A Népi Front lapja

Kiegészítő gondolatok Trianon kapcsán

Július 4-én, a trianoni  békediktátum aláírásának évfordulóján Fogarasi Zsuzsanna, a Népi Front budapesti titkárának tollából jelent meg a “Trianont nem engedik begyógyulni” című írás a párt központi honlapján. Az alábbi levelet Salga István küldte el szerkesztőségünkhöz, hogy e témával kapcsolatban új és kiegészítő nézőpontot is felsorakoztasson.

Tisztelt Szerkesztőség!

Lényegében a „Trianont nem engedik begyógyulni „ Című íráshoz szeretnék hozzászólni (2015. június 4.), illetve úgy megvilágítani, ahogy még eddig egyetlen politikus sem  szólt róla. Van siránkozás, meg harciaskodás (Nem! Nem! Soha!), de a lényegről senki sem akar (mer?) beszélni.

Mi is történt valójában?

A győztes hatalmak (ANTANT) elkövettek egy diplomáciai bűncselekményt (hogy szigorúan fogalmazzak)  A modern diplomáciában ismeretlen fogalom (sőt tiltott!) az, hogy egy népet, egy nemzetet, egy országot büntessenek.

Az első világháború kitörésében nagy szerepet játszó Osztrák-Magyar Monarchiában lényegében Ausztriáé volt a vezető szerep, Magyarország csak a másodhegedűs szerepét töltötte be, lévén,. Hogy még egy két minisztériuma is Bécsben, a Monarchia minisztériuma volt.

Az elveszített háború után a győztes hatalmak mégis Magyarországot büntették, elvéve olyan területeket melyen színtiszta magyar anyanyelvű lakosság élt  (ezzel elvették az ország területének 2/3-át!) , elveszítettük bányáink és iparunk zömét

Bizonyítandó, hogy itt szándékos büntetésről van szó, a környező országokba szórták szét a  területeken élő magyarságot , és még a Monarchia vezető állama is kapott olyan területet, melyen színtiszta magyar anyanyelvű lakosság élt!   A területek elvétele érintett olyan értékeket, melyeken virágzó túrizmust lehetett volna kiépíteni.

(Meg kell jegyezni, hogy ilyen,  egy népet, egy országot sújtó büntetésben a második világháborút előidéző  a náci Németország sem részesült. Ott csak az ország vezetőit vonták felelősségre!!!)

voroshadseregAmikor a szomszéd országok az u.n. Békeszerződés után rátámadtak Magyarország megmaradt területére, az ANTANT fegyverrel a lábhoz, szótlanul szemlélte az eseményeket..

Mikor azonban a kommunisták által megszervezett Vörös Hadsereg kiverte az országból a betolakodókat, és egy lendülettel a régi országhatárig akarta kikergetni őket az ANTANT azonnal reagált, és visszaparancsolta a hadsereget az új határok mögé.

A többiről az eredeti cikk szerzője hű képet adott.

Felhívnám a figyelmet, arra, hogy ebből az aspektusból  még egyetlen politikus sem vizsgálta Trianon ügyét, A Vörös Hadsereg mint valami bűnbanda lett beállítva (a rendszerváltás után is!), és az EU-ban is jelenleg vezető hatalomnak számító volt ANTANT hatalmak (Franciaország, Anglia) sem tartották szükségesnek a konklúzió levonását.

A Trianoni döntés visszavetette Magyarországot a már akkor is idejétmúlt feudalizmusba

A második világháború után  a kommunisták  1989-ig világhírű mezőgazdaságot építettek ki.

Jelenleg – „hála” a rendszerváltásnak – kevés eltéréssel annyit a mezőgazdasági és a továbbgyártott mezőgazdasági terménynek behozatal mint az exportja.

Ez is nyugodtam írható Trianon számlájára, mely kiszolgáltatott, gyenge Magyarországot teremtett.

Salga István

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

Szeptember 11: A chilei tragédia

Szeptember 11: A chilei tragédia

Immár tizenhárom éve szeptember 11-e táján rendszeresek a terrorizmus elleni háborúról, a
No thumbnail available

A vasra vert csillag

Vöröscsillag, mondd, mit vétettél, rabságra miért ítéltettél? Világszabadságot hirdettél, s a világ üldözöttje lettél? Míg
Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
Légy szerző!
Légy szerző!