Küzdj a háború ellen és segítsd a menekülteket!

“Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.” (Máté Evangéliuma)

“A Nyugat azt állítja magáról, hogy értékek mentén cselekszik, amikor a területén kívül beavatkozik. Arra nincsen tekintettel, mekkora károkat okoz, jelenleg főképp a Közel-Keleten – írja friss könyvében Michael Lüders a Die Zeit egykori Közel-Kelet-szakértője.”

Európa felé igyekeznek a menekültek éhesen, szomjasan, porosan, lerongyolódva. A halál torkából menekülnek felnőttek és gyerekek. Szíriában akasztanak, keresztre feszítenek, lelőnek. Jönnek a szerencsétlen emberek az arab tavasz véres sötétjéből. Az országokból, ahol az USA terjeszteni akarja a saját maga által kitalált rendszert. Egészen véletlenül demokráciának nevezi.

Az USA mindenbe beleüti az orrát. Olyan ő, mint a részeges csendőr. Rettenetes nagy hatalom, borzasztó nagy és züllött “hadsereggel”. Nem csoda, hogy egyetlen háborút sem tudott még úgy rendesen, segítség nélkül megnyerni.

Az európai országok egy része pedig szalad utána, mint a kiskutya. Az USA soha nem látott káoszt okozott az arab országokban és Ukrajnában. Például támogatta és támogatja a mai napig a szíriai felkelőket és az ukrán fasisztákat.

Bassár el-Aszad rendszere nem volt nyugati értelemben vett demokrácia, de Szíria az arab világban modern országnak számított. Európai szemmel nézve Szíria élhető ország volt hibáival együtt. Aszad elnök nyitottabb és demokratikusabb országgá kívánta tenni Szíriát, csökkentette az állami irányítás mértékét, növelte a sajtószabadságot és amnesztiát adott a rendszer ellenségeinek. Az USA-nak nem tetszett, mert saját útját járta, s nem volt hajlandó jenki járomba hajtani fejét. Az USA képtelen tudomásul venni, hogy vannak, akik másképp gondolják a demokráciát.

2011 óta polgárháború zajlik  az országban, s a világ csendőre a felkelőket támogatja.

  1. júniusában az ISIS kikiáltotta a kalifátust.

8764005_6494fdda5f6a3ac0794a25ef97415e3f_wmSzíriában kaotikus állapotok vannak, ahol ártatlan emberek nélkülöznek és válnak bestiális gyilkosságok áldozatává. Józan ésszel azt mondhatnánk, hogy az USA miért nem harcol együtt a kormányerőkkel a veszedelmes szélsőségesek ellen, amelyek a világbékét fenyegetik? Ahol az USA van ott nincs sem logika, sem józanság, hanem sötét elmék és gátlástalan érdekek.

Szíria, Líbia, Irak, Afganisztán és más országok kerültek a terroristák karmai közé. Nem Obama szenved és nem az amerikai tisztek éheznek, nem nekik kell menekülni, hanem az ártatlan kisembernek, a gyerekeinek, mert létében fenyegetik őt, aki semmiről nem tehet. Az iraki orvos szívesebben gyógyítaná betegeit egy jól felszerelt kórházban, a fodrász és a kozmetikus is örömmel végezné munkáját a modern szír férfiak és nők legnagyobb örömére. A meseíró mesét írna, a kőműves vakolna, a szakács főzne és így tovább, de nem teheti, mert lemészárolják, mert már ezreket mészároltak le.

Menekül a keresztény és menekül a muszlim. Európában béke van. Ide jönnek. Európa bizony ludas ezért a gonosz háborúért. Csakhogy nem a bűnös politikusok szenvednek mindenért, hanem a kisember. Mindig mi húzzuk a rövidebbet.

