Kommunistának lenni

radicalleft“A miniszterelnöki rang – nagyon magas rang. A párt első titkárának lenni – szintén nagyon magas rang. De van egy rang, amely mindennél magasabb: az, hogy az ember kommunistának és embernek nevezheti magát.” Kádár János.
Sokan úgy gondolják, hogy valaki azért lesz kommunista, mert irigy, és mások vagyonára fáj a foga. Vagy csak nem szeretnek dolgozni. bizonyára vannak ilyenek is, de ezek az emberek nem kommunisták, bár lehet, hogy ők maguk nem is tudnak erről, és jó kommunistának hiszik magukat. Vannak akik karriervágyból lesznek kommunisták, szocialista politikusként jól fizető állásban reménykedve. És vannak akiket csak a szereplésvágy hajt. Ők tudatosan nem a népet szolgálják. Jogos a kérdés, akkor kik is a kommunisták? Mi tett engem kommunistává, és mitől vagyok én kommunista? Az élet tett azzá. Az amit tapasztalok, érzek, és megélek. Az államnak kötelessége lenne felelősségteljesen gondolkodni, és gondoskodni állampolgárairól. Segítve azok szellemi, erkölcsi, kulturális fejlődését. Valamint biztosítani az élethez való megfelelő körülményeket, és feltételeket. Ezekből semmit sem látok megvalósulni. A tanulás lehetősége korlátozott. Az államilag támogatott felsőoktatás kritériumai egyre magasabbak, a költségtérítéses oktatást viszont nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, vagy gyermekeiknek. A szakmunkás oktatás forráshiányos, ebből adódóan silány minőségű. Az erkölcseinket szabadon zülleszti a média, ami elferdíti közízlést, és kihat a kultúrára is. A színvonalas szórakozás költsége jócskán meghaladja egy dolgozó napi bérét. A hajléktalanokkal senki sem foglalkozik, ahogy az otthon éhezőkkel sem. Féllábú embereket zavarnak vissza dolgozni, holott az egészséges fiatal sem talál munkát. Kialakultak a szegény, és gazdag kórházak.

A magánpraktizáló orvosok sokszor az állami kórházakban, állami eszközökkel magánrendelést üzemeltethetnek, sorrendek kialakítva a fizető, és a fizetni nem tudó szegény betegek között. Ugyanakkor a felső tízezer gondosan ügyel arra, hogy őket ne érje el a romlás. A privatizált gyárak vezetőinek nem érdeke, hogy a dolgozói jobban éljenek, és éppen annyi fizetést hajlandó adni, amennyit feltétlen muszáj, maximális profitra törekednek. A politika a korrupciótól rothad, nyíltan és átlátszóan játszák át a dolgozók adóforintjait saját, és társaik zsebébe. Az oszályharc ismét éleződik. Az úgymond felső tízezer gondoskodik saját és gyermekei anyagi jólétéről, taníttatásáról, erkölcsi, szellemi táplálásáról, így általában belőlük kerül ki a jövőbeni tőkés, míg a szegény ember gyermeke nagy valószínűséggel szegény marad. A politikusok a munkahelyteremtés helyett a színházak, templomok, terek, műemlékek, stadionok építésére szavaz, önmaga szórakoztatására, és a dolgozók kárára. Ezek a társadalmi okok tesznek kommunistává. Nem tartom elfogadhatónak, hogy bárki, aki megtehetné, hogy másokon segítsen, nem teszi azt meg. Kiváltképp ha az nem más, mint maga az állam. Ha ezek miatt kell szégyellnem magam, vállalom.
A múlt rendszer elhibázott valamit, hiszen megbukott, meg tudták buktatni. De példa értékű kell hogy legyen, nekünk, kommunistáknak. Értékeit és érdemet el kell ismernünk. Úgy, mint az életszínvonal gyors javulása, a teljes foglalkoztatottság, az ingyenes közoktatás, az egészségügy felfejlesztése, a kultúra iránti elkötelezettség. A hibák okait és okozóit meg kell ismerni, és okulni kell belőle. Szerveződnünk, tanulnunk, egymást keresnünk viszont kötelességünk!

D210, Népi Front

KERESD A FRONTOT!

www.nepifront.hu