Luganszki Kommunisták: Szimonyenko szétveri a Pártot!

November 27-én az UKP Központi Bizottságának Elnöksége döntést hozott arról, hogy leváltja tisztségéből Szpiridon Kilinkarovot, a párt Luganszk megyei bizottságának első titkárát, feloszlatja a Luganszk megyei pártbizottságot – és javasolni fogja a KB plénumának, hogy zárja ki a Központi Bizottságból annak minden, Luganszk megyei tagját. Válaszul egy ilyenfajta önkényeskedésre, Luganszk megye városi és járási pártszervezeteinek kommunistái hangot adtak megütközésüknek, illetve határozott tiltakozásuknak.

Az Ukrán Kommunista Párt Luganszk városi szervezete közleményt adott ki, „Szimonyenko, legyen most már elég a pártból való csúfot űzésnek!” címmel:

„Minket, Luganszk kommunistáit mélységesen felháborít a párt központi bizottsága elnökségének az a határozata, amellyel feloszlatják az UKP Luganszk megyei bizottságát, illetve leváltották tisztségéből annak első titkárát, Szpiridon Kilinkarovot. Nagyon is jól értjük mi, hogy ez a döntés Pjotr Szimonyenkonak, az UKP első titkárának az előterjesztése nyomán született. És éppen övé a személyes felelősség azért, hogy cinikus kísérletek történnek a Kommunista Párt Luganszk megyében végzett munkájának szétzilálására. Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük: a harcok teljes időszaka alatt sem személy szerint Pjotr Szimonyenko, sem a KB Elnöksége ebben a helyzetben még csak meg sem próbálták nemhogy segíteni a megyei és városi pártszervezetet, de még csak arra sem voltak kíváncsiak, hogy ilyen körülmények között mi, kommunisták, hogyan vagyunk kénytelenek élni és dolgozni. Ehelyett már második éve azt látjuk, hogy Pjotr Szimonyenko állandó támadásokat intéz ellenünk. Amit nem lehet másként értékelni, mint a boszorkányüldözésre szóló felhívásokat.

Ennek során minket, luganszki kommunistákat kiáltottak ki „boszorkányoknak”. Mi nagyon sokáig hagytuk, hogy Pjotr Szimonyenko újra és újra próbára tegye a türelmünket. Megpróbáltunk latba vetni minden, a párt Szervezeti Szabályzatában szereplő módszereket és eszközöket, hogy leállítsuk eszeveszett igyekezetét pártszervezetünk, illetve a párt egészének a szétverésére. Mostanra azonban nekünk is, más megyék kommunistáinak is azt kell látnunk, hogy a helyzet zsákutcába jutott.

Így nem tudunk tovább haladni. Így még egy helyben állni sem tudunk! Minthogy ma mindenkinek, aki számára fontos és drága a kommunista eszme jövője az országban, arra kell egyesítenünk erőinket, hogy megszabadulhassunk Szimonyenkótól. Mint egy utunkban álló nagy kősziklától. Mert ez az ember, politikai rövidlátásával, a legelemibb dolgokban való alávalóságával egyszerűen mindent lerombol, amit 24 év alatt Ukrajna egésze kommunistáinak tízezrei közös erőfeszítéseikkel létrehoztak. Kimondjuk, ezért, határozottan: Elég! Legyen most már elég abból, hogy gúnyt űznek belőlünk, csúfot űznek a pártunkból! Nem fogadjuk el sem a pártvezetésen, sem pedig a döntéseiken belüli önkényeskedést! A 2014-es beszámoló és tisztújító konferencián, legitim módon, megválasztott Luganszk megyei pártbizottság eddig is végezte munkáját, végzi most is, és végezni fogja a jövőben is. A szervezeti kérdésekkel foglalkozó plénumon első titkárrá választott Szpiridon Kilinkarov a pártszervezet vezetője volt, az ma is, és lesz is mindaddig, amíg a luganszki kommunisták megbíznak majd benne. Csak nekünk, itteni kommunistáknak van arra jogunk, hogy megválasszuk a megyei pártszervezet vezetését, illetve megvonjuk tőle a bizalmat.

Ebben a helyzetben, mostantól ráhagyjuk Pjotr Szimonyenkóra: döntsön, amiben akar. Minthogy annak immár semmi esélyét sem látjuk, hogy jobb belátásra lehessen bírni azt, aki elárult minket. Ám azt  most nyilvánosan kijelentjük: nem csupán figyelmen kívül fogjuk hagyni az összes kártékony döntését, utasítását és előírását – de aktívan szembe fogunk szállni minden olyan kísérlettel, amivel szét akarják verni, meg akarják semmisíteni a Kommunista Pártot. A Párt nem Szimonyenko. A Párt nem más, mint az ország kommunistáinak százai és ezreinek összessége. És majd a kommunisták fogják eldönteni, hogy kikre van inkább szükségük: azokra-e, akik a helyszíneken küzdenek naponta a dolgozó nép érdekeiért – vagy azokra-e, akik az ő hátukon másztak be a nagypolitikába, és akik most úton-útfélen árusítják ki a pártot.

 

Elfogadva: a párt városi értekezletén, 2015. november 28-án. Jóváhagyva: a Kommunista Párt Luganszk városi Bizottsága Irodájának határozatával.”

Luganszk, 2015. november 30.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára