A Népi Front nyilatkozata az Izraeli-Palesztin konfliktusról

Az Izraeli-Palesztin konfliktus szinte napi szinten szül újabb és újabb eseményeket, amelyek mellett marxista pártként nem mehetünk el szó nélkül. Mivel az eseményekről történő tájékoztatás és a forradalmárokra való megemlékezések kapcsán sokan félreértik vagy szándékosan félre akarják érteni a Népi Front álláspontját – többek közt az antiszemitizmus vádját ránk sütve – ezért alább közöljük nyilatkozatunkat a konfliktusról.

A Népi Front két fő dokumentum alapján határozza meg véleményét a kérdésben, ezek:

1. A Népi Front programja

(részlet)

A Népi Front antifasiszta párt. Elítéljük a rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia minden formáját. Szembe szállunk az ordas szélsőjobboldali eszmékkel, a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal, a kisebbségek ellen uszító politikai mozgalmakkal. Küzdünk a kirekesztés és a diszkrimináció ellen. Egyenlő jogokat, egyenlő esélyeket követelünk minden embernek bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallástól és szexuális beállítottságtól függetlenül.
A Népi Front internacionalista párt. Az internacionalizmus, azaz a nemzetek közötti, egymás kulturális, tudományos és gazdasági fejlődését kölcsönösen szolgáló együttműködés szorosan összefonódik nemzeti érdekeinkkel. Szolidaritást vállalunk az elnyomás ellen küzdő népi mozgalmakkal, kiállunk a szabadságukért küzdő népek jogaiért. Támogatjuk a nemzetek egyenjogúságának eszméjét.

2. Az Izraeli Kommunista Párt alapító nyilatkozata
(részlet)
Az Izraeli Kommunista Párt a szocializmusért küzd – humanista és demokratikus társadalomért, a társadalmi igazságosságért. […]

A Kommunista Párt a forradalom és megújulás pártja – amely minden küzdelmében a szocializmus elveit követi.
A Kommunista Párt az osztályharc pártja, a munkásosztály és minden kizsákmányolt osztály pártja, az internacionalizmusé és a hiteles patriotizmusé – zsidó-arab párt amely Izrael valódi érdekeiért küzd, olyan érdekekért amik előnyösek minden lakója számára.

A Kommunista Párt az elsők közt volt akik megoldást kínáltak a békére mindkét nép számára. Igazságos, stabil és békeközpontú Izraeli-Arab viszonyért harcolunk, amelynek alapja az Izraeli megszállás végetvetése és az Izraeli – Palesztin béke megkötése a két állam együttműködésével – Palesztin állam megalapításával, Kelet Jeruzsálemmel mint fővárosaként – Izrael mint szomszédos állam, Nyugat Jeruzsálemmel a fővárosaként és a Palesztin menekültkérdés rendezésével az ENSZ megoldásait követve.
A Kommunista Párt egy olyan Izraelért küzd amely politikailag és gazdaságilag is független az Egyesült Államoktól és a nemzetközi tőkétől.
A Kommunista Párt küzd:
(1) a munkások jogaiért és érdekeiért, az életszínvonaluk növeléséért, az ország fejlődéséért úgy hogy az minden lakója, zsidó és arab számára is előnyös legyen – mindenfajta diszkrimináció ellen, a rasszizmus és a nemzeti sovinizmus minden formája ellen. […]
(2) Az arab lakosság jogaiért Izraelben, elismerésükért mint nemzeti kisebbség, az egyenlő állampolgárságért – tehát az otthonuktól és tulajdonuktól megfosztott arab állampolgárok jogaiért.
[…]
Az Izraeli Kommunista Párt szembeszáll a zsidók és arabok közti nemzeti sovinizmussal. Elutasítjuk a cionizmus ideológiai gyökereit és gyakorlati megvalósulását is – mert rasszizmust szül és aláássa az egyenlőség és demokrácia elveit. Elutasítjuk az arab reakciósok álláspontját is. A mi álláspontunk az osztályharcon és az internacionalizmuson alapul – nem származási alapon osztjuk fel a világot. Számunkra a felosztás nem zsidók és arabok közt létezik hanem azok közt akiknek érdekében áll fenntartani a régi osztályrendszert és akik meg akarják változtatni. Ezért tudunk valós megoldást kínálni a közös zsidó-arab politikához, ahelyett hogy külön zsidó és külön arab politikát folytatnánk.
[…]
Az Izraeli Kommunista Párt politikai otthona mindazoknak akik küzdenek a társadalmi rend megváltoztatásáért Izraelen belül. A változás útján együtt szeretnénk járni. Ez az út nem könnyű de ez az egyetlen út egy igazságos jövő felé amelyet mind mi, mind gyermekeink megérdemelnek.
——————————————————————————————————
A marxizmus elveihez ragaszkodva tehát elutasítjuk a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját – történjen ez antiszemitizmus vagy cionizmus formájában. Marxistaként az elnyomást és a nacionalizmust egyetlen néptől sem tűrjük el és származástól vagy vallástól függetlenül minden olyan mozgalommal szolidaritást vállalunk amely a szocialista elvekhez hűen ragaszkodik – amely a kizsákmányolás és az elnyomás ellen küzd.

Népi Front