Keressük egymásban a közös értékeket!

Tiltakozott a boszniai főmufti szerdán Orbán Viktornak a migrációs válság kapcsán az iszlámról és Európáról tett, szerinte „önkényes és káros” kijelentései ellen.

Husein Kavazovic a magyar miniszterelnök által az előző héten a Focus című német hírmagazinnak adott interjúban mondottak ellen tiltakozott. Orbán Viktor ebben kijelentette, hogy az iszlám soha nem volt Európa része, hanem bejött ide,  és szellemi értelemben nem tartozik Európához, egy másmilyen életformáról van szó.  A főmufti azt mondta, hogy a tudatlanság minden fajtája káros, különösen akkor, ha azt olyan magas rangú politikai vezetők hangoztatják, akiknek megvan hozzá a hatalmuk, hogy mások véleményét befolyásolják. Hozzátette, a tanult emberek tudják, hogy az iszlám éppúgy jött be Európába, mint a kereszténység és a judaizmus. A Bosznia-Hercegovinában élő muszlimok vezetője kifogásolta a magyar kormányfőnek az arra vonatkozó megjegyzését, hogy Európa nem a migráció, hanem a családtámogatások révén oldhatja meg a demográfiai problémáit, valamint azt is, hogy Orbán szerint kudarcot vallottak azok a nyugati erőfeszítések, amelyek célja az volt, hogy ráerőltessék a demokráciát az arab világra. Husein Kavazovic szerint Orbán ezekkel a kijelentésekkel megtagadta a demokrácia alapelveit és elárulta a „kereszténység szellemét”.

„A demokrácia nem európai szülemény” – fogalmazott a vallási vezető. „Azt a görögök találták fel abban a korban, amikor Európa nem létezett kulturális koncepcióként, a görög városállamok pedig egy olyan világnak voltak a részei, amelynek civilizációs értelemben Keleten volt a súlypontja” – tette hozzá. A 3,8 milliós Bosznia-Hercegovinában a lakosság mintegy 40 százaléka iszlám vallású. (Forrás: VS)
 Egyetértek a főmuftival és nem osztozom semmilyen szélsőséges nézettel. Ideje lenne abbahagyni a vallásháborúkat kicsiben és  nagyban is.  A tudatlanság óriási tragédiákat okozott ebben a világban. Üljünk le és beszéljük meg közös dolgainkat egy teánál.  Keressük azt, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt. Emberek vagyunk, nem igaz? Ez az első, ami összeköt. Békét akarunk, élni akarunk, szeretjük a művészeteket, és? Folytassátok tovább.  Az egyetemes humanizmus  útjait ne hagyjuk lezárni! Szíria  lakossága  89%-a muszlim – ebből 79% szunnita, a maradék: 7%-ban alavita, 2%-ban drúz 1%-ban pedig síita. A szír nép nem háborúzott, míg az imperialista USA nem uszította egymásnak, akit csak lehetett.
Áldás, békesség!
Béke Veletek! Pax vobiscum!
Fogarasi Zsuzsanna

“A törökországi Rodostó városa, mely 1720 és 1735 között adott otthont a Magyarországot elhagyó, „bujdosó” II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemnek és kíséretének, az elmúlt évszázadokban a magyar emigráns lét szimbólumává vált. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcot (1703 – 1711), – amely a Habsburg Birodalomba tagozott Magyarország állami önrendelkezésének visszaállítását tűzte ki célul – Magyarország, sőt Közép-Európa leghosszabb szabadságharcaként tartjuk számon. A küzdelmet lezáró szatmári békét a fejedelem élete végéig nem fogadta el. Előbb Lengyelországba, majd Franciaországba menekült, innen 1717 őszén III. Ahmed szultán meghívására érkezett kis udvartartásával Törökországba. 1720-ban a szultán a Márvány-tenger partján fekvő forgalmas kikötővárost, Rodostót jelölte ki a magyar bujdosók lakhelyéül. III. Ahmed a „magyar király” számára a város szélén tágas, kertekkel övezett, tengerparti épületeket, kíséretének a szomszédos örmény városrészben huszonhárom tágas házat, lovaik számára pedig hét széles legelőt utalt ki. II. Rákóczi Ferenc udvartartásának ellátását rendszeres isztambuli pénzjáradék fedezte, a szultán tolmácsokat, fővárosi ügyvivőket és nyolcvan főnyi janicsár testőrséget biztosított számára.Rodostóból a fejedelem élénk levelezést folytatott a francia, spanyol, orosz és lengyel udvarral, ennek következtében a Habsburg kormányzat folyamatosan figyeltette. Az emigráns évek politikai tevékenységénél mégis sokkal inkább számon tartja az utókor II. Rákóczi Ferenc írói munkásságát, államelméleti és vallásos műveit. A rodostói termékeny szellemi műhelyben sorra születtek az Elmélkedések, az Emlékiratok, a Vallomások, az Értekezés a hatalomról – hogy csak néhány művet említsünk. Szintén ebben az alkotásra ösztönző légkörben láttak napvilágot Mikes Kelemen Török országi levelei, melyekben a fejedelem titkára szellemesen, ízes magyarsággal örökíti meg a bujdosók életét.” (rodosto.hu)