Nemere, a dezinformátor -1. rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

522085b693c90ddef98c574ffb90f216Gyerekkoromban szerettem Nemere István fantasztikus regényeit olvasni. Talán éppen az ő izgalmas sci-fi kalandregényeinek hatására szerettem meg magát az olvasást és ennek köszönhetem,hogy a mai napig olvasok. Felnőttként már nem olvastam Nemerét és nem is volt ismert számomra,hogy a „tudományos”-fantasztikus regényeken kívül írt más jellegűnek szánt, de szintén a fantáziálás kategóriába tartozó könyvet is, amiket áltudományos köntösbe bújtatott és úgy tálalt olvasótábora elé. Evvel akkor szembesültem, mikor kezembe került az antikommunista Dezinformáció című regénye. Az ebben leírtak teljes egészében nélkülözik az objektivitást, a hitelességet és a történelmi hűséget. Ez késztetett arra, hogy munkásságának hiányos és nagyon korlátozott ismeretét kibővítsem, elmélyítsem. Beleástam magam a különböző életrajzi,történelmi és a számtalan tudományágba belekóstoló(legalábbis ilyen jellegűnek szánt) műveinek megismerésébe, elemzésébe,kritikáinak összegzésébe. Reméltem így választ kapok arra a kérdésre,hogy a Dezinformációt olvasva az egyetlen ilyen jellegű koholmányára sikerült-e véletlenül ráakadnom, vagy egy, a szerzeményeinek általános színvonalát és hitelességét tükröző alkotás került a kezembe. Termékeny író lévén a teljes életművének átfogó tanulmányozása és megismerése még könnyedségük ellenére is igen embert próbáló és időigényes feladat lenne. Mindennek ellenére érdemes egyikükbe-másikukba beleolvasni és az abban foglaltak valóságtartalmának utánajárni, mert így lehetséges általános érvényű képet alkotni arról, mire is számíthatunk a jelen esetünkben taglalt Dezinformáció című regényének tartalmi hitelességéről és arról, hogy mennyire szabad komolyan venni az ilyen jellegű könyveit .Ezek szinte mindegyike teljesen szubjektív,minden hiteles szakirodalmi forrást nélkülöző, kizárólag a saját véleményét és meglátásait, valamint fantáziálásait tartalmazó kommersz ”mainstream” irodalmi kategóriába tartozó egyéjszakás olvasmány. Különböző írói álneveken publikálta őket(Többek közt:Steve Nording,Hanry Hamilton,hogy csak a ”legtudományosabb” műveinek szerzői nevét említsem).Mindenkinek   szíve-joga munkássága irodalmi értékének megítélése és ezen írás nem is ezt tűzte ki célul. Jelen esetben a 2010-ben kiadott Dezinformáció-A kommunizmus hazugságai című könyvében található rágalmak,féligazságok és félremagyarázások tisztázása a motívum.Tevékenysége azért is különösen káros mert történelmi eseményeket és személyeket,hazudtol meg vagy ferdíti el az igazságot a saját szájíze szerint.Szerzeményeinek könnyed,olvasható mivoltából fakadóan azok a könyvforgatói társadalom széles rétegeihez jutnak el és sokan ebből tájékozódnak az abban foglaltakat tényként kezelik vagy kezelhetik. Nézzük meg, hogy Nemere, az igazi dezinformátor milyen őrültségeket vetett papírra!

A Dezinformáció legelső oldalán már a bevezetőjében egy hazugságba botlunk.A történet maga még el sem kezdődik de már felsejlik az, hogy mivel is állunk szemben az elkövetkezendő 194 oldalon. Ebben az áll, hogy életének első 45 évét vette, rabolta el a kommunizmus. ”Hogyan nőtt ki ebből a társadalmi utópiából az, amivé aztán a szemünk előtt lett? E kérdést az idősebb generáció nevében tettem fel,hiszen például e sorok írójának életéből az első 45 évet vette,rabolta el a kommunizmus(bárminek is nevezték azokat a rendszereket,vagy azok egyes szakaszait maguk a kommunisták).”-írja saját magáról egyes szám harmadik személyben.

