Napvilágra került a donyecki kommunisták Zjuganovnak írt megdöbbentő levele

Novorosszija kommunistái, az OFKP  megyei, városi, kerületi és járási bizottságai titkárainak:

“Tisztelt Gennagyij Andrejevics!

Az UKP (Ukrán Kommunista Párt) Donyeck és Luganszk megyei bizottságainak nevében már nem egyszer küldtünk leveleket az Ön címére azzal a destruktív tevékenységgel kapcsolatban, amit Kazbek Tajszajev, az orosz Állami Duma képviselője, az SZKP-KPSZSZ titkára folytat.

Mostanáig azonban Öntől nem láthattunk semmiféle reakciót. Ez arra enged következtetni minket, hogy az Önhöz intézett megkereséseink vagy nem jutottak el Önhöz, vagy pedig Ön tudatosan hagyja figyelmen kívül a Donbassz kommunistáinak Önhöz intézett megkereséseit.

Így 2015. augusztus 2-án az Ukrajnai Kommunista Párt Luganszk megyei bizottságának épületét automata fegyverekkel fölfegyverkezett emberek egy csoportja foglalta el. A fegyvereseket az (az alvilágban „Körző” néven ismert) Igor Gennagyijevics Gumenyuk vezette, aki Tajszajev személyes jó barátja. Gumenyukot, alvilági kapcsolatai miatt, még a 90-es években zárták az Ukrajnai Kommunista Pártból és a Komszomolból is – az ezzel kapcsolatos nyilvános információ megtalálható a neten is.

Gumenyuk korábban tagja volt a „Batykivscsina” pártnak– ma pedig Turcsinov és Jacenyuk „Front Zmin” („Népi Front”) pártjának képviseletében Luganszk Alekszandrovszk kerületében a helyi tanács képviselője. Gumenyuk közeli barátja és partnere N.A. Grekovnak, az „Ajdar” zászlóalj egyik szellemi atyjának és létrehozójának. Emellett szoros kapcsolatokat ápol Vszevolod Filomenkóval, az „Ajdar” szóvivőjével.

A székház elfoglalói közölték, hogy az épület az ő tulajdonukba megy át. Mi több, Gumenyuk kijelentette az UKP Luganszk megyei bizottsága munkatársainak, hogy az épület erőszakos, fegyveres elfoglalását személy szerint Pjotr Szimonyenko, az UKP KB első titkára hagyta jóvá. Ő maga pedig (mármint Gumenyuk) napi kapcsolatban áll Pjotr Nyikolajeviccsel és minden egyes akciója esetében személy szerint Szimonyenkóval egyeztet. Gumenyuk fel is mutatta azt a Szimonyenko által aláírt levelet, aminek alapján sor került az UKP Luganszk megyei bizottsága székházának erőszakos elfoglalására (a levelet mellékeljük).

Korábban, mégpedig 2015. július 31-én, egy Szimonyenko által aláírt levél alapján, ugyanezen személyek már tettek egy kísérletet, hogy fegyveresen elfoglalják a megyei pártbizottság székházát. Augusztus 1-én a luganszki városi pártszervezet kommunistáinak (több mint 150 fő) azonban még sikerült kiűzni az épületből annak megszállóit. A székházat másodszorra úgy sikerült elfoglalni, hogy Szimonyenko utasítására ezúttal, automata fegyverekkel fölszerelt személy még jelentősebb csoportja hajtotta azt végre. A fegyveresek azzal fenyegetőztek, hogy megölik az UKP tagjait, a párt Luganszk városi és megyei bizottságának titkárait.

Ezt megelőzően Tajszajev részéről olyan nyílt fenyegetések hangzottak el Makszim Csalenko, a Luganszk városi pártbizottság titkárának címére, hogy „a füled le lesz vágva”. A Csalenko, a megyei, városi és kerületi pártbizottságok titkárainak, egyszerű kommunisták címére érkező, fizikai leszámolással való fenyegetések mindmáig nem szűntek meg a székház elfoglalóinak részéről.

Gumenyuk emellett, a Szimonynkoval történt egyeztetést követően összeállította azok listáját, akik számára megtiltják, hogy a megyei pártbizottság területére lépjenek. A következők kerültek erre a listára: a megyei pártbizottság teljes titkársága, a Luganszk megyei pártszervezet ellenőrző-revíziós bizottságának az elnöke, a Luganszk városi pártbizottság első és másod titkára. De kitiltották az épületből a megyei, városi és kerületi pártszervezetek kommunistáit is.

Megjegyzendő továbbá, hogy – Tajszajev legközvetlenebb részvételével – korábban hasonló módszerrel, fegyveres úton foglalták le az UKP Donyeck megyei bizottságának vagyonát is.

Tisztában vagyunk azzal, Gennagyij Andrejevics, hogy Önt régóta baráti szálak fűzik Szimonyenkóhoz. Ez sem írhatja felül azonban a kommunista mozgalom érdekeit.

Most pedig egy pár szót Tajszajevnek a Donbasszban folytatott „tevékenységéről”. Nem tudjuk, tudja-e, hogy az OFKP által küldött segélyadományok legnagyobb részét szétlopják.  Már több mint egy éve, hogy ezekből mi, a Donbassz lakói, a kommunisták semmit sem látunk. E segélyadományokkal a Tajszajev által irányított személyek kereskednek, akik ennek révén mesés összegeket keresnek meg. Így például az OFKP legutóbbi, a Donyec megye lakosságának szánt segélyadomány teljes mértékben átvándorolt Luganszk megyébe, ahol azt, kereskedő cégek közreműködésével, értékesítették. Ez a szállítmány, úgy ahogy volt, „felszívódott”.

Ezért mi, Donyeck és Luganszk megye kommunistái, már nem is csodálkozunk azon, hogy a segélyszállítmányok szétosztásából a kommunistákat kizárták. Ezzel az a Gumenyuk – a „Körző” fedőnevű alvilági személy, a mostani hatalomhoz közel álló „Batykivscsina”, illetve „Népi Front” (Turcsinov és Jacenyuk pártja) tagja foglalkozik, aki élvezi Tajszajevnek, az OFKP KB titkárának a pártfogását. Az oroszországi kommunisták bizonyára nem tudják, hogy mi az igazság a „Körző és Tajszajev” tolvaj szindikátusról, amely lejáratja az egész kommunista mozgalmat.

Gennagyij Andrejevics, mi, a Donbassz kommunistái, követeljük: érdemben járjon utána a kialakult helyzetnek és távolítsa el Tajszajevet a Donbasszal összefüggésben végzett munkától. Meggyőződésünk: a Tajszajev-Gumenyuk kettős destruktív ténykedése nem szabad, hogy veszélybe sodorja az OFKP és az UKP között kialakult szívélyes és konstruktív együttműködést.

Tisztelettel:

az UKP Donyeck megyei Bizottságának Irodája”

 

Az OROSZORSZÁG KOMMUNISTÁI KOMMUNISTA PÁRT Központi Bizottsága Külügyi Bizottságának kommentárja:

„Szörnyű és keserű érzés olvasni ezt a levelet, amely arról tanúskodik, hogy a harcban álló Novorosszija kommunistáit mennyire keservesen kiábrándítja a Zjuganov-féle vezetésnek ez az újabb árulása. Reméljük, hogy az OFKP-n belüli egészséges erők rendet tesznek a saját pártjukban, és – együtt OROSZORSZÁG KOMMUNISTÁI KOMMUNISTA PÁRTJÁVAL – továbbra is folytatják a DNR és az LNR egyszerű kommunistáinak nyújtandó segítséget!”

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára