A Népi Front lapja

Népi Front küldöttség Moszkvában

Október 27.-30. között az orosz elvtársak meghívására, Moszkvában járt a Népi Front küldöttsége, melynek tagjai Csikós Sándor és Juhász Norbert elvtársak voltak.

Az Oroszországi Föderáció Igazságügyi Minisztériuma döntése értelmében, Oroszország Kommunistáinak Pártja, Ifjúsági szervezete ismét fölveheti a Komszomol nevet.

Ebből az alkalomból került sor október 29.-én, a Lenini Komszomol megalakulásának 97. évfordulóján, az Orosz KP ifjúsági szervezetének ünnepi Kongresszusára, melyen a névváltoztatás mellett tisztújítás is lezajlott. Az eseményre a Moszkvai Kozmosz hotel egyik konferenciatermében került sor.

A Népi Front mellett több külföldi kommunista ifjúsági szövetség és kommunista párt is képviseltette magát.

Jelen volt Vijitha Herath, a Sri Lanka Népi Felszabadítási Frontjának agitációs és propaganda  titkára aki  egyben országgyűlési képviselője is a szervezetnek országában.

Valamint Makszim Chalenko a Luganszki Népköztársaság Kommunista Pártjának főtitkára, a Donyecki Népköztársaság Kommunista Ifjúsági Szövetségének küldöttje, Anna Brehova, továbbá a Dél-Afrikai Köztársaság Kommunista Ifjúsági Szövetségének országgyűlési képviselője Mluleke Delanga.

Kattints a linkre:  A TV Center televízió tudósítása a kongresszusról…

A Népi Front küldötteit érkezéskor személyesen fogadta Alekszandr Vasziljev, a Komszomol alelnöke, és Szergej Malinkovics, Oroszország Kommunistáinak Pártja alelnöke.

Azonban nem csak a Komszomol ünnepi Kongresszusán való részvételben merült ki a Népi Front jelenléte a majd három nap leforgása alatt. Az ott töltött időszak kiváló lehetőséget biztosított kétoldalú megbeszélések hivatalos lefolytatására. Az érkezésünket követő napon egy munkavacsorára került sor a városban található Barátság nevet viselő étteremben, melyen a föntebb említett külföldi vendégek, és az orosz párt és Komszomol vezetés egy asztaltál folytatott igen baráti légkörben és teljes egyetértésben stratégiai megbeszéléseket az elkövetkezendő időszakra.

Az orosz fél részéről jelen volt az értekezlet fő szervezője Makszim Szurajkin az Orosz KP elnöke, Ilja Mihajlovics Uljanov, alelnök, Szergej Malinkovics alelnök, Alekszandr Vasziljev Komszomol alelnök, és Jaroslav Szidorov az Orosz KP Politikai Bizottságának tagja. A több mint  hat órán át tartó értekezlet  során, ismertettük egymással országaink, és szervezeteink helyzetét, megvitattuk az egymásnak való internacionalista segítségnyújtás lehetőségeit.

Az orosz elvtársak leszögezték, szeretnék új alapokra helyezni a szocializmus ügye iránt valóban elkötelezett szervezetek nemzetközi együttműködését, hogy a későbbiekben megteremthessük a kommunista ifjúsági szervezetek, pártok, igazán hatékony nemzetközi szövetségét.

Munkaértekezlet után a Barátság étteremben

Munkaértekezlet után a Barátság étteremben

Az este folyamán, Makszim elvtárs az Orosz KP elnöke, többször is kihangsúlyozta, hogy rendkívül nagyra értékeli a Népi Fronttal való szövetség létrejöttét, s kiváltképp köszöni a magyar elvtársaknak az elmúlt időszakban végzett munkát, a velük való szolidaritás folyamatos és hathatós gyakorlását, mellyel a Népi Front hozzájárult  a Komszomol és a Párt további irányvonalának erősítéséhez.

Jelenlévők, mind egyet értettek abban, hogy itt az ideje magasra emelni a vörös zászlót, és felvenni a küzdelmet a nemzetközi munkásmozgalomban mind inkább erősödő opportunizmussal , és az egyre aggasztóbb méreteket öltő fasiszta restaurációval szemben.

Majd másnap, a Kongresszus kezdete előtti délelőttön, a külföldi delegáltak, valamint az orosz párt és Komszomol vezetése koszorúztak a Vörös Téren. Koszorúkat helyeztek el Sztálin sírjához, majd a mauzóleumban Lenin szarkofágjához.

A Vörös Téren

A Lenin mauzóleum előtt

 

Szergej Malinkovics az Orosz KP alelnöke koszorúz

Szergej Malinkovics az Orosz KP alelnöke koszorúz

Majd megkezdődött a kongresszus, több mint 300 Komszomol alapszervezet küldöttjeinek vett részvételével.

A Kongresszust a párt elnöke, Makszim Szurajkin elvtárs nyitotta meg, s köszöntötte a jelenlévőket.

Majd Szergej Malinkovics külön köszöntötte a Népi Front küldötteit, és Juhász elvtárs elmondta alábbi beszédét:

 

Makszim Szurajkin pártelnök

Makszim Szurajkin pártelnök

„Tisztelt Kongresszus!

   Kedves Elvtársak!

Mindenek előtt, szeretném tolmácsolni pártom, a Népi Front elnökségének szívélyes elvtársi üdvözletét a Magyar Forradalmi Munkásmozgalom nevében!

Valamint megragadva az alkalmat, hálás köszönetünket hogy jelen lehetünk ezen a jeles, mind az orosz, s mind a nemzetközi munkásmozgalom számára nagy jelentőséggel bíró eseményen!

