Somogyi Béla fia, a harcos kommunista

Az Ember című New-Yorki lap egyik maradandó értékű dokumentuma 1937. január 5-én egy nagyszerű írás:  A Somogyi Béla fia.

“Hogy ki volt Somogyi Béla, azt aligha kell magyarázni Az Ember olvasóinak. A szocialista újságírás egyik legkiválóbb magyarországi harcosa volt, aki a kommün összeomlása után törhetetlen kötelességtudással és önfeláldozó bátorsággal szerkesztette a budapesti Népszavát.

A fehérterror ekkor élte hőskorát és Horthy legjobb tisztjei annyi ezer munkással együtt Somogyi Bélát és Bacsó Bélát is kegyetlenül meggyilkolták. A mártír Somogyi Béla legkisebb fia, Somogyi Pál, kisodródott Amerikába és itt az Uj Előre (így írták akkor-F.Zs.) című kommunista napilap, munkatársa, majd szerkesztője lett… A logika, a biztos eszmemenet volt a legerősebb oldala Somogyi Pál harcos, polemikus írásainak és az senki számára nem lehet kétséges, hogy ez a fiatalember szentül hiszi, azt, amit leír… De én úgy beszélek a Somogyi Pálról, múlt időben, mintha legalább is nekrológot írnék róla. Pedig erről szó sincs. Egészen másról van szó. Arról van szó, hogy Somogyi Béla legkisebb fia olyasmit cselekedett, amiért az igaz embereknek a szívükre kell őt ölelni. Elment Spanyolországba, hogy fegyverrel a kezében vegyen részt a spanyol nép megrendítő szabadságharcában… Ezekben a napokban már ott harcol a spanyol munkások vérben úszó frontján. Amíg mi töprengünk, tépekődünk, vitatkozunk és átkozódunk, ő egy mindnyájunkat megszégyenítő gesztussal puskát fogott és odavitte fiatal életét a legszentebb kötelességteljesítés oltárára… A kis Somogyi Pál el tudott menni és ezzel messzire kimagaslott a sorainkból és különb embernek bizonyult valamennyiünknél.”
Somogyi Pál 10 esztendősen már megismerhette a hatalom brutalitását, mikor őt kis gyermek létére letartóztatták. Somogyi Pál továbblépett, kommunistává nevelte magát és szerkesztette az Új Előre (New Forward) című lapot, amely az amerikai magyar munkásság fegyvere volt a tőke elleni harcban. Ez volt akkor az egyetlen magyar nyelvű kommunista napilap!
Összeállította: Fogarasi Zsuzsanna