Nem a nyugdíjasok, hanem a kapitalisták lopták el az ifjúság jövőjét

Ahogyan a társadalom egyre szélesebb rétegeinek egzisztenciális és szociális helyzete válik kritikussá, úgy mind többen teszik fel magukban a kérdést: minek következtében alakult ki a reménytelen, jövőkép nélküli kilátástalan állapot? Ilyenkor – ahogyan a történelem korábbi válságos korszakaiban is láthattuk– előtérbe kerülnek azok az könnyen megérthető, egyszerű de hamis magyarázatokat nyújtó elméletek, amelyek fals összefüggések láttatásával bűnbakot kreálnak bizonyos társadalmi csoportokból. Az ellenség-kép felmutatása a tőkés hatalom érdekét szolgálja. Az indulatok felkorbácsolásával és a gyűlölet gerjesztésével megosztják,  egymásnak ugrasztják az egyébként hasonló gondoktól szenvedő állampolgárokat, így érve el azt, hogy az elkeseredett tömegek haragja ne a kapitalista rendszerre, hanem a tőkés manipuláció által ellenségként feltüntetett csoportokra zúduljon.

A burzsoázia ezekkel az eszközökkel képes meggátolni azt, hogy a kapitalista elnyomás és kizsákmányolás miatt elégedetlen és egyre frusztráltabb lakosság gondolkodásában ne váljanak a rendszerellenes, antikapitalista, forradalmi alternatívák meghatározóvá, mivel az egyre feszültebb politikai légkörben az ilyen irányú radikalizálódás a tőkés hatalom létét veszélyeztető politikai cselekvéshez, forradalomhoz vezethet.

A kapitalisták tehát saját hatalmuk védelme érdekében próbálják erősíteni a társadalmi csoportok közötti ellentéteket. A 30-as években a sajnos reneszánszát élő zsidó világ-összeesküvés antiszemita elméletével sikerült milliókat megtéveszteni, majd belekergetni a világot az emberiség legvéresebb háborújába. Napjainkban pedig az etnikai, nemzeti, vallási és szexuális kisebbségek ellen próbálják a társadalmat hangolni.

Az elmúlt hetekben új „ellenséggel” bővült a paletta: immáron generációs alapon is szítják az ellentéteket és próbálják szembeállítani a társadalom fiatal és idősebb nemzedékét. Ezen új, generációs törésvonal kiélezésével a kapitalizmus válságának egyik legnagyobb vesztes rétegét, az ifjúságot próbálják nagyszüleik ellen fordítani és megakadályozni azt, hogy a fiatalok megismerhessék a bajok igazi forrását, a kapitalista kizsákmányolás logikáját. A cigányok, zsidók, kommunisták, homoszexuálisok, külhoni magyarok és a szomszédos népek mellett most tehát már a nyugdíjasok is célpontba kerültek.

A sajtó és hazai közélet formálói egyaránt kiveszik a részüket a nyugdíjasok démonizálásában.  Frei Tamás újságíró a Metropol 2013. július 4-i számában „Tolvaj generáció” címmel jelentetett meg írást, amelyben azt sugallta, hogy a nyugati ifjúság a 70-es 80-as évek jólétet élvező, ma már nyugdíjas generációt teszi felelőssé a mai fiatalok körében tomboló munkanélküliségért és a gazdasági recesszióét. „ Az öregek ellopták a fiatalok jövőjét” – ez tehát az új szlogen. Hogy valóban így vélekednek-e a nyugati fiatalok, vagy csak Frei Tamás igyekszik e veszélyes, hamis nézet terjedésének előkészíteni a terepet, nem tudni.

nyugdijas1

A magyar politikában egyelőre csak a magát szociáldemokratának definiáló 4K! (Negyedik Köztársaság Párt) gondolta úgy, felkarolja a témát és asszisztál a nyugdíjasok elleni hangulatkeltéshez. Álszent módon a „generációk közötti szolidaritás helyreállításának” szándékával a párt azt javasolja, hogy a közlekedési kedvezmények mértéke a diákok és nyugdíjasok esetében egyenlő legyen, azaz szűnjön meg a nyugdíjasoknak járó ingyenes utazási kedvezmény. Ez valójában tehát nem jelent mást, mint a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok megsarcolását. A javaslat nem a generációk közötti a szolidaritás helyreállítását, hanem pont ellenkezőleg, az ellentétek kialakulását eredményezi. Különösen felháborító a javaslat köré épített internetes kampány azon üzenetei, amelyek hazug, sértő és tiszteletlen módon a magyar nyugdíjas generációról irreális képet és negatív benyomást igyekszenek kelteni. A párt valóságtól elrugaszkodott kampányanyagai arról tanúskodnak, hogy a 4K! nincs tisztában a nyugdíjasok többségének tényleges társadalmi, szociális, egészségügyi és anyagi helyzetével. Magyarországon ugyanis az ifjúság, a dolgozó, munkájukból élő emberek mellett a kapitalista rendszer egyik legnagyobb vesztes rétege a nyugdíjasok, akiknek életkörülményei messze rosszabbak a nyugati színvonalnál.

Elfogadhatatlan, hogy egy szociáldemokrata szellemiségű párt azt a generációt fosztaná meg az utazási kedvezménytől, amely  a szocializmus évtizedei alatt kemény munkával építette fel a háborús romokból az országot és egy életen át dolgoztak azért, hogy becsülettel, tisztességgel felneveljék a következő nemzedéket, hogy országunk virágzó és boldog állam legyen. Ők alkották meg mindazt, amit Magyarország rendszerváltó gengszterei 1989-ben szétloptak és privatizáltak, majd gyarmati sorba süllyesztve országunkat élhetetlen romhalmazzá tették azt, ahonnan tízezrével menekülnek el az emberek a kilátástalanság és nyomor miatt. A nyugdíjasok, megbecsülést és köszönetet érdemelnének életük munkájáért, helyette megalázást, lenézést és romló életminőséget kapnak.

Szembeállítani generációkat bűn, politikailag tisztességtelen húzás, pláne akkor, ha azt egy baloldali párt teszi. Minden jóérzésű ember kötelessége, hogy fellépjen az idős emberek amúgy sem könnyű életét tovább nehezítő javaslatok ellen. A kommunisták küldetése az, hogy  megvédjék a bűnbakkereső elméletek által fenyegetett csoportokat és a valós összefüggéseket elfedő, általánosító, megalapozatlan vélemények helyett a dolgok lényegét helyesen leíró, a kapitalizmus zsarnoki természetét leleplező alternatívát nyújtsanak a tőkés rendtől szenvedő emberek sokaságának.

 Cseh Miklós, Népi Front