Magyar vidék, te gyarmat országnak golgotája

Az elhagyott lakóingatlanok országszerte növekvő tendenciát mutatnak. Heves megye déli területein is lassan elborzasztó méreteket ölt a jelenség.

Ékes példája ez a jelenség annak mit hozott a nagy, polgári demokrácia ennek a népnek 25 esztendő alatt.

Egy olyan országban, melyet külföldi tőkeinjekciókkal finanszíroznak, valós mutatókat generáló hazai nemzeti ipar, tehát valós termelés helyett, ott hanyatlik a vidék, egyáltalán az ország egésze. Csökken a születések száma, szinte csak az elhalálozásokról hall az ember és rohamosan növekszik a lakossági eladósodások, a magáncsődök száma. Ez történik mikor a külföldi nagytőke piacának, s ezzel egyenest kapcarongyának veti a 25 éve a parlamenti bársonyszékekben pöffeszkedő tőkés nomenklatúra az országot, s kiszolgáló személyzetnek annak  népét, a nyugati EU tagállamok társadalombiztosításának kitermelésére, életszínvonalának fönntartására. Derékhadat nyújt ehhez az olcsó magyar munkaerő, mely egyre csak külföldre áramlik.

Tarnaszentmiklós…. Egy alig 800 főt számláló település Heves megye déli területén, ahol közel 70 épület áll elhagyatva, üresen. Egykor szebb napokat láttak, meleg otthont jelentettek megannyi család számára. Majd kihaltak belőlük, vagy elköltöztek, vevő híján hátrahagyva azokat. De hasonló a helyzet Pélyen, Bodonyban, Feldebrőn, Verpeléten, Kisfüzesen, és megannyi hevesi településen.

A hazai ipar két évtizeden át tartó tervszerű megsemmisítésével, mely több mint 800 ipari vállalat és több ezer mezőgazdasági termelőszövetkezet elpusztítását jelentette, a tőkés hatalom megásta a vidék közel egészének a sírját, megfosztva a lakosságot a munka, az emberhez méltó élet, egyáltalán a méltóság hazai lehetőségétől.

Mementói ezek a kipusztult, megüresedett családi fészkek a magyar történelem egy új korszakának, a 21. század magyar kapitalizmusának. Egy paradox világnak melyben kezdetben ezrek, mára tízezrek, és egyre többek alszanak hajlék nélkül a szabad ég alatt,  s mindeközben üresen állnak, pusztulnak a létesítmények melyek akár otthont is adhatnának számukra.

Félreértés ne essék, mielőtt a tőkés hatalom bértollnokai sietve magyaráznák a helyzetet a „magántulajdon szentségével” halkan megjegyzem egy furcsa képződmény a Fideszes kézi vezérléssel üzemelő Nemzeti Vagyonkezelő zrt. lázasan gyűjti már magának az említett ingatlanokat, kebelez be magának egyre többet s többet, ahol csak fondorlatos módon, a jog eszközeivel ez ügyben kapargathatja magának zárt körű kis klikkje a gesztenyét.

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára

Forrás: Heves Megyei Hírlap