Kommunizmus

A kommunizmus az emberiség gazdasági-társadalmi fejlődése során, egy meghatározott fejlődési fokon kialakuló gazdasági-társadalmi rendszer, amely létezése feltételeinek megváltozásával megszűnik, vagy feltételeinek megteremtődésével ismét létrejön. A kommunizmus, mint minden gazdasági-társadalmi rendszer, nem magától jön létre vagy szűnik meg, hanem a gazdasági tevékenységet végző társadalmi ember politikai cselekvése révén. A kommunizmus, amelynek feltételei a történelem előtti korban alakultak ki, és nyomai a történelmi korokban is megmaradtak, az újkorban mint „kísértet” vált híressé, amely „bejárta Európát”. Ideológiájának célja válaszkeresés volt a kapitalizmus okozta gazdasági és társadalmi problémák megoldására a 19-20. században. Ennek alapján fogalmazták és fogalmazzák meg ma is hozzá fűződő eszmei és politikai viszonyukat hívei és ellenfelei. Ellenfelei megvalósíthatatlan utópiának tartják, hívei pedig úgy gondolják, hogy még nem jött el az ideje. Tartalmát és lényegét illetően a kommunizmust tehát a bizonytalanság misztikus köde veszi körül. A kommunizmus újkori ideológiája mint válaszkeresés, tudományos alapon jött létre az etnográfia, a filozófia, a történelem és a többi társadalomtudományok fejlődésével. A történelem előtti őskommunizmusról a ma élő primitív törzsek társadalmi berendezkedésének tanulmányozása adhat némi fogalmat. A kommunizmus ma ismert ideológiájának alapjait azok a neves filozófusok, közgazdászok és társadalomtudósok fogalmazták meg és rakták le, akik többek között az emberek közötti társadalmi egyetlőtlenség okaira keresték a választ. Ennek alapján a kommunizmus alapvető sajátosságai közé tartozik a vagyonközösség és az ebből fakadó társadalmi szolidaritás, valamint a munkamegosztás alacsony foka. A fő kérdés tehát az, hogy ezen sajátosságok megvalósulásának milyen gazdasági és társadalmi feltételei vannak. Ennek tisztázása vezethet el a kommunizmusnak nevezett 20. századi szocialista rendszerek bukása okainak megértéséhez, és a jövő kommunizmusának megvalósulásához szükséges feltételek felismeréséhez. Az eljövendő történelemben a gazdasági-társadalmi fejlődés egyik sarkalatos kérdése a munkavégzés és a munkanélküliség viszonya lesz. A jövő társadalmában sem fog ugyanis megszűnni a szükségletek kielégítése céljából folyó termelés, vagyis a munka, és ennek következtében a munkamegosztásból fakadó gazdasági-társadalmi problémák közötti ellentmondás. Ennek az ellentmondásnak a feloldása lesz a jövő kommunizmusának egyik nagy feladata.

Németh Attila