felelőse a kapitalista látszatdemokráciák önvédelmi mechanizmusa, amely mögött a szinte korlátlan hatalommal és vagyonnal rendelkező uralkodói elit áll. A nacionalista eszmék támogatásával saját hatalmát és a széles tömegek nyomorát igyekszik biztosítani. A kommunizmus választ ad arra,hogyan lehet kilépni a kapitalizmus poklából, megszabadulni a kizsákmányolás igájától és a tőkések diktatúrájától. Pontosan ez népi törekvés az, amit a hatalmi elit igyekszik eltiporni,megsemmisíteni.
Ezerszer inkább a fasizmus fojtogassa a világot, mint a korlátlan hatalmukat felszámoló és igazságosabb társadalmi viszonyokat létrehozni képes forradalmi baloldali mozgalmak. Valahányszor a világon gyengülni látszik a tőkés hatalom ereje, a világ gyilkos csendőrei azonnal beveti az erőszak teljes erejét,hogy elejét vegye bármilyen valódi népi kezdeményezésnek. Számukra lényegében mindegy, hogy az országokban a polgári látszatdemokrácia vagy szélsőjobboldali diktatúra uralkodik: kizsákmányolást, szabad és törvényesített rablás, tőkés terrort jelent mindkettő.Csírájában fojtanak el mindennemű szocialista mozgolódást és támogatják a nacionalista szélsőségeseket a világ minden táján.A tömegtájékoztatási eszközök feletti maximális kontrolljuknak és propaganda hadjáratuknak köszönhetően a társadalom széles rétegeit hangolják nacionalista utcai tüntetésekre és tüzelik a kommunizmus ellen a közvéleményt.
Az általános népbutítás eredménye,hogy az egyébként nekik robotoló,kilátástalanságban tengődő munkások is a munkásmozgalom és annak vívmányai ellen fordulnak. Munka és jövőkép nélküli,nyomorgó,céltalan fiatalok százezreit,millióit üldözik a fasizmus karjai közé! Ez a folyamat bár megállíthatatlannak látszik, valójában mégsem az: a kommunisták következetes antifasiszta politikája az, amely véget vethet  a szélsőjobb ámokfutásának. Kötelességük küzdenünk ellene, mégha olykor reménytelennek is látszik harcunk és úgy érezzük, hogy nincs tovább. Ilyenkor mindig kerekedjen felül bennünk tenni akarásunk, kitartásunk és folytassuk nagyszerű küldetésünket a fasizmus legyőzéséért, az új szocializmusért!

Bottka Roland, Népi Front