A Népi Front lapja

Kommunizmus VII.

A kommunizmus politikai rendszere a demokrácia. Az állam típusa mint a gazdasági-társadalmi alakulat felépítménye megfelel a termelőerők mindenkori történelmi fejlettségi szintjének. Az állam ugyanakkor az adott társadalom szervezeti kereteinek és politikai szervezetének is formája. Osztálytársadalmakban az állam az uralkodó osztály elnyomó szerve. A történelmi fejlődés során az emberi társadalmak politikai szervezeti formája is változik a gazdasági fejlettség szintjének és a termelés minőségének megfelelően. Osztálytársadalmakban ennek mozgató ereje az osztályharc és nemzetközi szinten az elkülönült nemzetek közötti gazdasági és politikai harc a geoplitikai dominanciáért. A gazdasági globalizáció a regionális integrációk révén a nemzeti társadalmak politikai rendszerének globalizációját is maga után vonja. Az így kialakuló osztálytársadalmakban a demokrácia korlátozott formái valósulnak meg. A polgári parlamentáris képviseleti demokrácia keretében megvalósuló demokrácia voltaképpen közvetett demokrácia. A kommunizmus politikai rendszere és a kommunista társadalom szervezeti kerete azonban ezzel szemben közvetlen demokrácia, amelynek feltétele a társadalom termelő egységei gazdasági elkülönülésének megszűnése a kommunizmus gazdaságpolitikájának köszönhetően. A nemzetek gazdasági elkülönülésének megszűnése következtében alakul át a közvetett demokrácia közvetlen vagy részvételi demokráciává az osztályok nélküli társadalomban. A demokrácia politikai rendszerének történelmi kialakulása során a demokrácia mint az abszolutizmus alternatív formája jelenik meg. Ez az adott gazdasági-társadalmi fejlettségi fokon a történelem folyamán mindig valamilyen formában korlátozott, ami azt jelenti, hogy demokrácia osztálytársadalmakban voltaképpen nem lehetséges. Az osztálytársadalmak politikai formáinak alapvető kérdése ugyanis a hatalomhoz való viszony. Osztálytársadalmakban a hatalmat mindig valamelyik, az osztály- és politikai harcokban győztes osztály, a mindenkori uralkodó osztály gyakorolja, amely egyben a gazdasági hatalom birtokosa. Az osztálytársadalmak demokratikus politikai formációiban a gazdasági és politikai hatalmat birtokló osztály gyakorolja a hatalmat több társadalmi osztály elnyomása révén. A társadalmi osztályok választásra jogosult tagjai közvetve választhatják meg a politikai pártoknak azokat a képviselőit, akik a törvényhozásban a mindenkori uralkodó osztály érdekeit érvényesítik, amely a hatalmat közvetlenül gyakorolja. Ez a közvetett típusú demokrácia, amely a matematikai többség érvényesülésének elvén alapul, voltaképpen a diktatúra egy formája. Az osztályok nélküli kommunista társadalomban, amely a gazdasági elkülönültség megszűnése következtében jön létre globális szinten, a hatalom a társadalom minden egyes tagjának az egész közösséghez való viszonya formájában jelenik meg. A hatalom ezen a szinten a közösség érdekeinek érvényesülése a közösség tagjainak önkorlátozása révén. A kommunista társadalomban a társadalom politikai formája és szervezeti kerete a közvetlen demokrácia, a közösség és az egyén dialeketikus viszonya. A többség matematikai elvének érvényesülése helyére a társadalom életét befolyásoló vitákban a meggyőzés lép. Mivel a közösség tagjainak alapvető érdekei egybeesnek, a véleménykülönbségek szintézisében a döntések a közösségre nézve a legoptimálisabb hatásfokon érvényesülhetnek. A demokrácia globális szinten a telekommunikáció technológiai fejlődése következtében valósul meg, amelynek feltétele az emberiség egységes nemzetközi társadalmának a létrejötte. A nemzetek fokozatos egybeolvadásával, az egységes globális nyelv kialakulásával, nemzet és nemzetköziség dialektikája révén teljesedik ki a demokrácia mint a kommunizmus politikai rendszere, társadalmi formája és szervezeti kerete.

Németh Attila

TI ÍRTÁTOK

Kelet-európai rasszizmus

Avagy a népbutítás története, fontossága és eredménye napjainkban Üdvözlöm Kedves Olvasó! Azt az alapvető tényt senki sem cáfolhatja, hogy mindennapjaink nagy részét reklámok tengere és a lépten

Az orvoshiány miatt kórházi osztályok zárnak be Jászberényben

Az orvoshiány miatt nyáron részlegesen szüneteltetik a jászberényi kórházban a belgyógyászati-, a krónikus-, illetve a rehabilitációs osztály működését – írja a  megyei lap, a szoljon.hu. A nyári szab

In Memoriam Urbán Sándor

„A forradalmak az elnyomottak és kizsákmányoltak ünnepei.” Lenin szavai ezek. A forradalmak megszülik hőseiket. Régóta tudjuk ezt a munkásmozgalom történetéből. De ezen ünnepnapokból oly’ kevés van. H
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Valahol Európában, újra és újra...

Isten tudja, hányszor láttam a filmet. Fájt mindig, hogyne fájt volna, de
Kémek a sasfészekben...

Kémek a sasfészekben...

 A hidegháború korszakában komoly fordulópontot jelentett, amikor 1949-ben megtört az Egyesült Államok
Szeptember 11: A chilei tragédia

Szeptember 11: A chilei tragédia

Immár tizenhárom éve szeptember 11-e táján rendszeresek a terrorizmus elleni háborúról, a
Légy szerző!
Légy szerző!