John Reed, az októberi forradalom amerikai krónikása

John Reed amerikai író, újságíró, az 1917-es szocialista forradalom krónikása, 1887. október 22-én született Oregonban (USA), és 1920. október 17-én halt meg Moszkvában.

Mexikóban  négy hónapot töltött a parasztvezér Pancho Villa seregeivel, tudósításai meghozták számára a sikert és az elismerést. Hazatérve rendszeres szónoka lett a baloldali politikai megmozdulásoknak, több alkalommal letartóztatták. Az első világháború kitörése után Olaszországból, Párizsból, Angliából és Berlinből tudósított. Európából csalódva távozott, mivel azt kellett látnia, hogy a munkásosztály nem tud hatalomra kerülni.  1916-ban elvette a baloldali  Louise Bryantet. A házaspár az Egyesült Államok 1917-es hadba lépése után Oroszországba utazott, Pétervárott tanúi voltak az Ideiglenes Kormány utolsó hónapjainak és az október forradalomnak, ott voltak a Téli Palota ostrománál is. Reed minden erejével támogatta a bolsevik kormányt, bejáratos volt a legfelsőbb körökbe, jó kapcsolatot ápolt Leninnel is. Élményeiről Tíz nap, amely megrengette a világot címmel könyvet írt, ez a forradalom egyik leghitelesebb dokumentuma és az egyetlen szépirodalmi mű, amelyhez Lenin előszót írt.

“Könyvem egy darab sűrített történelem – történelem, ahogy én láttam. Nem tart igényt többre, mint hogy részletesen beszámoljon a novemberi* forradalomról, amelynek során a bolsevikok, a munkások és katonák élén, Oroszországban magukhoz ragadták és a szovjetek kezében adták az államhatalmat”. Reed 1918-ban tért vissza Amerikába, ahol barátságtalan fogadtatásban volt része. Politikai szerepvállalása, írásai, bolsevik propaganda terjesztése miatt többször állt bíróság elé, s részt vett az Amerikai Kommunista Párt megalapításában is. 1919-ben ismét Szovjet-Oroszországba utazott, az ott töltött néhány hónap után illegális úton, Finnországon át indult haza. A finn hatóságok letartóztatták, több hónapot töltött börtönben, s vissza kellett térnie Pétervárra. 1920. október 7-én tífuszban halt meg Moszkvában. Halála előtt élesen bírálta a kommunista eszme nevében elkövetett visszaéléseket és bűnöket.

Reed állami temetést kapott, s a Kreml falánál nyugszik. Az íróról  Warren Beatty rendezésével és főszereplésével készült Oscar-díjas film, Vörösök címmel.