Oroszország november 7 ünnepén – körkép

Habár, az orosz tőkés hatalom igyekszik kitörölni a nép emlékezetéből a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, és a XX. század legnagyobb eseményét lekezelően csak „októberi puccsnak” nevezi  – a forradalom szele feltartóztathatatlanul fúj az ország fölött. Nem hagyva feledni, hogy 1917 októberében  a Föld egyhatodán létrejött a nép, a munkások és parasztok hatalma. A szovjet nép, a Kommunista Párt irányításával rövid idő alatt képes volt hatalmas ipart létrehozni, kivívni a világ Legfőbb Gonosza fölötti Nagy Győzelmet, elsőként utat törni a világűrbe. A Szovjetunióban hozták létre a világ legjobb oktatási és egészségügyi rendszerét. 1991-ben hitszegő árulás történt, kísérletet tettek arra, hogy a Szovjet Államot megsemmisítsék, feldarabolják. Ez egy olyan tragikus esemény volt, ami visszaforgatta a világtörténelem kerekét.

Naggyűlés a Szuvorov téren.
Naggyűlés a moszkvai Szuvorov téren.

Hiába is reménykednek abban a világ háttérben rejtőzködő erői, a megátalkodott liberálisok és kosztosaik abban, hogy a kommunista eszme kimerítette önmagát, hogy híveinek sorai ritkulnak. November 7-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 99. évfordulóján országszerte, a forradalom vörös zászlai alatt, tüntetések és nagygyűlések hatalmas hulláma indult útjára az Oroszországi Föderációban.

Napközben nagygyűlésre került sor a Szuvorov téren. A párt mintegy ezer híve, a vidéki pártszervezetek képviselői nagy figyelemmel hallgatták meg Makszim Elvtárs, az orosz KP Moszkvai Városi Bizottsága első titkárának, Jaroszlav Szidorovnak, a párt fiatal képviselőinek, Podzorov Komszomol elnöknek,  Hugajevnek, Tartarovnak és másoknak a felszólalásait.

November 7-én este Moszkvában sor került a baloldali erők Vörös Menetére. A menet résztvevői a „Krasznopresznyenszkaja” metróállomás  környékén gyülekeztek. Menetoszlopokba rendeződtek, kibontották az aktuális jelszavakkal telepingált transzparenseiket. Messziről is látható volt a vörös zászlók tengere, szembetűnők voltak a részt vevő szervezetek –  Oroszország Kommunistáinak Pártja, és más baloldali szervezeteknek a lobogói.

Az Oroszország Kommunistáinak Pártja menetoszlopának élén annak elnöke, Makszim Alekszandrovics Szurajkin, és a párt moszkvai városi bizottságának elnöke, Jaroszlav Szidorov haladtak. Az párt  soraiban ott haladtak éppen úgy a párt kipróbált, sokat tapasztalt tagjai, mint a pártba nemrég fölvett kommunisták, illetve a párt nagyszámú szimpatizánsai. Az esős idő, a jeges szél dacára a menetoszlop vidám, ünnepi hangulatban haladt, lelkesen kiáltozva a forradalmi jelszavakat.

Moszkva utcáin felharsant a kiáltás: „A vörösök itt vannak,a városban!”

A nagygyűlésre az „1905-ös utca” metróállomásnál, az 1905-ös forradalom hőseinek  állított emlékműnél került sor. Amikorra a Vörös Menet résztvevői a nagygyűlés helyszínére értek, a havasesőből záporeső lett. Ennek ellenére mindenki az emelvényhez vonult, és őszinte érdeklődéssel hallgatták végig a baloldali mozgalmak, a kommunista szervezetek vezetőinek felszólalásait. Oroszország Kommunistáinak Pártja nevében a KB elnöke, Makszim elvtárs szólalt föl.  Beszéde lendületes, dinamikus volt. Szólt a Forradalom vívmányairól, az előttünk, a mai kommunisták előtt álló feladatokról, és azokról a kihívásokról, amelyekre nekünk, a Forradalom örököseinek, feltétlenül meg kell majd felelnünk. Makszim elvtárs beszédét helyeslő bekiabálások és taps fogadta minden baloldali kötődésű civil és politikai szervezet részéről melyek az orosz KP mellett megjelentek a Moszkvai központi rendezvényen.

Pillanatképek néhány vidéki pártszervezet rendezvényéből: 

 

Tatárföldön felvonulással köszöntötték az évfordulót
Tatárföldön is felvonulással köszöntötték az évfordulót

 

Omszkban....
Omszkban….

 

Nyizsnyij Novgorod - Szvetlana Judina, a helyi Komszomol és pártszervezet vezetőjének(baloldalt) irányításával.
Nyizsnyij Novgorod – Szvetlana Judina, a helyi Komszomol és pártszervezet vezetőjének (baloldalt) irányításával a Lenin szobor talapzatánál.

 

Észak-Oszétia
Észak-Oszétia…..

 

A Krím félszigeten....
A Krím félszigeten….

 

 

Juhász Norbert

  Népi Front 

Külügyi Munkacsoport