Mi magyar kommunisták, lelkesen üdvözöljük azt a kezdeményezést mely szerint az Oroszországi Föderáció Ifjúságának Kommunista Szövetsége ismételten fölveszi a Komszomol nevet, s gratulálunk az ebben az ügyben az Igazságügyi Minisztériumnál elért sikerhez!

Ennek fényében köszöntjük a Komszomolt-t, s orosz elvtársainkat a megalakulás 97. évfordulóján!

A mi pártunk, a Népi Front 2012 decemberében alakult antikapitalista baloldali, rendszerellenes  párt, mely a Marxizmus-Leninizmus szilárd talaján áll.

Amelynek célja a dolgozó emberek, fiatalok, közalkalmazottak, bérből és fizetésből élők, nyugdíjasok, valamint a munkanélküliek politikai képviselete.

Népeink történelme számos közös fejezetet tartalmaz, gondoljunk itt akár a Nagy Októberi Szocialista Forradalomra, s az azt követő évek harcaira Kolcsak, Gyenyikin, és társainak vérszomjas, fehérterrorista bandái ellen, melyben sok ezernyi magyar internacionalista is életét, s vérét adta, a Szovjet hatalom megteremtéséért.

De örök hálával, és testvériséggel  tekintünk a Szovjet népekre, melyek utat mutattak hazánknak 1945-után a felemelkedés felé, s megmentették azt a pusztulástól.

Juhász Norbert felszólal

Juhász Norbert felszólal

Becsüljük és tiszteljük orosz elvtársainkat, akik a felszabadulás utáni időkben megfeszített munkával segítettek újjá építeni Magyarországot a háborús romokból és őszinte tettekkel szolgálták a szocializmus igaz ügyét.

Pártom, a Népi Front külpolitikai irányvonalát tekintve elsődlegesnek tartja az Orosz Forradalmi Munkásmozgalommal való kapcsolat mind szorosabbra való fűzését.

Ám nem csak a közös történelmi epizódok, gyökerek okán. Napjainkban a nemzetközi helyzet élesedése, a NATO és az Európai Unió agressziója Oroszország ellen, valamint az Európai fasiszta mozgalmak erősödése egyaránt arra sarkallnak minket, hogy felemeljük szavunkat e folyamatok ellen, s cselekedjünk a proletár internacionalizmus jegyében. A Komszomol Kongresszusa történelmi időpontban végzi munkáját. Az emberiség a történelmi átalakulás új szakaszába lépett.

A világ népei kezdik felismerni, hogy az emberiség nem élhet a régi módon.

A pénzre épülő társadalmak helyébe olyan társadalomnak kell lépnie, amely olyan értékeken nyugszik, mint az ember érdekei, a tudomány, a kultúra, a tudás, a kölcsönös szolidaritás.

A Népi Front megerősíti szolidaritását az orosz kommunistákkal.

Továbbra is teljes vállszélességgel támogatjuk Oroszország Kommunistáinak Pártját, s a Párt ifjúsági szervezetét, valamint  nagy sikereket kívánunk az elkövetkező időszakra!

Éljen a nemzetközi munkásmozgalom!

Előre a szocializmusért!”

A Komszomol Kongresszus résztvevői

A Komszomol Kongresszus résztvevői

A Kongresszus fegyelmezetten végrehajtva feladatait a jelenlévő Komszomol  küldöttek egyhangúlag elfogadták a Kongresszus határozattervezeteit.

Újraválasztották annak felső vezetését, valamint a Központi Bizottságába egy sor új, fiatal  került felvételre, legutóbbi Kongresszusuk óta létrejött új területi szervezeteikből.

Megszavazták a névváltoztatást, hivatalosan is felvéve a Komszomol nevet.

 

 

Utolsó napirendi pontként, pedig kitüntető oklevelek átadására került sor a Párt és a Komszomol azon tagjai számára akik a kongresszust elvi alapon előkészítő bizottságban, és az azt gyakorlati szempontból előkészítő munkacsoportban kiemelkedően teljesítettek. Majd az internacionálé közös eléneklésével zárult a Kongresszus.

Kitüntetettek

Kitüntetettek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász Norbert

Népi Front egri titkára

TI ÍRTÁTOK

Izraeli agresszor támadja Szíriát

A Bassár el-Aszad szíriai elnök oldalán harcoló egyik milícia három tagja életét vesztette, két harcosa pedig megsebesült vasárnap a Golán-fennsík szíriai ellenőrzés alatt álló részén egy izraeli kato

Ezért lesz nagy ellenzéki pofára esés 2018-ban

Az elmúlt hónapok kormányellenes tüntetései új lendületet hoznak az ellenzék számára. Legalábbis ez látszódik azok számára, akiknek leghőbb vágyuk leváltani Orbán Viktort és kormányát. Belépett a poli

Kegyeletsértés a szovjet emlékmű megrongálása

A napokban a hírek között szerepelt, hogy egy Komáromy Gergő nevű zenész és „ligetvédő” társával együtt narancssárga festékkel dobálta meg a budapesti szovjet hősi emlékművet. Az emlékmű gyakran kerü
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

1956 igazi arca - gondolj a Köztársaság térre!

1956 igazi arca - gondolj a Köztársaság térre!

Ötvenhat vérzivataros őszére emlékezünk,katonáink,rendőreink hősiességére, azok hősiességére akik becsülettel híven esküjükhöz szembeszálltak
No thumbnail available

Fohász a legszomorúbb barakkból

(A kapitalizmus áldozatainak emlékére)Szégyenszemre a XXI. századi Európa közepén áll a nyomorúságos
Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
Légy szerző!
Légy szerző!