Orosz kommunisták küldöttsége Havannában

Az elmúlt hetek  folyamán a Kubai Köztársaságban tett látogatást a Lenini Komszomol (VLKSZM) küldöttsége, élén Alekszandr Podzorovval, a Komszomol KB első titkárával, az Oroszország Kommunistáinak  Pártja  Politikai Bizottságának tagjával. A küldöttséget elkísérte az Orosz KP Központi Bizottságának néhány vezetője (egyszersmind a nemzetközi ifjúsági mozgalom olyan veteránjai), mint Makszim Szurajkin elvtárs  a párt elnöke; Ruszlan Hugajev, a párt elnökének első helyettese; Szergej Malinkovics és Jaroszlav Szidorov, a párt alelnökei. image-27-11-15-0_26-3

Itt, a Szabadság Szigetén került sor a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) 19. közgyűlésére. Mely közgyűlés meghatározta a haladó ifjúság antiimperialista harcának stratégiáját és taktikáját az elkövetkező néhány évre.

A kommunista és baloldali erőknek eme látványos fórumán több mint száz ország küldöttei vettek részt – egyebek mellett Kínából, Vietnamból, Laoszból, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasából (KNDK), Venezuelából, Indiából, Brazíliából, Szíriából, európai országokból – valamint a Kubai Kommunista Párt, illetve a Kubai Kommunista Ifjúsági Szövetség képviseletében.

A DIVSZ Közgyűlése (a szervezet hivatalos státusszal rendelkezik az ENSZ-ben), más egyéb kérdések mellett, megvitatta annak a lehetőségét, hogy – a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulója alkalmából – Oroszországban rendezzék meg a soron következő Világifjúsági Találkozót. A Lenini Komszomol – Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség (VLKSZM-SZKM RF) képviselői, az Oroszország Kommunistáinak  Pártjából “idősebb” elvtársak,  az Orosz Kommunista Ifjúsági Szövetség (RKSZM) küldöttei, a DIVSZ-ben képviselt más, illetve, a DIVSZ-szel baráti viszonyt ápoló oroszországi szervezetek, továbbá az Orosz Ifjúság elnevezésű szervezet, Sz. Poszpelov vezette küldöttsége erélyesen védelmébe vette azt az elképzelést, hogy éppen Oroszországban kell hogy megrendezzék a haladó és hazafias ifjúság eme nagy seregszemléjét. Döntés született arról, hogy a részletek megbeszélése céljából rövidesen Oroszországba látogat a DIVSZ vezetése – amelynek elnökét ismét a Ciprusi Kommunista Párt ifjúsági szervezete (EDON) adja, főtitkárát pedig mint eddig is, a Kubai Ifjúkommunista Szövetség. image-27-11-15-0_26-10(1)

A fórum napjait viták, baráti találkozók, a küldöttségek közötti tárgyalások, illetve a forradalmi Kuba, más szocialista országok újabb tapasztalatainak tanulmányozása töltötték ki.

A látogatás során a VLKSZM és az Orosz KP küldöttsége találkozott Junaski Crespo Badueroval, a Kubai Ifjúkommunista Szövetség KB első titkárával, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának tagjával; Ibis Alvicia Gonzalezzel, a Népek Barátsága Kubai Intézet (ICAP) európai osztályának vezetőjével, illetve Fernando Gonzalezzel, az ICAP alelnökével, aki egyike az Öt Kubai Hősnek. ( Még a 90-es években az amerikai hatóságok őrizetbe vettek öt, az Egyesült Államok területén tartózkodó kubai állampolgárt – akiket koholt vádak alapján súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Bő évtizednyi raboskodás után, Kuba állhatatos küzdelme, a kibontakozó nemzetközi szolidaritás nyomán járultak hozzá az amerikai hatóságok az öt kubai szabadon bocsátásához és hazájukba való visszatérésükhöz.)

 

A kubai orosz nagykövetség fogadást adott abból az alkalomból, hogy Oroszország haladó erői előterjesztették javaslatukat, hogy Moszkvában rendezzék meg a soron következő Világifjúsági Találkozót (VIT). A fogadás alkalmával beható és tárgyszerű megbeszélésre került sor Oroszország Kommunistáinak Pártja, illetve a Kubában dolgozó orosz diplomaták között. image-27-11-15-0_26-11

Az orosz kommunisták nevében Makszim elvtárs (Makszim Szurajkin), a párt  elnöke köszönetet mondott M. Kaminyinnek, az egyik legtapasztaltabb orosz diplomatának, Oroszország havannai nagykövetének, illetve a nagykövetség más munkatársainak az orosz-kubai barátság megszilárdításának érdekében végzett fáradhatatlan munkájukért. A fogadás alkalmával került sor találkozóra Noel Carrilloval, a Kubai KP európai főosztályának vezetőjével. A találkozó során az orosz kommunisták újfent legforróbb támogatásukról biztosították a szocialista Kubát, José Martí, Fidel Castro, Raul Castro és Ernesto Che Guevara eszméit.

A látogatást Oroszország Kommunistáinak Pártja, Nemzetközi Bizottsága készítette elő.

 

-Készült Szergej Malinkovics elvtárs beszámolója alapján.

 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára