Nemere, a dezinformátor -2. rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

Korunk egyik nagy hazugsága: kommunizmus=erőszak, kapitalizmus=demokrácia.

„(A kommunizmus) megvalósításába mindig olyan emberek kezdtek bele,és folytatták,akik pszichésen nem voltak rendben, akiknek jóhiszemű, de ferde gondolkodása eleve nem is eredményezhetett mást, csak azt a sok szörnyűséget, amit a kommunizmus hozott és továbbra is hoz a világnak…”-írja Nemere István a Dezinformáció-a kommunizmus hazugságaicímű regényében, majd így folytatja:

„Vagyis kell legyen benne valami, ami eredendően vonzza az erőszakot, eszközévé teszi a terjesztésben, a polgárok meggyőzésében. És kell legyen benne valami, ami az erőszak alkalmazására hajlamos forradalmárokat vonzza magához. Az összeesküvő típusú embereket, akik mindenre készek,hogy vallott és hitt elveiket másokra kényszerítsék.

A kommunizmusban Nemere tehát egy megfoghatatlan erőt vél felfedezni, amely eredendően gonosz, erőszakos és vonza a torz lelkületű,beteg,összeesküvő(?!)embereket. Természetesen mindeközben szüntelen magasztalja a kapitalizmust, amely – véleménye szerint- természetes és emberhez illő! Egy olyan társadalom jobbító rendszernek titulálja, melynek létrejöttéhez sehol a világban nem volt szükség erőszakra. Nemere úgy véli, hogy a kapitalizmus szerte a világban spontán az emberek legnagyobb egyetértésével keletkezett, a társadalom teljes támogatását élvezve.

Érdekes,hogy más, szintén társadalomjobbító eszméknek nem volt szükségük erőszakra.A kapitalizmus már az ókorban megszületett,és végigkíséri az emberiséget az ősközösségi társadalom megszűntétől napjainkig….És ha a kapitalizmus meg is szűnik,akkor is tekintélyes tiszteletet ébresztő múltja lesz már, mint egy olyan rendszernek, amely természetes és emberhez illő.”- vélekedik az író.

Vajon az igazságot írja Nemere, vagy pedig a scifi világához hasonló fantasztikus (tehát nem valóságos) képzeteit próbálja történelmi tényként tálalni az olvasók elé?

KAPITALIZMUS BŰNEI: GYARMATOSÍTÁS

Vizsgáljunk meg néhány ilyen „békés” és a népesség „teljes támogatását” élvező polgári „demokratikus átalakulást” a történelem során! Így jött létre a rendszer, amelyben ma is élünk….

Azzal mindenki egyetérthet, hogy a kapitalizmus és benne az ezt magába foglaló polgári demokrácia kialakulása és világméretű elterjedése egy hosszú folyamat, nem lehet egy konkrét dátumhoz kötni. A világgazdaság és a kapitalizmus kialakulásának alapjait egyértelműen a XV-XVI. századi nagy földrajzi felfedezésekben kell keresni, hiszen ezek indították meg azt a folyamatot, mely végül az interkontinentális kereskedelem kiépüléséhez, és a gyarmati rendszerek kialakulásához vezetett. A gazdasági viszonyok változása végül politika változásokat is eredményezett: az abszolút monarchiák Nyugat-Európában a parlamentáris demokrácia irányába kezdtek elmozdulni, egyre több uralkodói jogkör került át a parlament és a kormány hatáskörébe. Az első ilyen állam Anglia lesz.

1689-ben Angliában aláírják a Jogok Nyilatkozatát ami alkotmányos monarchiává teszi a királyságot..Ez a rendszer már sokkal közelebb áll a modern kori kapitalizmushoz mint az előtte évszázadokig tomboló abszolutizmus. Tudnunk kell azt is, hogy ebben az időszakban már majd egy évszázada létezik az 1600-ban megalakult Angol-Kelet Indiai Társaság (a világ első mai értelemben vett részvénytársasága),amely a keleti gyarmatokon koordinálta és működtete a kizsákmányolást, a rablást és a gyilkolást.

89924565092bd3f1ef25b5205e03b60920 MILLIÓ INDIÁN KIIRTÁSA, RABSZOLGATARTÁS

Ez a társaság mérhetetlen hatalommal rendelkezett és ellátta a-kereskedelem mellett-gyarmatok kormányzati és politikai feladatait is. 1607-ben megalakult az elsőészak-amerikai angol gyarmat: Jamestown. A kontinenst elözönlő,betolakodók az addig évezredek óta háborítatlanul ott élő őslakos indiánokat tűzzel-vassal irtották, földjeiket elrabolták, életterüket egyre kisebb területre szorították.Amolyan „demokratikus” módon, a társadalmat „jobbá téve”, ahogyan azt Nemere képzeli.

A természeti erőforrásokat és kincseket gátlástalanul kiaknázták. Mérhetetlen mohóságuk odáig fajult,hogy az új világban élő telepesek és gyarmatosítók többé már nem akarták elfogadni,betartani az anyaország parlamentjének rendelkezéseit,törvényeit és ez a Függetlenségi Háborúhoz vezetett. Sikeres győzelmük és elszakadásuk eredménye a kapitalizmus fellegvárának állam, az Egyesült Államok megszületése volt. Az ifjú állam ezután el is folytat a Nemere által természetesnek,emberhez illőnek,társadalomjobbítónak és erőszakmentesnek tartott spontán terjeszkedését a kontinens belseje felé. 00c12ffff58350fa098a8e0d8cc24d45Területi és eszmei terjeszkedésének eredménye: 13,7 millió indián kiirtása a 19.század végéig, és a déli államokba behurcolt, állatként kezelt rabszolgák kálváriája.Ez volna Nemere szerint a békés polgári átalakulás, a kapitalizmus természetes és demokratikus felépülése, amely a társadalom egyetértésével történt? Vajon így élték meg mindezt azok az őslakosok és rabszolgák is, akiket a népirtó, fehér, többnyire vallásos gyarmatosítók a kapitalizmus égisze alatt elpusztítottak? Egyértelmű, hogy számukra valójában a kapitalizmus „áldásos” fejlődése a szinte teljes pusztulást és a poklot jelentette. Nemere egyszerűen hazudik.

RASSZIZMUS A “DEMOKRÁCIA” FÖLDJÉN

 A teljes amerikai kontinens indián népességének genocídiuma meghaladja a 20 millió áldozatot, ami mind a gyarmatosítok és a kapitalista rabló terjeszkedés számlájára írható! 1865-ben ugyan törvényen kívül helyezték az Egyesült Államokban a rabszolgaság intézményét, ez azonban cseppet sem javított a feketék helyzetén: a fellángoló rasszista társadalmi megnyilvánulások, jogfosztottság és elnyomás lépett a rabszolgaság helyébe.Az Afrikából deportált feketéket sokáig másodrangú állampolgárként kezelték az amerikai „demokrácia” vezetői.

e65289352a4f02607a07b1f4ce939beeGyarmatbirodalmat több európai ország is kiépített. Portugália,Spanyolország,Hollandia, Franciaország, valamint Németország és Olaszország is rendelkezett külhoni birtokkal. Azokon a gyarmatokon sem volt jobb a helyzet. Sokan azt hiszik, hogy a munkatábor holmi kommunista találmány, pedig történelmi tény, hogy elsőként franciák kezdték el építeni a lágereket gyarmataikon. Az a Franciaország, amely a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” jelszava alatt indult el a polgári demokrácia útján. Nemere erről természetesen hallgat…..

POLGÁRHÁBORÚK, CIA-S PUCCSOK, IMPERIALIZMUS SZÜLTE KONFLIKTUSOK

Térjünk vissza egy kicsit USA-hoz, amely megalapításától kezdve szüntelenül igyekezett exportálni a kapitalizmust és teszi ezt napjainkban is-demokratizálásként-állandó háborúskodás közepette.

