Nem a kommunizmust kell elítélni, hanem Rétvári Bencét!

Európai minimum kell hogy legyen a kommunizmus elítélése és szimbólumainak elutasítása – mondta Rétvári Bence a Gulag-áldozatok szegedi emlékműavatásán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a kommunizmus rémtetteit még mindig sokan nem ismerik, ezért szükség van arra, hogy bemutassák, mi történt a II. világháború után a Szovjetunióba hurcolt több százezer magyarral.

retvari

Sajnos valóban sok olyan honfitársunk él Magyarországon, akik nem ismerik a történelmet. Köztük van maga Rétvári Bence is. A fiatal kereszténydemokrata politikus, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, egyetemi tanulmányai során sok mindent hallhatott Marx és Lenin eszméjéről, csak éppen az igazságot nem: nevezetesen azt, hogy a kommunizmus soha sehol nem valósult meg a világon. Márpedig ha nem valósult meg, akkor hogyan lehetnének rémtettei? Hogy pontosan bánjunk a fogalmakkal, a kommunista rendszerek a szocializmust próbálták megvalósítani, ami társadalmi és politikai szempontból nem jelent egyet a kommunizmussal.

Volt olyan korszak a kommunista rendszerek történetében, amikor magas rangú pártvezetők a marxizmust zsarnoki célokra használták fel és törvénytelenségek, gyilkosságok sorozatával tartották félelemben az embereket és egyúttal a kommunista párt tagjait is. Épp úgy, mint ahogyan egykor tette azt a katolikus egyház Istenre és Jézusra hivatkozva a saját híveivel. Ezen logika alapján törvényileg kellene tiltani a kereszt viselését, netán még a templomok tornyáról is jogos volna eltávolítani a feszületet? Tartsunk előadásokat arról, hogy az egyház miként gátolta a tudomány fejlődését és hány ártatlan nő és gyermek életének kiontásáért felel?  Rétvári úr konzervatív politikai világnézete ellenére lehetne annyira felvilágosult, hogy tudja: nem a szimbólumok és nem az eszmék gyilkolnak, hanem mindig az emberek, akik igazolni próbálják tetteiket  ideológiára vagy vallásra való hivatkozással! A vörös csillag és sarló-kalapács  tehát épp csak annyira azonos a sztálini terrorral és a Gulággal, miként a keresztény tanok azonosak a boszorkányüldözésekkel és a milliók halálát okozó vallásháborúkkal. A vörös csillag és sarló-kalapács elutasítása tehát nem európai minimum, nem is holmi demokratikus mentalitás, hanem politikai csőlátás, színtiszta ostobaság.

Ami pedig a Szovjetunióba hurcolt magyarokat illeti, az ő sorsukat nem a kommunisták pecsételték meg, hanem azok, akikre ma Rétvári úr csapata, a KDNP és a Fidesz annyira büszke: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc egykori hívei, a 30-as évek fasiszta politikai elitje, akik a nácik érdekeit fontosabbnak tartották a magyar emberek életénél és ezért készek voltak a II. világháború vértengerébe sodorni hazánkat. Őket terheli a felelősség azért, hogy a felszabadulás után a magyar férfiak egy részét elvitték a Szovjetunióba azért, hogy helyre állítsák a nácik által okozott károkat. Soha nem került volna erre sor, ha a Hitler-barát magyar tisztek és politikusok nem üzennek hadat a Szovjetuniónak és magyar csapatok nem lépnek agresszorként a német oldalán szovjet földre, ahol felgyújtották a falvakat és kegyetlenül lemészárolták a lakosságot.

Rétvári Bencének jogában áll antikommunistának lenni. Ha van valami, ami ma összeköti a kormányt és az ellenzéket, az a kommunista-ellenesség. Egy valamihez viszont nincs joga: hazudni. Hiába van ennek nagy hagyománya a magyar jobboldalon, a történelem meghamisítás elítelendő még akkor is, ha Orbán hatalomra jutása óta állami szinten folyik a múlt átírása és eltorzítása! Nem a kommunizmust, hanem Rétvárit kell elítélni.

Cseh Miklós, Népi Front