Liberalizmus

A tőkés rendszerváltók liberális ideológiájának egyik sarkalatos pontja az, hogy a társadalomban az egyén maga felelős a sorsáért, boldogulásának sikere vagy sikertelensége nem a közösségtől, hanem egyedül és kizárólag tőle magától függ. A polgári individualizmus képmutató erkölcsének e kétségtelen megnyilvánulása a társadalomról az egyénre tolja a felelősséget az egyéni boldogulás nyilvánvalóan társadalmi meghatározottsága ellenére. Azt sugallja, hogy az egyén ne várjon létbiztonságot, munkahelyet, jövedelmet, egzisztenciát a polgári társadalmat alkotó tőkés rendszertől, hanem maga teremtse meg azt magának. Legyen vállalkozó, alapítsa meg saját vállalatát, gazdagodjon meg akár, ha tud, ha meg csődbe jut, akkor a felelősség csakis és kizárólag az övé, nem pedig a konkurenciát a tőkés rendszer alapelvévé tévő társadalomé, amelynek lényege a magánvállalatok között uralkodó gazdasági verseny. Aki sikertelen, az gyenge, nem elég ügyes, lemaradt a versenyben, nem volt képes legyőzni konkurenseit. A magántulajdon elvén alapuló társadalomban a felelősség is a magántulajdonosé vagy a vállalkozóé. A csődből eredő veszteségeket nem a közösségnek, hanem az egyénnek, a társadalom többségét alkotó magánvállalkozásoknak kell viselniük. Nincs szó itt állami segítségről, „szociális hálóról” meg miegyébről: a bukott vállalkozást felvásárolják a talpon maradt versenytársak vagy egy új gazdasági szereplő, aki szerencsét próbál a tőkés rendszer lényegéből fakadó gazdasági harcban. Ez az oka annak, hogy a gazdasági elkülönülésre épülő polgári individualizmus erkölcsét magukénak érző emberek szemében olyannyira népszerűtlen a kommunizmus, amely gátat szab az egyéneknek a többiek rovására történő érvényesülésének és meggazdagodásának, a gazdasági versenynek. Ezért népszerűtlen a mindenki számára tisztes megélhetést és létbiztonságot nyújtó szocializmus. Úgy vélik, hogy a gazdasági fejlődés motorja a verseny, a gazdasági szereplők között folyó kíméletlen harc, amely nyerteseket és veszteseket hagy maga után. Úgy gondolják, hogy a szabadság nem más, mint a nyerés esélyét magában rejtő vállalkozás szabadsága.A kommunisták feladata szembeszállni ezzel az ideológiával, és leleplezni annak alapvető ellentmondását, amely a munka társadalmi jellege és az egyéni elsajátítás között áll fenn.

Németh Attila