Kiegészítő gondolatok Trianon kapcsán

Július 4-én, a trianoni  békediktátum aláírásának évfordulóján Fogarasi Zsuzsanna, a Népi Front budapesti titkárának tollából jelent meg a “Trianont nem engedik begyógyulni” című írás a párt központi honlapján. Az alábbi levelet Salga István küldte el szerkesztőségünkhöz, hogy e témával kapcsolatban új és kiegészítő nézőpontot is felsorakoztasson.

Tisztelt Szerkesztőség!

Lényegében a „Trianont nem engedik begyógyulni „ Című íráshoz szeretnék hozzászólni (2015. június 4.), illetve úgy megvilágítani, ahogy még eddig egyetlen politikus sem  szólt róla. Van siránkozás, meg harciaskodás (Nem! Nem! Soha!), de a lényegről senki sem akar (mer?) beszélni.

Mi is történt valójában?

A győztes hatalmak (ANTANT) elkövettek egy diplomáciai bűncselekményt (hogy szigorúan fogalmazzak)  A modern diplomáciában ismeretlen fogalom (sőt tiltott!) az, hogy egy népet, egy nemzetet, egy országot büntessenek.

Az első világháború kitörésében nagy szerepet játszó Osztrák-Magyar Monarchiában lényegében Ausztriáé volt a vezető szerep, Magyarország csak a másodhegedűs szerepét töltötte be, lévén,. Hogy még egy két minisztériuma is Bécsben, a Monarchia minisztériuma volt.

Az elveszített háború után a győztes hatalmak mégis Magyarországot büntették, elvéve olyan területeket melyen színtiszta magyar anyanyelvű lakosság élt  (ezzel elvették az ország területének 2/3-át!) , elveszítettük bányáink és iparunk zömét

Bizonyítandó, hogy itt szándékos büntetésről van szó, a környező országokba szórták szét a  területeken élő magyarságot , és még a Monarchia vezető állama is kapott olyan területet, melyen színtiszta magyar anyanyelvű lakosság élt!   A területek elvétele érintett olyan értékeket, melyeken virágzó túrizmust lehetett volna kiépíteni.

(Meg kell jegyezni, hogy ilyen,  egy népet, egy országot sújtó büntetésben a második világháborút előidéző  a náci Németország sem részesült. Ott csak az ország vezetőit vonták felelősségre!!!)

voroshadseregAmikor a szomszéd országok az u.n. Békeszerződés után rátámadtak Magyarország megmaradt területére, az ANTANT fegyverrel a lábhoz, szótlanul szemlélte az eseményeket..

Mikor azonban a kommunisták által megszervezett Vörös Hadsereg kiverte az országból a betolakodókat, és egy lendülettel a régi országhatárig akarta kikergetni őket az ANTANT azonnal reagált, és visszaparancsolta a hadsereget az új határok mögé.

A többiről az eredeti cikk szerzője hű képet adott.

Felhívnám a figyelmet, arra, hogy ebből az aspektusból  még egyetlen politikus sem vizsgálta Trianon ügyét, A Vörös Hadsereg mint valami bűnbanda lett beállítva (a rendszerváltás után is!), és az EU-ban is jelenleg vezető hatalomnak számító volt ANTANT hatalmak (Franciaország, Anglia) sem tartották szükségesnek a konklúzió levonását.

A Trianoni döntés visszavetette Magyarországot a már akkor is idejétmúlt feudalizmusba

A második világháború után  a kommunisták  1989-ig világhírű mezőgazdaságot építettek ki.

Jelenleg – „hála” a rendszerváltásnak – kevés eltéréssel annyit a mezőgazdasági és a továbbgyártott mezőgazdasági terménynek behozatal mint az exportja.

Ez is nyugodtam írható Trianon számlájára, mely kiszolgáltatott, gyenge Magyarországot teremtett.

Salga István