Vizsgáljuk meg ennek az állításának a hátterét! Nemere 1944-ben született Pécsett. Az államosítás idején tehetős anyai ági rokonai elvesztették vagyonukat ezért feltehető,hogy kommunista ellenességét már az anyatejjel együtt szívta magába. Nemere rossz tanuló volt,nehezen viselte a tanintézmény rendjét és a tanórák többségét. Csupán az irodalom és földrajzórákat kedvelte. Bár már tizenévesen voltak írásai, amik felkeltették tanárai figyelmét, a középiskolát mégis végigszenvedte. Negyedikben 3 tantárgyból is megbukott és pótérettségit kellett tennie.1963-ban érettségizett le. Csapnivaló tanulmányi eredményei, illetve rossz magatartása miatt a továbbtanulás lehetőségét eljátszotta, a tanárképzőre nem vették fel (megjegyzem ehhez a rendszernek semmi köze nem volt,bár ezt nem is állítja senki sehol). Kihasználva a gyűlölt rendszer teljes foglalkoztatottságának áldását, munkába is állt érettségi után. Dolgozott gépgyári munkásként ,erdészetben ,könyvesboltban, az Állami Térképészeti Hivatalnál és boncsegéd is volt. Becsületes munkája és tisztes megélhetése mindig volt, hiszen a szocialista rendszer gondoskodott róla. 1967-ben egy lengyel tanárnővel (későbbi első feleségével) a szintén szocialista Lengyelországba költözött, ahol kényelmes munka várta a toruni Kopernikusz egyetem könyvtárában, még hiányos és szegényes lengyel nyelvismerete ellenére is. Házassága végül válással végződött de maradt az őt befogadó szocialista országban és fordításokat készített, novellákat írt, amiket Magyarországra küldött és magyar újságokban publikáltak. Titokban könyvet írt Gagarinról, melyben azt állította,hogy a szovjet űrhajós sosem járt az űrben. Talán ez lehetett az első olyan műve, amiben egy teljesen alaptalan hazugságot akart tényként közölni.1972-ben a lengyel politikai rendőrség lecsapott rá de végül elkerülte a letartóztatást és még ebben az évben hazajött. A magyar politikai titkosrendőrség megfigyelés alatt tartotta, 13 évig még feljegyzések is készültek róla de szabad mozgásában soha nem korlátozták, soha semmi hátrány nem érte és semmilyen atrocitást nem kellett elszenvednie élete során a szocialista rendszertől. Minden kapu nyitva állt előtte és teljes értékű életet folytathatott. Ekkori írásai főként parapszichológiai témákat feszegettek de ezek vegyes fogadtatásban részesültek. 1972-ben beiratkozott az ELTE könyvtáros szakára, ahol 1975-ben sikeresen le is diplomázott. Tette mindezt a Kádár János és az MSZMP vezette szocialista társadalmi berendezkedésű Magyarországon ingyen, az állam kontójára! A hetvenes években kezdett beindulni írói és publicisztikai karrierje. „művei”szabadon megjelenhettek, a nyolcvanas évek kezdetén már mint hivatásos szabadúszó író alapozhatta meg jólétét és teljesedhetett ki karrierje, ami az egyik legismertebb és legolvasottabb íróvá tette a 80-90-es évek Magyarországán.

Ezek fényében nem nehéz értékelni mit is rabolt el tőle a kommunizmus és mit is köszönhet annak. Egyetlen olyan szándéka volt amit, a szocialista rendszer meghiúsított. ( igaz az sem Magyarországon történt.) 1972-ben disszidálni akart nyugatra de a varsói repülőtéren feltartóztatták. Mindösszesen ennyi, amit felróhat a kommunizmusnak. Nem tudott nyugatra szökni! A mérleg másik nyelvén pedig egész élete, anyagi jóléte, megbecsülése és elismertsége helyezkedik el amit a rendszernek köszönhet.Úgy látszik, hogy 2010-re mindezt már elfelejtette és elemi erővel csap le magára az eszmére ami az ő boldog és teljes életét megalapozó szocialista rendszert is szülte.

 Bottka Roland