Mellőzött melósok

Magyarhonban ez a fogalom ismeretlen. Na nem azért,mert ne lenne dolgozó ember vagy ilyesmi,nem,erről szó sincs. Csak valahogy cizelláltabban kell fogalmazni.Nem a munkás iránti tiszteletből,miután erről szintén nincs szó,hanem hogy szőnyeg alá söpörjék az igazi való világot.Így aztán hivatalosan és a médiában sok helyen vagy alkalmazottról,vagy munkavállalóról van szó.De nem is fogalmi szófordulatokon kell lovagolnunk.Ez a kis izelítő csupán a hoppmesterek és ceremóniamesterek uralta világra világít rá,ahol a nagy semmi meg a külsőségek a legfontosabbak,nem a belső,valódi tartalom.Arról nem is beszélve,hogy mellesleg a munkavállaló nem elvállalja az adott munkát,hanem kénytelen ott robotolni,ha nem akarja,hogy utcára találjon kerülni.

 

A melós mint kifejezés egyik legismertebb módon a klasszikusnak számító Hofi Géza kabaréjában terjedt el és honosodott meg.Ő is arról az emberről,illetve azokról az emberekről beszélt,akik a mindennapi robotoló élet kiszolgáltatottjai,szenvedő alanyai. A melós az,aki anno hetvenes-nyolcvanas években “fusizott”saját magáért és családjáért,elszenvedte az adminisztratív útvesztők buktatóit,a hivatalok packázásait,esetleg álmodott egy szebb világról,amely csak papíron és az ő álmaiban létezett.Ha már a kabarénál tartunk,a kispolgári kabarétól a jeles művész kabaréja,illetve a melós a kispolgártól abban különbözött,hogy a melós az szakmájáért élt,arra iparkodott életét alapozni,a szakértelmet,az adott szakmákat testesíti meg,míg a kispolgár életének fontosabb része a külsőségek imádata és a birtoklási vágy volt,illetőleg az ma is. Ellenben Hofival együtt a melós kultusza is eltűnt. Nem az ötvenes évek propagandájára kell gondolni,hanem egyfelől arra,hogy a hofis kabaré az egyszeri és megismételhetetlen,így ez a szocreál kabaréműfaj története is a művész elhunytával lezárult,másfelől arra,hogy a fogyasztói kispolgári világ még ha a melós világgal nem is feltétlenül ellentétes/pedig az/,de teljesen más alapú.

 

A szakma tekintélye és világa már letűnt,ma a legfontosabb sok helyen a nagyzolás,a pökhendi lekezelő stílus és a karrier,helyesebben kifejezve a nyomulás.Ez tipikusan fogyasztói kispolgári mentalitás,ahogyan az is,hogy szerezz meg mindent és élj a mának,senkivel ne törődj.Ez részben a mai neoliberális vadkapitalista világnak is megfelelő hozzáállás,másrészt az emberek közötti szolidaritás hiányáról is és az önzés kultuszának fenntartásáról is tesznek.Nemcsak arról van szó,hogy rengetegen nem törődnek a másikkal,illetve az “…élj a mának”mottó jegyében élnek.Hanem arról is,hogy a melósnak a sokszor 12 órás munka mellett lépni sincs ereje,ideje pedig nulla,nemhogy össze is fogjon akárkivel.Emellett régen a szakma a kiszolgáltatottságot valamelyest csökkentette is-felkészült szakemberre szükség volt,ma ilyen azonban nincs.

Marad tehát a ma is aktuális,Hofi által is felvázolt kép a kiszolgáltatott melósról.Arról a melósról,akinek gyakran állása sincs,mert senkinek se kell.Arról a melósról,akit sok helyen szakszervezet se véd,mert itt a cégek nagyurak és ők diktálnak játékszabályokat-ha nem tetszik,tolhatod a biciklit jelszó égisze alatt.És sokan tesznek is róla,hogy ne tessen.Úgy a munkaidő,mint a bérezés,vagy a konkrét munka terén. Szépen ki is van módolva,hogy Te legyél a kegyelemkenyerükre ráutalva és hogy akármi is lettlégyen,Te kerülj ki pocsékul minden helyzetből. És ez így is marad hosszútávon,mivel annyira magukhoz láncolják a lenézett melóst.

B.Deák András