Ki volt Prónay Pál?

Prónay Pál, Tótprónai és Blatniczai Prónay Pál, (Romhány, 1874. november 2. –1946 vagy később) magyar katonatiszt, lajtai bán. Fontos szerepe volt a fehérterror rémségeiben és a Lajtabánság kikiáltásában. Budapesten végzett a Ludovikán, az első világháborúban a Jászkun Huszárezredben szolgált és mint százados szerelt le.

A Magyar Tanácsköztárasaság kikiáltása után,Szegeden 1919 júniusában, leszerelt tisztekből és altisztekből különítményt szervezett, amely együttműködött Horthy Miklós Nemzeti Hadseregével.. A második királypuccs idején Prónay megtagadta a legitimista  katonai egységek elleni fellépést. Ezért Bethlen István és Gömbös Gyula kizáratta az Etelközi Szövetségből.

Prónayt nyugdíjazták és félreállították, azonban a továbbiakban is részt vett a szélsőjobboldali megmozdulásokban, valamint a Rongyos Gárda 1938-as újjászervezésében is. A Rongyos Gárdát a Tanácsköztársaság idején szervezték meg először a kommunisták és baloldaliak meggyilkolására. Ostenburg-Moravek Gyulával, aki szintén különítményes volt, létrehozta a Magyar Fasiszta Pártot.
A főváros ostroma idején újabb különítmény szervezésébe fogott, amely azonban nem játszott jelentős szerepet a háborúban. A szovjet csapatok 1945. március 20-án elfogták és elhurcolták, majd a Szovjetunió  Állambiztonsági Szerveinek Különleges Tanácsa 1946. június 10-én 20 év kényszermunkára ítélte. Az ítélet nem a fehérterror idején elkövetett bűnökért vonta felelősségre a pribéket.
“Korabeli tevékenységének egyik legfőbb dokumentálója ő maga; ez idő tájt kelt naplóbejegyzései és egyéb, gondosan megőrzött iratok alapján Prónay immár jóval később, 1943-44 között írja meg visszaemlékezéseit: alkalmasint új elvbarátai, a nyilasok okulására. A kalandos úton, Csehszlovákiából hazahozott Prónay-memoár bizonyos (nyilvánvalóan szelektált) részeit 1963-ban A határban a Halál kaszál címen publikálják – nyilvánvalóan elrettentő jelleggel (utóbb a Máriássy házaspár Imposztorok címen filmet is készít a nyersanyagból, zseniális színészek közreműködésével).
Prónay valósággal tüntet az elkövetett gyilkosságokkal és kínzásokkal; a brutalitás és a végtelen agresszivitás mellett megjelenik a napló oldalain Prónay személyiségének másik aspektusa is: láthatjuk a végtelen és persze kielégületlen ambícióktól gyötört, s ezért örökké (főleg volt harcostársaiban, nem utolsósorban Horthyban) csalódott embert, akinek azonban paradox módon van mire emlékeznie. Elvégre, ha csak néhány hétig is, de egy egész tartomány ura lehetett.” -írja Barotányi Zoltán a Magyar Narancsban.
Prónay Pál maga írja meg rémtetteit. Nem a kommunisták írják, hanem ő maga. Naplójában vall az elkövetett gyilkosságokról, kínzásokról, és magáról a fővezérről, Horhy Miklósról is.
A szörnyűségeknek, a fehérterrornak egyik legborzalmasabb fejezete Siófokon zajlik. Nem kommunisták, nem zsidó újságírók, nem szociáldemokraták, hanem maga Prónay Pál, a rettegett különítményes  írja: “Az összefogott szovjet ágensek, izgatók, kémek, megtöltötték az erre a célra feláldozott fogdát Siófokon, ezért éjjelenként sokat kellett közülük a Balaton fenekére küldeni, hogy az utánuk következőknek helye legyen.”
Kik voltak a foglyok? Munkástanácsok vezetői és tagjai a kommün idején.
” A Veszprémből átkísérteket Lészay főhadnagy úr vette át. A transzportot vezető őrmester írást kapott Lészaytól az átvételről. A cédulára kék ceruzával rá volt írva: Láttam, Horthy”. Ezek a sorok az Ember című emigráns lap 1920.március 6-i számában olvashatók, Tormássy Károly volt vörös zászlóaljparancsnok tollából. Minderről Prónay Pál jelentést írt a fővezérnek, aki ennyit válaszolt: “Még a csírájukat is kírtani!”. Igen, Horhy kéjjel nézte, ahogyan magyar vér folyik e hazában, és ezt hangsúlyozta is. Sokszor mondogatta, hogy hagyják őt is” kéjelegni.”

Prónay Pál és Ostenburg Gyula élvezték a fáklya lángjánál a foglyokat bajonettel szurkálni.

A fehér tisztek között volt egy Molnár nevű hadnagy, aki Haydennek és egy csendőrőrmesternek kijelentette:”úgy érzi, hogy már nincs is az élők sorában.” Nem bírta a sok rémtettet és főbelőtte magát. Prónay a helyszíni szemlén azt mondta: “Piszok kommunista.”
Bizonyíték ez is  arra, hogy a különítményesek gyilkosságai és önbíráskodásai nem elszigetelt jelenségek voltak, hanem Horthy utasítására történtek. Horthy együtt mulatott “a Palival”, akit számtalanszor megdicsért borzalmas cselekedeteiért.
Folytatjuk!
Összeállította: Fogarasi Zsuzsanna