Kurd vezető az elodázhatatlan történelmi változásokról

Politikai megbeszéléseket folytatott Magyarországon az elmúlt napokban Mala Bakhtiar, a Kurdisztáni Hazafias Unió ügyvezető titkára. Az iraki kurd autonóm régió Erbil székhellyel működő kormánya vezető pártjának első embere kedden az etnikai tisztogatásokról tartott előadást az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Biztonságpolitikai Műhely meghívására – jelentette a Magyar Békekör tudósítója.

A politikai és az etnikai tisztogatásokat rendszerint hazafias tettként tüntetik fel elkövetőik – mondta. Emlékeztetett a nácizmusra, Milosevics Jugoszláviájára, Ruandára, Szaddam Huszein Irakjára, legújabban pedig Szíriára. „Mi kurdok nagyon régóta szenvedünk a népirtástól. Vallási, politikai, faji alapon támadnak minket. Egyetlen bűnünk, hogy kurdok és keresztények vagyunk, és ellenálltunk az elnyomásnak és a jogfosztásnak. Ez az ellenállás eddig több mint két millió kurd életébe került” – adta elő a politikus.

Törökországban és Irakban a XX. században mérges gázt is bevetettek a kurd lakossággal szemben, több százezer életet oltva ki, köztük csecsemőkét és gyermekekét. Annak a négy országnak a politikai vezetése, amelyben tömegesen élnek kurdok, máig sem szakított a fajgyűlölettel és a sovinizmussal. A kurd autonóm törekvésekre Törökországban fegyverrel és eltörökösítéssel válaszolnak, Szíriában még a szír állampolgárságot is megtagadják az ott élő kurdoktól, és arabokat telepítenek be a kurdok lakta területekre, hogy kiszorítsák őket, Iránban perzsákkal szorítják ki a kurdokat – mondta, értésre adva, hogy a legjobb helyzetben az iraki kurdok élnek, hiszen ott autonóm régió jött létre.

Bakhtiar a faji-vallási üldözés okait a klánok és a törzsek középkori társadalmi struktúráira, a megkövesedett gondolkodásra, a társadalmi modernizációval szembeni megrögzött ellenállásra vezette vissza. A Közel-Keleten skizofrén állapot uralkodik – mondta. Miközben élvezik és igénybe veszik a műszaki-tudományos fejlődés termékeit, tagadják az európai civilizációt, mely létrehozta őket. Hiányzik a korszerű oktatás-nevelés. Nincs tudományos alkotás, stagnál az egykor virágzó szellemi élet. Amint fellazulnak a faji-vallási normák, államok esnek szét, és helyüket Iszlám Állam és Al Nuszra típusú szélsőséges erők veszik át. Az ő „tudományos munkásságuk” pedig abban áll, hogyan fejezzék le az embert. „Az Iszlám Állam mindmáig háromezer lányt tart fogva, rabszolgasorsra kényszerítve őket. Le kell számolni ezekkel az állatokkal, hiszen ezek tényleg nem emberek, hanem állatok, majd szellemi reformot kell véghezvinni, hogy a népirtásnak véget vessenek, és megkövessék az emberiséget a kurdok, az örmények és a cserkeszek ellen elkövetett bűnökért” – mondta.

Mala Bakhtiar nem zárta ki annak lehetőségét, hogy megváltozik a Közel-Kelet arculata, egyes országok esetleg szétesnek, és területeik egy részén új nemzetek születnek. „Nagy történelmi változásokat élünk át. Lehet, hogy a folyamat elhúzódik, de végbemegy” – fejezte be előadását a Kurdisztáni Hazafias Unió ügyvezető titkára.+++

Forrás: mszf