Kiállni a háború mellet, kiállni a béke mellett!

Máté 10.34.

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem, hogy kardot.”Jézus mondja ezt, a Béke, a szelídség követe?Igen! A szelíd Jézus, aki korbáccsal verte ki a  templomból a kufárokat és a pénzváltókat.

Ugyanilyen érthetetlennek látszik amikor a Magyar Békekör kiáll a  háború mellett az ISIS ellen. A háború akkor megengedett sőt szükséges, ha  családunk, környezetünk, sőt saját életünk védelméről van szó. Jelenleg az ISIS pont ezeket az értékeket támadja, menekülésre kényszerítve embereket, családokat. Csak akkor lehet béke abban térségben, ha az ISIS.-t legyőzik az ellene fellépő hatalmak, és helyreállítva a status quot , megteremtik az élhető élet feltételeit, és így vissza térhetnek otthonukba az elűzöttek, garantálva a békét további életükhöz.

Ez a fajta háború megegyezik a Magyar Békekör alapelveivel.A Béke és a Háború kérdésében tegyünk egy kísérletet, melyet több ízben megtettem már más helyeken.

Mondok két szót:- Háború!- Béke.Az embereket emocionálisan nem érintette meg ez a két szó. Akkor lássuk mit is fednek ezek a szavak, a legkönnyebben a számok nyelvén érthetjük meg:

A Hirosimára ledobott első atombomba az első 4 hónapban  90 ezer és 166 ezer közötti emberáldozatot követelt.  Azért nem pontos a szám, mert nem tudták pontosan fölmérni. Az első 4 hónap pedig a közvetlen áldozatok halálozási idejét adja.

Ennek a számnak az átlaga 128 ezer ember. Hirosima és napjaink időszakában  a tudomány az atomfegyverek hatásfokát több ezerszeresére  emelték, tehát jelenleg egy bomba  3000 hirosimai bomba hatóerejének felel meg..

A két időpont alatt az országok több ezer atomfegyvert hoztak létre és állítottak hadrendbe. Ez kb. 3000 alapszinten számolva. Azaz a jelenlegi atomfegyver arzenál 9 millió  hirosimai atombomba hatóerejének felel meg..

Ha ezt beszorozzuk a hirosimában elpusztul közvetlen áldozatok számával akkor több mint 12 és fél milliárd ember elpusztítására alkalmas atomütőerő áll hadrendben a világban, ami több mint másféleszerese a földön élő embereknek.

Ha azt vesszük, hogy talán 1-2 millió ember (pénzénél és hatalmánál fogva) el tud bújni a háború elől, akkor  – figyelembe véve az atomhasadás idejét – egy-két száz éveik bujdoshatnak a föld alatt, ami lehetetlen.   A sugárzás még akkor is óriási, és  nem lesznek boldogok, ha gyermekeik vállaikra hajtja kicsiny fejét. Mind a kettőt!  És átöleli őket szerető karjaival. Mind a hattal.

Bár ez morbid viccelődésnek hangzik, de meg kell nézni a Hirosima múzeum tárlójáról készült filmet, ahol üvegedényben formaliba olyan embriókat és megszületett gyermekeket látni, melyek borzalmas látványa mellett eltörpül az én morbid viccelődésem.  Nem hiszek azoknak, akik „tiszta” atombombáról beszélnek. Az Amerikai hadsereg például az iraki háborúban  gyengített (értsd hatástalan) urániummal bevont lövedékeket használt, melynek hatására (ami ugye nincs!) több ezer amerikai katona betegedett meg, és halt meg.  Az ellenség áldozatiról (katonák és a civil lakosság) nincs adat.!

De a  „békés atomenergia” hatásait is lemérhetjük Csernobil állandó felújításra szoruló betonszarkofágján (melyet még sok évtizedig kell rendszeresen felújítani) és Csernobil, valamint Fukusima fertőzött területein.  Fukusimánál a tengervíz élőlényeinek (halaknak, melyek vándorolnak a tengerben) hatását nem ismerjük, sem az állatokra, sem az őket lefogyasztó emberre, mert  nincs rá adat, nincs felmérés.  Le kell szögeznünk, hogy az emberiség legtöbb baját a háborúk okozzák.

Korábban említettem az ISIS ellen folytatott háborút, mely korunk nagy problémáját a migrációt okozza.

Éppen ezért arra kell törekedni, hogy az iszlám  világban minél előbb béke legyen, és a keletkezett problémákat maguk az iszlám országok oldják meg. A migrációval kapcsolatban sokan kulturálatlanságukat vélik  a bajok okozójának feltüntetni. Pedig csak  az történik, hogy más kultúra, más szokások exportálódnak olyan közegbe, ahol erre nincs fogadókészség.

Maga  a kultúra nem európai privilégium. A történelem kereke forog, egyszer fent  egyszer lent – mint azt láthatjuk, ha vizsgáljuk a világtörténelmet. Az iszlám kultúra magasan az európai fölött állt néhány évszázada. Magas fokon művelték a matematikát, a matematika és a mértan összefüggésit figyelembe véve létrehoztak egy új tudományt – az algebrát.

Amikor még Európában még a mosakodást is alapszinten gyakorolták, az iszlám országokban már szappannal fürdöttek, a kémiában már ismerték a lepárlás tudományát (illatszerek),  Avicenna olyan orvosi könyvet alkotott, mely évszázadokig alapműve volt az európai orvoslásnak is, és  leírta modern korunk divatbetegségét is – a depressziót.

Amikor Kepler  még távcsővel kémlelete az eget, az iszlám országokban csillagvizsgálók működtek mát régen.

Az általunk oly nagyon csodált európai eredetű kultúra viszont tökélyre fejlesztette a gyilkolás művészetét.

Ez ellen csak egyféleképpen lehet fellépni, ha az emberek felismerik a béke jelentőségét, és összefogva hangosan és erős hangon követelik a békét.

Segítséget ebben a politikától a politikusoktól nem lehet várni. A Békekör konzultációra hívta a pártokat a nézetek tisztázása végett. Választ sem kaptunk.  Általában ez a jellemző beadványainkra, megkereséseinkre.

Feltűnő, hogy még egy gazdag ember sem jelentkezett, hogy önzetlenül támogatni kívánja béketörekvéseinket. Úgy látszik valóban jó üzletnek látszik a háború. De a felsorolt számok tükrében  valóban az?

A média – ha tenné a dolgát – segíthetne, de ezer szállal kötődik a politikához (mondhatni függ tőle), így  a több tíz óra felvett anyagból csak 4 perc juthatott adásba.

Bátran mondhatjuk, hogy a politika a háborúban érdekelt. Az Ellenzéki Kerekasztal 12 pontját (mely a rendszerváltás alapját képezte, és az állampolgárok akaratát közvetítette) majdnem teljes egészében elvetették, köztük a 9, pontot,mely az ország semlegességét  írta elő.

A Magyar Békekör  következetesen ismételi, hogy csak békében lehet az országot felvirágoztatni, a háború csak rombolni tud. Ha egy ország állampolgárai nem mondják mi következetesen, hogy „Békét akarunk” akkor a háború mellett teszik le voksukat.A címben felvetett kérdésre csak a magyar állampolgárok adhatnak választ, „Miért nem akarunk békét?”

” Vétkesek közt cinkos, Aki néma!”

Salga István (előadás anyaga)