Katona Gábor: nem volt hiábavaló a szovjet hősök áldozata

Katona Gábor, a Népi Front alelnökének beszéde 2015. május 9-én a párt Győzelem Napja alkalmából rendezett egri ünnepségén.

Kedves Elvtársak!

Hetven éve, 1945 Május 9-én nulla óra tíz perckor Wilheim Keitel tábornagy a német fegyveres erők (az okw) vezetője a fasiszta Németország nevében aláírta a feltétel nélküli megadásról szóló okmányokat, és ezzel véget ért az öt éve tartó háború Európában. Még folytak kisebb harcok, (Prága felszabadítása) a fasiszták igyekeztek a nyugati szövetségesek fogságába kerülni. A szovjetek által felszabadított területeken mindenütt újra indultak a közszolgáltatások. A legnagyobb feladat volt a lakosság élelmiszer ellátásának a megszervezése. A közigazgatást is újjá kellett szervezni, eltávolítva a fasiszta tisztviselőket. A baloldali érzelmű emberek, a koncentrációs táborok volt foglyai kezdték meg egy demokratikus békeszerető német állam megteremtését. Ezzel szemben az USA és Nagy Britannia vezetői nekiláttak a fasizmus restaurációjának, a volt gestapo ügynököket újra szolgálatba álították, ujjá szervezték a fegyveres erőket a volt fasiszta tábornokok és főtisztek vezetésével. A revans szelemében nyíltan készülődtek egy a Szovjetunió elleni háborúra.

KatonaGaborA Szovjetunió is levonta a tanulságot: huszonhét millió áldozat,ezerkétszáz nagyváros, tizenhétezer falu porig rombolva, az infrastruktúra módszeresen elpusztítva. A megszállt területeken mérhetetlen károkat okozott a háború,egy olyan háború amit nem ők kezdtek ők elszenvedői voltak annak a rengeteg borzalomnak amit a fasiszta Németország rájuk zúdított.Győztek ,bár az igazi vesztesei ők voltak ennek a háborúnak, hiszen azt a rombolást, iszonyatot, amit az emberek lelkében okozott, nem lehet statisztikával kimutatni.A győztesek mégis nagylelkűek voltak, nem a bosszúállás vezette őket. Különbséget tudtak tenni a német nép és a fasiszta főkolomposok között. A fő bűnösöket felelősségre vonták, már akit nem szöktettek külföldre a nyugati cinkosaik és akiket nem rejtegetett az újjászülető fasiszta Németország. A Szovjetuniót egy cél vezérelte:SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!

A Szovjetunió mindenütt támogatta a demokratikus, békeszerető államok létrejöttét,nagy lendületet kaptak a gyarmati felszabadító mozgalmak az egész világon a demokratikus változás szelei fújtak. A világ megváltozott: már nem volt ugyanaz mint a háború előtt. A nyugati hatalmak minden mesterkedése ellenére nem tudják legyőzni,megtörni a haladó baloldali erőket.

A rendszerváltás óta eltelt huszonöt év igazolja a szocialista rendszer igazságát,a kapitalizmussal szembeni fölényét Egyszer ismét létrejön a dolgozók állama, ahol az embert a munkája alapján becsülik és nem az alapján, hogy menyit tud ellopni. Lesz mindenkinek munkája, otthona, kiszámítható jövője, nem kell majd rettegni a végrehajtóktól.

Egy emberibb, tisztább társadalom, egy élhető ország amelyre büszkék lehetnek a polgárai.

Elmondhatjuk majd az áldozatok emléke előtt tisztelegve:

NEM VOLT HIÁBAVALÓ ÁLDOZATOTOK! NYUGODJATOK BÉKÉBEN!

Katona Gábor, Népi Front alelnöke