Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja a helyhatósági választások tapasztalatairól….

Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártjának Központi Bizottsága köszönetet mond mindazon választópolgároknak, akik pártunkra – egy az opportunista erőkkel szemben alternatívát kínáló valódi leninista pártra adták szavazatukat. A párt vezetése elismerését fejezi ki a párt mindazon tagjainak és aktivistáinak, akik a választási kampány hosszú hónapjai alatt, éjt nappallá téve dolgoztak. Nőtt a párt jelenléte az önkormányzati szervezetekben, a városi parlamentekben és a járási tanácsokban. Bejutottak a helyi képviseleti szervezetkbe és törvényhozásba jelöltjeink és listáink Lipeckben[i] és Gubkinszkban (Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet), a krasznojarszki határterületen és Glazovóban, Kinesme és Szeveromorszk településen, Nyiznyekamszkban – továbbá egyes falusi önkormányzati testületekbe Tyumeny, Tver megyében, a Komi Köztársaság egyes járásaiban, stb.

A regionális parlamentekbe való választások alkalmával pártunk magabiztosan szerzi meg a szavazatok mintegy 4 százalékát. Egyes szövetségi szubjektumokban[ii] – a Komi Köztársaságban, Kosztroma megyében, Nyizsnyij Novgorodban, Izsevszkben, Rjazany megyében – saját adataink szerint – a párt átlépte az 5 százalékos küszöböt. A hatalom azonban, szemmel láthatóan az  Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja korlátozásának politikáját folytatja. Egy olyan politikát, amelyet a hatalmi struktúrák, illetve a csődöt mondott, ál „kommunista párt” zjuganovista vezetése között kialakult összjáték határoz meg. Ennek során azonban Pártunk határozottan megkülönbözteti egymástól a zjuganovista fejeseknek azt a hatalommal kiegyező politikáját, hogy megakadályozzák a Párt  bejutását a regionális parlamentekbe – illetve az OFKP egyszerű tagságának a véleményét, akiknek irányában mi valóban szolidáris, elvtársi politikát folytatunk.

Makszim Szurajkin (középen) aktivisták között.
Makszim Szurajkin pártelnök (középen) aktivisták között.

A választások egyik fontos eredménye, hogy látványosan a megbukott  Bogdanovnak a KPSZSZ[iii] létrehozásával megvalósítani szándékozott projektje – amivel gúnyt űztek a Szovjetunió, a szovjet múlt emlékéből. Csúfosan megbukott tehát ezeknek az elemeknek az a kísérlete, hogy kisajátítsák a KPSZSZ nevet: az embereket nem tudták becsapni.

Oroszország Kommunistáinak Kommunista Pártja úgy indul a jövő évi parlamenti (Állami Duma) választásokon, hogy megerősödött, ismertsége, a dolgozók körében élvezett népszerűsége megnőtt. Az emberek – miután látják, hogy ez az a párt, amelyik értük dolgozik – erősebben kezdenek el támogatni minket. Minket, akik a munkás és a paraszt, a mérnök és az orvos, a tanító és a katona, a nők és az ifjúság, a gyermekkor és az anyaság intézményének, a hazai termelőknek nyújtandó támogatásnak, illetve annak érdekében munkálkodunk, hogy megvédjük a szolgáltatási szektorban dolgozókat a tulajdonosok önkényétől. Jelölteknek egyszerű embereket állítottunk – és a pártot is egyszerű emberek irányítják. Ez az, amiben mi gyökeresen különbözünk azoktól, akik szavakban ugyan a szocializmus mellett vannak – ám valójában készek mindent és mindenkit elárulni, csakhogy országunkban ne alakulhasson ki egy valódi kommunista mozgalom. Mindhalálig szemben áll velünk az ötödik hadoszlop is, amely tisztában van azzal, hogy ha Pártunk hatalomra kerül, akkor a nyugat valamennyi ügynöke elfoglalhatja az őket valójában megillető helyeket.

Ám kudarcra vannak ítélve politikai ellenfeleink tervei, az Egységes Oroszország és a zjuganovisták közötti szövetség tervei, és a nyugatbarátok tervei! Győzni fogunk! Előre, elvtársak!

AZ OROSZORSZÁG KOMMUNISTÁINAK KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK SAJTÓSZOLGÁLATA

 

[i] Ebben az orosz városban van (helyesebben, inkább már csak volt) az ukrán elnök – e véreskezű oligarcha – „Roshen” csokoládégyár-birodalmának egyik üzeme. Az orosz hatóságok kisajátították az üzemet.

[ii] Számuk: 89. Vannak közöttük „közönséges” megyék, határterületek – de autonóm körzetek, tagköztársaságok is.

[iii] Amit mi hajdan az SZKP (a Szovjetunió Kommunista Pártja) betűszóként ismertünk, annak eredeti, orosz betűszava KPSZSZ volt. A nevezett politikai szélhámos, megtévesztési céllal, létrehozott egy másik, KPSZSZ betűszóval leírható pártot. Kár volt strapálnia magát: a választók nem vették be a trükköt. Az SZKP-t (KPSZSZ) a Gorbacsov 1991-es árulását követő ellenforradalmi fordulat nyomán betiltották.

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára