Nemere,a dezinformátor-5.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

spanyol polgárháborúNemere a Spanyol polgárháborút-amit nemzetközi szinten már történelmi távlatból is fasiszta puccsnak tartanak a világon mindenhol-is igyekszik egy jogos és igazságos felkelésnek beállítani az egyébként törvényesen megválasztott,a lakosság többségének bizalmát élvező baloldali kormány ellen.

”A normálisan gondolkodó emberek számára nem volt kétséges-hiszen látszott is rögtön-,hogy ha ezek az erők(anarchisták,marxista munkáspártiak,deklarált kommunisták,stb)gyakorolják a hatalmat,akkor itt vége a demokráciának”

Véleménye szerint ha a legitim kormány gyakorolta volna a hatalmat Spanyolországban megszűnt volna a demokrácia(mely ezek szerint Franco tábornok későbbi több mint 30 éves tejhatalmú uralkodása idején végig fent állt).A polgárháborút nemes egyszerűséggel a Szovjetunió és a kommunisták szabad világ elleni háborújának nevezi.

„Remélhetőleg kevesen maradtak mára,akik még hisznek az egykori propagandának.Igazán szólva azon túlmenően,hogy a spanyol polgárháborúban az 1930-as évek második felében a bal-és jobboldal csapott össze-sokkal közelebb van az igazsághoz,ha azt mondjuk:a Szovjetunió és a kommunisták harcoltak a szabad világ és annak értékei ellen.”

Ezt az arcpirító ferdítését és képtelen hazug állítását nem nehéz megcáfolni.Az 1936-ban hatalomra került kormány ellen azonnal megindult a fasiszta Franco tábornok és falangista mozgalmának támadása.A falangista mozgalom legfőbb anyagi támogatója a multimilliárdos Juan March volt aki vagyonát dohánycsempészettel alapozta meg ami azért érdekes mert kezdetben a nacionalista jelszavak mellett szociális vonásokkal is felvértezett pártjuk gyakran emelt szót a nagytőkés kizsákmányolás ellen.Ezen a téren különösen látható a párhuzam a német nemzetiszocialista párttal.Nemere elfogultsága és történelemhamisítása ezek után elképesztő méreteket ölt.Míg a baloldali(köztársasági)erők szinte minden erőforrása és lépése mögé a Szovjetuniót vizionálja addig a jobboldali(nacionalista-fasiszta)puccsisták esetében a náci Németországot(de másokat sem) egy árva sorban sem említi meg.Nézzük a valóságot!

spanish_civil_war1A köztársaságiak oldalán segítséget a nemzetközi brigádok(40000 fő de egyszerre 18 ezernél többen sosem harcoltak a több mint 50 országból önkéntes alapon szerveződött baloldali érzelmű emberek akik sok esetben semmilyen katonai kiképzésben nem részesültek),a Szovjetunió(500 a harcokban ténylegesen aktív katonával,fegyverekkel,harckocsikkal,önkéntesek szervezésével valamint katonai tanácsadókkal),Magyarország(Rajk László 180 önkéntesével)Mexikó(leginkább diplomáciailag)nyújtottak.Ezzel szemben a Franco tábornok által vezetett fasiszta erőket Németország(a hírhedt Condor légióval,a kor legmodernebb fegyvereivel valamint óriási anyagi és katonai erőforrásokkal-a 3 éves polgárháború alatt 16 ezer német katonával),a Mussolini vezette Olaszország(fegyverekkel,harckocsikkal és 50 ezer katonával),Portugália(20 ezer önkéntessel)valamint Nagy-Britannia hírszerzéssel,logisztikai és operatív segítséggel az USA pedig olajvállalatai révén 3,5 millió tonna kőolajjal támogatta.A hihetetlen túlerő ellenére a háború közel 3 évig elhúzódott és óriási áldozatokat követelt.Túlkapások és törvénytelen kivégzések bár mindkét oldalon előfordultak a háború során,a két fél által elkövetett atrocitások mérete és kivitelezése merőben eltért egymástól.A nacionalisták szervezetten(óvatos becslések szerint is)180 ezer embert végeztek ki(válogatás nélkül a közemberek soraiból akiket kommunistának,anarchistának vagy baloldalinak véltek) a tisztogatások alkalmaival,Franco és a Falange teljes támogatásával valamint a katolikus egyház jóváhagyásával.A köztársaságiak szervezetlen túlkapásai(az egyház és a falangista terror válaszlépéseként)35 ezer áldozatot követeltek.A köztársasági erők vezetői azonban elhatárolódtak a törvénytelen bosszúhadjárattól Manuel Azana(a törvényesen megválasztott) elnök még a lemondását is fontolgatta és a nacionalisták valamint az egyházat érintő atrocitások ellen lépett fel.A polgárháborút végül a fasiszta lázadók megnyerték és megkezdődött Franco tábornok több évtizedes uralma valamint a polgárháború utáni megtorlás ami kiterjedt minden baloldali vagy annak vélt szervezetre,pártra és emberre.A háború után 50 ezer embert végeztek ki,félmilliót vetettek börtönbe és tömegével menekültek a köztársaság pártiak az országból Franco megtorlása elől.Számuk mintegy 300 ezerre tehető.A „katolicizmus elveire épített” államban Franco még a fasiszta rendszeréhez hű egyházat sem kímélte.A puccsisták 4100 papi személyt,12 püspököt,2300 szerzetest és 280 apácát is kivégeztek.35 éves uralma a rettegés,elnyomás és törvénytelen kivégzések szinonímája lett Spanyolországban.Talán ez Nemere könyvének legmélyebb pontja.Egy milliók tragédiáját jelentő történelmi eseményt a szabad világ elleni kommunista támadásnak bélyegez.Számára a szabadságot a 35 éven át tartó Franco tábornok rémuralma jelenti.Még a legelvakultabb antikommunisták sem merészkednek ilyen messzire.Ő azonban megteszi és a könyv evvel még korántsem ért véget.

 

Bottka Roland