Ki volt Somogyi Béla?

A Magyar Tanácsköztársaság leverését követően az ellenforradalmárok (Horthyék így nevezték saját magukat!)  kegyetlenül üldözték a munkásokat, elsősorban a kommunistákat. A különítményesek Horthy teljes anyagi és erkölcsi támogatását élvezték. A gyilkosságok elkövetésére ő maga biztatta a bűnözőket.Somogyi Béla.PNG

A kommunisták és a munkásság számára két  sajtóorgánum állt rendelkezésre: a Szociáldemokrata Röpiratok (a sorozat csupán hat számból állt) és a Népszava. Mindkét lapot Somogyi Béla szerkesztette.
Somogyi 1868. május 16-án született a Vas megyei Halastó községben. Nagy nélkülözések közepette nőtt fel és tanító lett. Cipészmunkás testvére ismertette meg a munkásmozgalommal. Somogyi Béla belépett a szociáldemokrata pártba. A Népszavába álnéven írt cikkeket, mert az akkori “demokrácia és szólásszabadság” nem tette lehetővé, hogy az állami iskolai tanítók megírják a véleményüket egy baloldali lapba.
Ő alapította az Új Korszak és az Ifjúmunkás című lapokat.
” A tudatlanság a rabszolgák legerősebb bilincse és legmegbízhatóbb porkolábja. Tudják ezt a magyarországi munkásság kizsákmányolói is, ezért állják útját a nép felvilágosításának.” – írta Harc a tudományért című művében.
Kivette részét az újságírásból, a szakszervezeti küzdelmekből is magas színvonalú oktatói tevékenysége mellett. Nem értett egyet a proletárdiktatúrával – ennek baráti körben adott hangot. Ő a tanulás általi lassú fejlődés híve volt, aztán mégis 1919  mártírjaként tiszteljük.
A Népszavát nem irányíthatta olyan ember, aki a Tanácsköztársaságban szerepet vállalt. Ilyen körülmények között Somogyi Béla vállalta a Népszava vezetését. Senki sem várt tőle bátor kiállást. Ő azonban, csendben dolgozott és leleplezte a fehérterror kegyetlenségeit. Amiről még suttogni sem mertek, ő azt megírta!
Tájékoztat a Margit körúti fogházban zajló kínvallatásokról, a Gyűjtőfogházban történetekről, ahová ezrével zsúfolták az embereket, a Zalai megyei pogromról, a Siófoki vérengzésről. Horthy ezeket a szörnyűségeket kéjelgéseknek nevezte. Az információk Hayden Istvántól, az elszökött siófoki foglártól származtak.
1919. december 8-án, a fehérterroristák megrohanták a Népszava-székházat. Több százan törtek be és lerombolták a Világosság Nyomdát. A szerkesztőségbe fenyegető leveleket küldtek és borzasztó halált jósoltak Somogyi Bélának. 50.000 korona vérdíjat tűztek a fejére. A Nemzeti Újság és az Új Nemzedék  című lapok élen jártak az uszításban. Az Új nemzedék főszerkesztője Milotay István volt, aki később cikkeiben üdvözölte a hitlerisörpuccsot (1923.) és a román Vasgárda erősödését.
Somogyit letartóztatták, feleségét és kisfiát kilakoltatták. A történteken maga a belügyminiszter, Beniczky Ödön is felháborodott, de a különítményesekre nem volt befolyása.
 Somogyi tíz éves kisfiát is fogságba ejtették a kegyetlen pribékek. Később sokszor fenyegették és provokálták, de ő változatlan szorgalommal folytatta a munkát szabadlábra helyezése után és leleplezte a szörnyűségeket, amelyeket Horthy fővezér biztatására követtek el a különítményesek. Munkatársa, Bacsó Béla, aki a Kassai Munkásnál kezdte pályáját, mesterével ment a halálba, s ő is mártírrá vált a sors keze által.Somogyi és Bacsó élete szörnyű véget ért. Horthy biztatására brutálisan meggyilkolták és a Dunába dobták őket.
A szocializmus éveiben  nevüket a legnagyobb tisztelet övezte. Baloldali szociáldemokraták voltak.
Mert szociáldemokratából akkor is volt jobboldali és baloldali, akárcsak napjainkban.
Fogarasi Zs.