Makszim Szurajkin, a Párizsi terrortámadásról, és biztonsági kérdésekről

Makszim Szurajkin elvtárs, –  Oroszország Kommunistáinak  Pártja  elnöke, mély részvétét nyilvánította a francia népnek az országban történt terrorcselekmények kapcsán, melyet az alábbiakban idézünk:

“Mélységesen együttérzünk azokkal az egyszerű francia emberekkel, akik a terrorcselekmények áldozatául estek. Részvétünket nyilvánítjuk az áldozatok családtagjainak, rokonainak. Az eset ismét fölveti annak a szükségességét, hogy a világ valamennyi józanul gondolkodó ereje összefogjon a terror, az erőszak ellen. Ugyanakkor a Nyugatnak is meg kell értenie, hogy nem szabad összejátszani a terrorizmussal.

Makszim Szurajkin
Makszim Szurajkin

Megengedhetetlen az, hogy más országok bánatából és fájdalmából undorító karikatúrák gúnyt űzzenek. Föl kell hagyni az oroszellenes politikával és mindenkinek harcba kell szállnia korunk új veszedelmeivel: az Iszlám Állammal (ISIS) és a nyugati titkosszolgálatok egyéb kalandor játszmáinak a melléktermékeivel.

El szeretném még mondani továbbá, hogy az Európában végbemenő káosz, a franciaországi tragédia megköveteli, hogy az oroszországi hatalmi struktúrák a lehető legjobban fokozzák éberségüket, maximálisan fokozzák a nyilvános helyek biztonságát célzó intézkedéseket. Állambiztonsági szerveinknek még aktívabban kell törekedniük a megelőzést szolgáló titkosszolgálati lépések megtételére. A nemzetközi terrorizmusnak – amely azt követően, hogy nyugati segítséggel megdöntötték az olyan világi vezetők hatalmát, mint Szaddam Husszein és Moamar Kadhafi, gazdag olajbevételi forrásokhoz jutott – semmi sem szab gátat. A népek előtt nehéz harc áll a középkori sötétség és az újfasizmus ellen, mely harcban Oroszországra meghatározó szerep vár!”

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára