Miért mentünk Március 15-én tüntetni?

“Bús ébredők! a naphoz az arccal,
Pusztul ez ország s az idő repül
S kik hivattatok vezérül a népnek,
Ne maradjatok gyáva csőcseléknek:
Úri gazságok jobbágy őreül.” (Ady Endre: A magyar tanítókhoz)

A jakobinus Adytól idéztem.

“Minden forradalomban, annak igazi képviselői mellett, egész másfajta emberek is előtérbe tolakodtak…” – így vélte Karl Marx. A történelem Marx előtt és után is számtalan alkalommal igazolta ezt az igazságot. Ettől az igazi forradalmárok nem gondolták azt, hogy el kell futniuk, átadva helyüket a tolakodó zsiványoknak.

Gyarló, becsvágyó és hazug emberek voltak és vannak. Sokszor előfordult hazánk történelmében és a világtörténelemben is, hogy nemcsak azok aratták le egy-egy felkelés  vagy forradalom vérben született vívmányait, akik harcoltak érte, hanem azok is, akik meghunyászkodtak, vagy éppenséggel kiszolgálták az elnyomókat. S ez találó nemcsak a nagy forradalmakra, hanem mindenféle népi megmozdulásra, a munkásosztály küzdelmeire, sztrájkokra is.

A nagy vívmányok eléréséig is rögös és kínos az út. A forradalmárokat általában nem vörös szőnyeg és pezsgő várja, hanem intrikák, merényletkísérletek, árulások és ármánykodások.
Frankel Leó a Párizsi Kommün munkaügyi minisztere lett. Marx ebben a proletár nemzetköziség bizonyítékát látta. Ez a szép, jól hangzó része a győzelemnek! Mámor nélküli győzelemnek.
Frankel Leónak folyton küzdenie kellett, hogy népi jellegű szociálpolitikáját végrehajthassa. Mert a szocializmus megvalósítása nem abból áll, hogy mindent államosítunk, aztán éhenhalunk,(lásd. Észak-Korea) hanem számos fokozata van. Frankel miniszteri munkáját maga Marx és Engels segítették. A “balos”  minisztertársak gyakran akadályozták is Frankel intézkedéseit, pedig alapvető kérdés a Kommün társadalmi bázisának szélesítése volt. Az ellenforradalom a sarkon lesett véres láncaival , hogy leverje a Kommünt.
Marx elismeréssel nyilatkozott Frankel munkájáról.
“…ha most kimegyünk a nép közé és megfelelően szólunk hozzá, megnyerhetjük a tömegeket.” – mondta Frankel Leó.
Mindez a pedagógusok tüntetése kapcsán jutott eszembe és újraolvastam Frankel mondatait. Hát azért ma más a helyzet. Nincs forradalom, sem forradalmi előszél. Nincsenek meg semmiféle kommün feltételei. A magyar kommunisták épphogy elkezdték magukat összeszedni.
Szakszervezeti mozgalomról nem beszélhetünk, mert szakszervezetek ugyan vannak, de rendesen meg kell őket rugdosni, hogy egyáltalán ásítsanak egyet. A hermanosoknak volt annyi bátorságuk és erejük, hogy lépjenek, aztán megindult a jogos morgás a pedagógusok táborában.
A szakszervezet arra ocsúdott, hogy történések vannak, aztán kicsit megmozdult.
Pilz és Pukli kellett! Bátor tanárok és diákok kellettek, hogy megmozduljon valami.
A magyar baloldalnak nevezett, szétesett tortákhoz hasonló szervezetei egy kicsit sem álltak össze, csak odaálltak.

Nem ők szervezték a tüntetéseket, ahogyan ezt hazudják a kormányoldalon, meg a kormányt támogató álkommunista és álbaloldali politikusok. A levitézlett liberális és szocialista garnitúra odasomfordált a tanárokhoz és minden nap mélyebbre hatolt a felháborodott pedagógusok között.

Attól, hogy ők ott vannak, mi a Népi Front nem fogunk elfutni. Mindegy, hogy ki megy oda a tüntetésre: a jobbik vagy az mszp. Bennünket nem akadályoz abban egyik jelenléte sem, hogy elmondjuk a véleményünket.
Így is, úgyis elmondjuk.
Vissza akarnak kerülni a hatalomba? Melyik politikai erő nem akar a hatalomba kerülni? Aki nem, akar, az miért van egyáltalán? Van ilyen: az szekértoló. Elég, ha a gazdi van hatalomban és többet ad neki, mint csontot és morzsát. A szekértoló rosszabb, mint az ellenforradalmár. Beöltözik vörösbe és féligazságokat mond.
Mi, a Népi Front támogatjuk a pedagógusok küzdelmét, és leleplezzük a hazugságokat.
A tanárok követelései jogosak! Akkor is jogosak, ha mindenféle ember odatolakszik.Ettől a problémák maradnak, s a harcot folytatni kell!
A tisztességes pártnak ki kell menni az utcára  és “megfelelően kell szólni”, mint azt Frankel Leó mondta.
Csak nem mindegy, hogy mire nyeri meg az embereket egy párt! A saját gazdagodására, mint a tőkés pártok és szekértolóik, vagy a köz javára, mint a Párizsi Kommün.
Az osztályharc célja: “a politikai hatalom meghódítása képezi a munkásság fő kötelességeinek egyikét. Hogy azt eredményesen kivívhassák, a munkásoknak egész különálló(…) pártként kell szervezkedniük..” – írja Frankel. Ezért kellett a kommünároknak kínosan sok aprómunkát elvégezni.
Március 15-e nem ünnep a tőkés rendszerben, mint ahogy március 21-e sem csak ünnep, hanem a harc, a küzdelem napja az elnyomás ellen, a hazugságok ellen.
Fogarasi Zsuzsanna, Népi Front