A Népi Front lapja

Makszim Szurajkin nyilatkozata az 1956-os eseményekről

Makszim Szurajkin,  Oroszország Kommunistáinak Pártja elnöke, az 1956. októberi magyarországi események évfordulójával kapcsolatban többek között megállapította:  abszolút törvényesnek, politikailag helytállónak, erkölcsi szempontból pedig igazolhatónak tekintik a Szovjetuniónak a budapesti fasiszta lázadás elfojtásával összefüggő akcióit.  

Makszim Szurajkin

                Makszim Szurajkin

„Manapság egyes urak „bűnbánatot gyakorolnak” az 1956-os magyarországi eseményekbe való szovjet beavatkozás miatt. Ez egyszerűen nevetséges. Bárki, aki részletekbe menően elmerült a problémában, jól tudja: az okok egész komplexuma adott lökést a budapesti eseményekhez: az SZKP XX. kongresszusán elmondott Hruscsov beszéd negatív következményei. Az akkori magyar vezetés hibái. Legfőképpen pedig: a CIA „Focus” elnevezésű titkos művelete, amit elszántan, kőkeményen, a szocialista táborban a XX. kongresszus által keltett zavar körülményei között, offenzív módon, kőkeményen végrehajtottak.

A kezdeményezés elég hamar átkerült a kommunista párt opportunista szárnyától a nyíltan fasiszta erőkhöz. Nagy Imre is – akárcsak később, majdnem ugyanúgy Dubcek is – ahhoz, hogy hatalmon maradhasson, az események logikájából következően, kénytelen volt végrehajtani a börtönből szabadult nyilasok, a katolikus egyház reakciós szárnyának, az emigrációból visszatért ellenforradalmároknak az akaratát. Itt még csak nem is ezeknek az embereknek a nézeteiről volt szó, akik eleinte kisebbségben voltak. Hanem arról a nyíltan fasiszta terrorról, amit országszerte meghonosítottak.

A kommunistákat, a rendfenntartó szervek munkatársait egyszerűen, tömegével, meglincselték az utcán. Az ország formálisan még mindig kommunista vezetése ezzel abszolút nem törődött. A Szovjetunió, az egész szocialista tábor biztonsága veszélybe került, megkérdőjelezték a második világháború eredményeit. Világos: ha átengedték volna Magyarországot a fasiszta erőknek, a Nyugatnak, akkor az ország a NATO tagjává lett volna, az instabilitás fészkei pedig szétterjedtek volna a szocialista blokk más országaira is.

E körülmények között Andropov (a Szovjetunió magyarországi nagykövetének) kezdeményezésére napirendre tűzték a helyzetbe való beavatkozás kérdését. Itt is rossz szolgálatot tett azonban a hruscsovi vezetés szakszerűtlensége, ingadozása. A csapatokat ugyan bevetették, ám korlátozták tevékenységi körüket. Majd kivonták őket az országból, naivan elhivve az opportunista Nagynak, hogy nem szegi meg a Magyar Népköztársaság kötelezettségeit.

Aztán mikor már nyilvánvaló lett az átverés, és a Szovjetunió barátait tovább gyilkolták az utcán, országunk ismét bevetette a csapatokat Budapesten. Az idő el lett vesztegetve, a fasiszták elfoglalták a fegyverraktárakat, megerősödtek, külső segítséget kaptak. Így már komoly fegyveres küzdelmet kellett velük vívni. Elhallgatják viszont azokat a tényeket, hogy a szovjet csapatok oldalán magyar munkásosztagok is részt vettek a fasiszta lázadás leverésében. Azon napok áldozatai teljes mértékben a nyilasok, és nyugati segítői lelkén száradnak.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány (balról jobbra) Apró Antal, Münnich Ferenc, Révész Géza, Kádár János, Dobi István és Biszku Béla.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány (balról jobbra) Apró Antal, Münnich Ferenc, Révész Géza, Kádár János, Dobi István és Biszku Béla.

Meg kell jegyezni, hogy a szovjet vezetés nagyon sikeres személyi döntésének bizonyult, amikor Kádár Jánosra tett javaslatot a magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány létrejöttekor.

Ez a tehetséges politikus, Magyarország nemzeti vezetője átgondolt, ésszerű döntésekkel irányította országát, hamar helyre tudta állítani a társadalmon belül a belső békét. Képes volt gyorsan felsorakoztatni a dolgozókat ama program mögött, amellyel – a szocialista útválasztás talaján, a szocialista táboron belül – Magyarország újjászületett.

Oroszország Kommunistáinak Pártja éppen ezért abszolút helyénvalónak tartja a szovjet csapatok magyarországi bevonulását. Fejet hajtunk a fasiszta lázadás leverése közben elesett szovjet katonák és tisztek, valamint azon magyar elvtársaink emléke előtt, akik áldozatául estek az 1956-os nyilasterrornak.

Reméljük, idővel a magyar nép is képes lesz arra, hogy helyesen értékelje történelmének e tragikus fejezetét.”

 

Oroszország Kommunistáinak Pártja Központi Bizottságának Sajtóosztálya 

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Fohász a legszomorúbb barakkból

(A kapitalizmus áldozatainak emlékére)Szégyenszemre a XXI. századi Európa közepén áll a nyomorúságos
70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
Piros fejfák

Piros fejfák

Fodor József: Piros fejfák Nyírfa leng sírjuk fölött, Lágy szélütem. Aludjatok Csendesen. Aludjatok - A nagy élet ellobog.   Hol
Légy szerző!
Légy szerző!