A Népi Front lapja

Különcök világában

  Annakidején a történelem mellett különösen érettségizős koromban az irodalmat is nagyon kedveltem.Talán azért,mert egy rahedli olyan költőről,novellistáról,íróról tanultunk,akik vagy görbe tükröt állítottak koruk társadalma elé,vagy pedig maguk is különcnek számítottak,ez pedig alkotói vénájukat nagyban erősítette.Ha csak egyik kedvenc költőmet,József Attilát veszem alapul,számomra az jön le,hogy igen tehetséges volt,de pestiesen szólván rosszkor még rosszabb helyen volt,ráadásul rengetegen nem értették őt se meg,nemhogy költészetét.Azonban tény,hogy tehetsége révén magas színvonalon művelte az úgynevezett proletárköltészetet,amely a nyomorban élők lelkivilágát ábrázolja művészi eszközökkel. Mindenesetre se a félfeudális urambátyám dzsentrivilág,se a mai szélsőséges neoliberális,részben ultrakonzervatív fogyasztói társadalom,de még a Kádár-korszak se igazán kezelte megértéssel a művészlelkeket vagy az átlagtól eltérő különcöket.

 

Anélkül, hogy címkéznénk akárkit is,magyarhonban és külhonban egyaránt akadtak szép számmal olyan művészek,akik még a Kádár-rendszertől is jóval balra álltak. A kádári időket,majd a később a rendszerváltozást is kiparodizáló Hofi mellett a már említett József Attilát,a külföldiek közül pedig például a tragikusan elhunyt John Lennont is ide tudnánk sorolni. Tudniillik ők nem központilag előírt dogmákban gondolkodtak,nem azon iparkodtak,hogy jó melósok,jó balosok legyenek,hanem önmagukat adták és emberi értékekben gondolkodtak.Hofinál jobban talán senki sem tudta balról olyan művészi módon bírálni azt a világot,amely már a hetvenes években is a nagyzolásról szólt,illetve olyan élethűen bemutatni a csinovnyikoktól függő melós mindennapjait. Lennon pedig a hatvannyolcas újbalos diáknemzedék bálványává vált,amelynek mottója volt az,hogy “Szeress,ne háborúzz!” Ők pedig olyan nemzedékek életérzését szólaltatták meg,amelyek emberi értékek mentén szerettek volna élni,önmagukat megvalósítani,nem pedig ilyen-olyan társadalmi beidegződések mentén életüket leélni. Mondanom sem kell,hogy rengetegen őket se értették meg.

 

 Az igaz,hogy normák mentén beidegződött kispolgári társadalom mindenütt elintézte egy legyintéssel ezen “különcöket”,azonban mint a híres kabaréfigura mondotta volt,mindig van másik.Magyarán ez egy létező probléma. Nemcsak az,hogy Hofinak,Lennonnak,Franz Kafkának,Adynak vagy Jim Hendrixnek ma is vannak utódaik ebben az életben,hanem az is,hogy egyáltalán lehet-e normálisan élni az emberileg abnormális világban.Kérem alásan,mi az,hogy abnormális? Egyáltalán nem az az abnormális,ami a normális ellentéte,hanem az,hogy természetesen nem lehet élni,viselkedni,önmagát adni az embernek,na ez az,ami abnormális.. A fogyasztói,illetve a nyárspolgári világ az olyan,hogy vannak előírások,illetve íratlan normarendszerek,szabályok,és ezek mentén ítélnek. Ilyenkor mondom jómagam azt, hogy ki mint él,úgy ítél. Hogy miért bíráltam balról a kádári időket?Mert például volt akkoriban olyan tévéműsor,amelyben egy iskola rendetlen,neveletlen diákját démonizálták,a történetben pedig mindenki kiközösítette.Erre tudom mondani,hogy ismerek egy srácot,aki kiskamasz korában pokoli rendetlen,viselkedni nem tudó lurkó volt,ám ma példát lehetne venni róla emberségből. Mert aki nem olyan,mint az előíratik,az a kispolgári világ szemében senki. Aki nem tud megfelelni,akarom mondani,görcsösen meg-megfelelgetni,az minden,csak nem ember.Persze hogy a szintén különc kiskamaszok,akikről szó van,miért,hangsúlyozom,miért olyanok,amilyenek,a lőtéri kiskutyát se érdekli. Kérem szépen,a megnemértő világ erre épül:elítélni könnyebb,mint megérteni,elutasítani könnyebb,mint elfogadni és követelni,elvárni könnyebb,mint adni. 

 De minő is az a különc ember? Namármost az átlag elmegy szépen melózni vagy ha mondjuk vezető,dirigálni és kiosztani mindenkit,felügyeli a munkát meg a többi. Engedelmes állampolgár lévén szépen befizeti csekkjeit,adózik,szabálykövető és alázatos.Esetleg szorgalmasan látogatja a plázákat,a gyorséttermeket,rendszeresen márkás holmikat vesz,főleg pletykalapokat olvas-hogy ő se lógjon ki a sorból. Na a kulcsszó itt van: ne lógj ki a sorból. Tudniillik aki nem olyan,hanem emilyen,az már kilóg a sorból,az már másmilyen,nem illik bele ebbe a világba. Mert nem biztos,hogy neki állandóan a ruhavásáron jár az esze és nem biztos még az se ,hogy a celebekre kíváncsi. Az se biztos,hogy roppant gizda stílusban fogja nyomni az üres és semmitmondó,de annál nagypályásabb szöveget. Mert őt nem íratlan szabályok és kispolgári erkölcsök alapján lehet megítélni,mivelhogy ő nemcsak engedelmes kispolgár vagy normális adózó,hanem emberi lény,aki ad az érzései ápolására,kifejezésére,előadásmódja csiszolására,ad arra,hogy minél szebben és hitelesebben kifejezze:ez vagyok jómagam.Ő az,aki tud örülni, szomorú lenni,szeretni családtagokat vagy ellenkező nemű embert,választékosan szavakba vagy dalba önteni,mit érez legbelül.

És ő az,aki önmaga marad,akármilyen is itt a világ. Ő nem fog a többi divatkövető után rohanni,nem a mindenkori öltözéki és illemtani divat fogja őt irányítani,hanem a saját szíve és emberi értékei. Ne feledjük: a divatot és annak megszállottait lehet irányítani külsőleg,az emberi mivoltot azonban nem.

B.Deák András

TI ÍRTÁTOK

Megint szobrot döntöttek a primitív fasiszták

Kedd reggel elhurcolták Lukács György szobrát a XIII. kerületi Szent István parkból. A szobor helyszínét megnéztem. Nincs ott Lukács György szobra, csak a szelleme lebeg vörös lángoszlopként, hogy uta

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
Piros fejfák

Piros fejfák

Fodor József: Piros fejfák Nyírfa leng sírjuk fölött, Lágy szélütem. Aludjatok Csendesen. Aludjatok - A nagy élet ellobog.   Hol
Grósz Károlyról az igazat!

Grósz Károlyról az igazat!

A rendszerváltás óta eltelt 25 esztendőben divat és már-már kötelesség lett a
Légy szerző!
Légy szerző!