A Népi Front lapja

Ki volt Somogyi Béla?

A Magyar Tanácsköztársaság leverését követően az ellenforradalmárok (Horthyék így nevezték saját magukat!)  kegyetlenül üldözték a munkásokat, elsősorban a kommunistákat. A különítményesek Horthy teljes anyagi és erkölcsi támogatását élvezték. A gyilkosságok elkövetésére ő maga biztatta a bűnözőket.Somogyi Béla.PNG

A kommunisták és a munkásság számára két  sajtóorgánum állt rendelkezésre: a Szociáldemokrata Röpiratok (a sorozat csupán hat számból állt) és a Népszava. Mindkét lapot Somogyi Béla szerkesztette.
Somogyi 1868. május 16-án született a Vas megyei Halastó községben. Nagy nélkülözések közepette nőtt fel és tanító lett. Cipészmunkás testvére ismertette meg a munkásmozgalommal. Somogyi Béla belépett a szociáldemokrata pártba. A Népszavába álnéven írt cikkeket, mert az akkori “demokrácia és szólásszabadság” nem tette lehetővé, hogy az állami iskolai tanítók megírják a véleményüket egy baloldali lapba.
Ő alapította az Új Korszak és az Ifjúmunkás című lapokat.
” A tudatlanság a rabszolgák legerősebb bilincse és legmegbízhatóbb porkolábja. Tudják ezt a magyarországi munkásság kizsákmányolói is, ezért állják útját a nép felvilágosításának.” – írta Harc a tudományért című művében.
Kivette részét az újságírásból, a szakszervezeti küzdelmekből is magas színvonalú oktatói tevékenysége mellett. Nem értett egyet a proletárdiktatúrával – ennek baráti körben adott hangot. Ő a tanulás általi lassú fejlődés híve volt, aztán mégis 1919  mártírjaként tiszteljük.
A Népszavát nem irányíthatta olyan ember, aki a Tanácsköztársaságban szerepet vállalt. Ilyen körülmények között Somogyi Béla vállalta a Népszava vezetését. Senki sem várt tőle bátor kiállást. Ő azonban, csendben dolgozott és leleplezte a fehérterror kegyetlenségeit. Amiről még suttogni sem mertek, ő azt megírta!
Tájékoztat a Margit körúti fogházban zajló kínvallatásokról, a Gyűjtőfogházban történetekről, ahová ezrével zsúfolták az embereket, a Zalai megyei pogromról, a Siófoki vérengzésről. Horthy ezeket a szörnyűségeket kéjelgéseknek nevezte. Az információk Hayden Istvántól, az elszökött siófoki foglártól származtak.
1919. december 8-án, a fehérterroristák megrohanták a Népszava-székházat. Több százan törtek be és lerombolták a Világosság Nyomdát. A szerkesztőségbe fenyegető leveleket küldtek és borzasztó halált jósoltak Somogyi Bélának. 50.000 korona vérdíjat tűztek a fejére. A Nemzeti Újság és az Új Nemzedék  című lapok élen jártak az uszításban. Az Új nemzedék főszerkesztője Milotay István volt, aki később cikkeiben üdvözölte a hitlerisörpuccsot (1923.) és a román Vasgárda erősödését.
Somogyit letartóztatták, feleségét és kisfiát kilakoltatták. A történteken maga a belügyminiszter, Beniczky Ödön is felháborodott, de a különítményesekre nem volt befolyása.
 Somogyi tíz éves kisfiát is fogságba ejtették a kegyetlen pribékek. Később sokszor fenyegették és provokálták, de ő változatlan szorgalommal folytatta a munkát szabadlábra helyezése után és leleplezte a szörnyűségeket, amelyeket Horthy fővezér biztatására követtek el a különítményesek. Munkatársa, Bacsó Béla, aki a Kassai Munkásnál kezdte pályáját, mesterével ment a halálba, s ő is mártírrá vált a sors keze által.Somogyi és Bacsó élete szörnyű véget ért. Horthy biztatására brutálisan meggyilkolták és a Dunába dobták őket.
A szocializmus éveiben  nevüket a legnagyobb tisztelet övezte. Baloldali szociáldemokraták voltak.
Mert szociáldemokratából akkor is volt jobboldali és baloldali, akárcsak napjainkban.
Fogarasi Zs.

 

TI ÍRTÁTOK

Életveszélyes munkahelyek

Megjelent az Eurostat, halálos kimenetelű munkahelyi baleseteket számba vevő statisztikája, az EU 28 tagállamára és a partnerországokra kiterjedően. A legutóbbi, 2014-es alapján Magyarország  a középm

A Győzelem Napja - Moszkvából jelentjük....

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó e
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor -1. rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

Gyerekkoromban szerettem Nemere István fantasztikus regényeit olvasni. Talán éppen az ő izgalmas
No thumbnail available

Tőkés rendszerváltás a kelet-közép-európai szocialista országokban

A kelet-közép-európai országokban végbement tőkés rendszerváltásról eddig sokan és sokat írtak, marxista
Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

Széttöretett, megaláztatott , ebek elé vettetett... Trianon és ami utána jött

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és
Légy szerző!
Légy szerző!