Piacgazdaság

Ismeretes a liberális közgazdászok álláspontja a piacgazdasággal kapcsolatban. A piac az ő szemléletükben központi szerepet kap, szinte fétissé lép elő, a világegyetem mindenható urává és parancsolójává, majdhogynem Örökkévaló Teremtőjévé. Az államnak nem kell beavatkoznia a gazdasági folyamatokba, vallják Őpiaci Szentségének e felkent prófétái, a mindenható Piac mindent elrendez, megold és szabályoz. Szabályozza életünket, gondolatainkat és álmainkat, megoldja magán- és közügyeinket, elrendezi politikai berendezkedésünket. Piacvilágban élünk. Ha kilépünk az utcára, mindenütt piaci szereplőkkel találkozunk: a boltokban, a villamoson, a munkahelyen, sőt otthon a családban is. Piaci tudatunkban átalakul és piacivá lesz a felebaráti szeretet, piacul beszélünk, hiszen jól megtanultuk már e közös, egyetlen és globalizált világnyelvet, piacnyelven oktatják a piaci tudományokat a piacegyetemeken, piackutatást végeznek jól képzett piaci szakemberek a Piaci Tudományok Intézetében. Piaci módon valljuk meg piacérzelmeinket piaci szerelmesünknek, piaci módon szitkozódunk, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy e szent piaci világrendtől elvárható lenne, piaci módon gondolkodunk a nagy Világpiacról. Hiszen a világ, ez a nagy és végtelen Piac határozza meg piactudatunkat, a piac templomaiban hirdetik Piac Őszentségének piacerkölcsi parancsolatait a piacpapok. Piacivá lett a művészet is, piaci alkotóművészek teremtik művészi épülésünkre piacműveiket, piaci módon ábrázolva bennük piaci életünk mindennapi piacait. Piaci világnézetünk nem ismer mást, csak a piacvilágrendet, piachitünket erősítik mindennapi piaci imáink, piaci módon gondolkodunk a piacról és mindenről, ami e piacvilágon létezik. Piaci általános és középiskoláinkban oktatják alap- és középfokú piacismereteinket, piaci politikusok piacpártjaira szavazunk négyévenként, piaci híreket nézünk esténként piactelevízióinkban. Piacpolitikáról piaci módon vitázunk, szidjuk az ellenpiacpárt piacpolitikusait, dícsérjük saját piacpolitikusaink piaci politikáját. Piacházasságot kötünk piacélettársunkkal, gyermekeinket piaci módon neveljük a piactudatra, hogy majdan ők is, fejlett piaci tudatuk révén, hű piacpolgáraivá váljanak piachazánknak. Katonáink bátran védelmezik piaci határainkat, sőt hősiesen küzdenek külföldi piacállamokban is ellenpiaci érdekeltségek támadásaival szemben. S ha e földi piacéletünk bevégeztetett, piackoporsóban bocsátanak le a szent piacföldbe, azzal a boldog tudattal, hogy megtettük epiaci életünkben piaci kötelességeinket.

 

Íme a piacgazdaság által teremtett piacember piaci élete. Mivel piacgazdaságban élünk, piacemberek lettünk, piacemberek vagyunk és azok is maradunk piaci halálunkig. Piachitünk megingathatatlan, szent és sérthetetlen, rendületlen hívei vagyunk piaci gazdaságunknak. Külpiaci kapcsolataink bővülnek, piacországunk egyre szorosabb piacszövetségre lép más piacországokkal. Szilárd tagjai vagyunk a nemzetközi Piacnépek Egyesült Piacszervezetének, a Piaceurópai Uniónak és a Nyugatpiaci Katonai Piacszövetségnek. A piaci népek közössége piactagjaként küzdünk az egységes világpiac megerősödéséért. Mint stabil piacnép adjuk át piaci tapasztalatainkat a fejlődő piacországok piacnépeinek, fűzzük szorosabbra velük piackapcsolatainkat. A keleti piacnyitás politikája értelmében piackormányunk bővíti piaci kapcsolatait a távol-keleti piacországokkal, piachazánk folyamatosan tesz szert új piacokra és nyitja meg piacát a külföld piacgazdaságai előtt. Piaci politikánknak köszönhetően piacgazdasági fejlődésünk töretlen, a BHP (bruttó hazai piac) növekedése jelentős.

 

Piacemberi létünkből kifolyólag tehát piaci világunkkal elégedettek lehetünk, és bátran nézhetünk a piaci jövőbe határtalan piaci optimizmusunkkal: minden a lehető legjobb e minden piacok legjobb piacán.  

 

Németh Attila