Megszámlálhatatlan az USA által nyíltan vagy leplezettebb formában anyagilag és/vagy katonailag támogatott puccsok,puccs kísérletek,államcsínyek,intervenciók,lázadások és háborúk száma. A világ minden táján megjelent és bevetette gazdasági vagy katonai hatalmát ahol lehetőséget látott egy ország teljes gazdasági leigázásában,kifosztásában. Az Egyesült államok a második világháborút követően legalább 80 alkalommal szervezett sikeres vagy sikertelen hatalomváltást külföldön.

Ezek a Nemere által erőszakmentesnek és társadalomjobbítónak tartott amerika-barát hatalomváltások durva elnyomáshoz, emberrablásokhoz, nyomozás és bírósági ítélet nélküli kivégzésekhez, kínzásokhoz, korrupcióhoz, elképesztő szegénységhez és vagyoni egyenlőtlenséghez vezettek. Íme egy felsorolás a teljesség igénye nélkül,melyben nem szerepel a hasonló számú sikertelen puccskísérlet(pl:Kuba,Disznó-öböl),valamint azok a hatalomváltások melyeknél nincs konkrét bizonyíték az amerikai beavatkozásra csak alapos gyanú:

(pl:Egyiptom-2013):Irán (1953),Guetamala (1954), Thaiföld (1957), Laosz (1958-1960), Kongó (1960), Törökország (1960, 1971, 1980), Ecuador (1961 és 1963), Dél-Vietnam (1965), Brazília (1964), Dominikai Köztársaság (1963), Argentína (1963), Honduras (1963 és 2009), Irak (1963 és 2003), Bolívia (1964, 1980), Indonézia (1965), Ghána (1966), Görögország (1967), Panama (1968 és 1989), Kambodzsa (1970), Chile (1973), Banglades (1975), Pakisztán (1977), Grenada (1983), Mauritánia (1984), Guinea (1984), Burkina Faso (1987), Paraguay (1989), Haiti (1991 és 2004), Uganda (1996),Afganisztán (2001),Irak (2003) és Líbia (2011), Szíria, Ukrajna (napjainkban)

Az USA-hoz hasonlóan vagy éppen avval karöltve más kapitalista nyugat-európai államok is részt vállaltak a világtörténelem során a felsoroltakhoz hasonló”spontán,erőszakmentes és társadalomjobbító”társadalomszerkezeti átalakulások támogatásában a világ minden táján.A 2.világháborút megelőző időszakban is akadt példa rá,hogy rendszereket döntöttek meg,más országok belügyeibe avatkoztak be.Az egyik ilyen minket is érintő intervenció a Tanácsköztársaság leverése volt 1919-ben.

Világosan lehet látni,hogy Nemere képtelen állítása, miszerint a kapitalizmusnak története során soha nem volt szüksége erőszakra terjedésének érdekében(feltételezve,hogy nem a világ legnaivabb és legtájékozatlanabb írójával van dolgunk)szemenszedett hazugság!

Leleplező könyvének témája a hazugság, amit ő a kommunizmus szerves részének tart, úgy látszik tőle sem idegen és előszeretettel él vele.

Bevezetőjének lezárásaként egyenesen addig merészkedik,hogy Marxot a kommunista ideológia fő alakját,megalapozóját,a világtörténelem egyik legnagyobb hatású személyét legazemberezi,mihaszna,megalomániás,erkölcstelen alaknak titulálja aki-és itt idézem:„…feleségének gyanúsan sokszor ismétlődő,járványszerűen pusztuló rokonai által rá hagyományozott örökségekből élt.”

Ezt az aljas rágalmat és vérlázító félrevezetést könnyedén le lehet leplezni Marx életrajzának ,tanulmányozásával, de a téma nagysága miatt e cikk keretében erre most nem térnék ki.

Bottka Roland, Népi Front