Az USA és Európa háborút csinált, mert… Csak!
“A káosz egyik fő oka, hogy a hatalom birtoklói nem hajlandók a saját érdekcsoportjaikon kívül mások létezéséről tudomást venni, így az emberek sorsa hadseregek, hadurak, klánok és törzsek érdekeitől függ. Másrészt a Nyugat is kialakít egy képet arról, hogy kit tart jónak, és kit rossznak (figyelmen kívül hagyva a helyzet komplexitását), és ezeket az állítólagos jókat szinte feltétel nélkül támogatja. Még ha az nem is feltétlenül jó a lakosságnak.”- mondja Lüders.

A nyugat nem ismeri az arab kultúrát. Nem is akarja megismerni ezt a többezer éves civilizációt. Az európai modellt tartja felsőbbrendűnek. Ez is borzasztó. Ugyanolyan méreg, mint az Iszlám Állam. Bonyolult, rendkívül összetett kérdésről van szó, de ennek az írásnak most nem az elemzés a célja. Illene az egyetemes történelem és a világirodalom tanulmányozása során kicsivel többet szentelni mások megismerésének is!

Tűz van! Halálos tűz. Európa bezárja kapuit a lángok közül menekülő emberek előtt. Magyarországon kegyetlen és ostoba plakátok üvöltik az arcunkba a gyűlöletet. Nem! A plakátok nem a magyarul egy szót sem ismerő menekülteknek készülnek a mi forintjainkból, hanem nekünk! Azért készülnek, mert szükség van a behülyítésünkre, a fanatizálásunkra. Holnap majd azt fogják mondani, hogy azért nincs munka, mert elvette az arab, aki mellesleg nem szeret dolgozni, de azért jött ide, hogy elvegye az én munkámat! Minden mocskot majd rájuk kennek. Kellenek a bűnösök. Amikor betuszkoltak minket a NATO-ba hazudtak. Aztán betuszkoltak az Európai Unióba, és megint hazudtak. És most  megint hazudnak! Mind hazudnak: a liberálisok, a konzervatívok, a szélsőjobboldaliak is. Mind.

A liberális politikusoknak nagy a szájuk, de amikor belerángattak a mocsokba, akkor nem látták a vért?

Politikusaink játszanak a nagy homokozóba, ahol nem műanyagból készült játékokat, hanem élő embereket dobálnak.

“Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. ” Milyen szép és jó mondatok, mert kommunistaként úgy gondolom, hogy a Biblia jóra tanítja az embereket. Nem az a keresztény, aki annak mondja magát, hanem, aki úgy is cselekszik. Sajnos kevesen vannak igaz keresztények!

Hangulatot kelteni a menekültek ellen, őket megalázni a legaljasabb emberi cselekedet.

Igen, nehéz teher egy ország számára a menekültek vendégül látása, de akkor nem volt vajon nehéz, igent mondani a háborúra? Nem volt nehéz katonákat küldeni Afganisztánba? Nem volt nehéz hajbókolni a jenkik előtt?

Szegeden több menekültet kifosztottak a hazai rablók, tízezer forintért adták a használhatatlan telefonkártyát, késsel fenyegettek egy családanyát.

Bátor civilek összefogtak, hogy segítsenek. Vannak még emberek?

A menekültek a társadalom minden rétegéből jönnek. Van köztük bűnöző is, mint ahogyan a fenti példa mutatja, nálunk is akad, aki nem tartja tiszteletben saját kultúráját, hanem meglopja és kést ránt a kiszolgáltatott emberre. Hazánkfiait nem figyelmezteti plakát, hogy ne lopja meg a menekültet?
Ferenc pápa üzenete: „a védekezés és félelem, az érdektelenség és kirekesztés magatartásformák … felcserélését egy olyan magatartással, amelynek alapját a ’találkozás kultúrája’ képezi. Egyedül csak ez által sikerül felépíteni az igazságosabb, testvériesebb és jobb világot” (Üzenet a vándorlók és menekültek világnapjára, 2014).

Nagyon messze van ettől a mi hazánk! Mégis azt mondják, hogy keresztény…

F.Zs.