Jogellenes felmondás esetén…

A munka törvénykönyve szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott teljes kárát. Nem mindegy azonban, hogy a munkavállaló milyen jogcímen kíván kártérítési igényt érvényesíteni, hiszen a munkáltató kártérítési felelőssége limitált.

A munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben a munkavállaló vagy tételesen bizonyítja a kárát, vagy úgynevezett kompenzációs átalányt kér. A tételes bizonyítás keretében az elmaradt munkabér jogcímén követelt kárigény nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának az összegét, ami a korábbi szabályozáshoz képest újítás.
Ez az abszolút felső határ, melyet a munkavállalónak tételesen is bizonyítania kell. Emellett követelheti egyéb kára megtérítését is azzal, hogy a megváltozott kártérítési szabályok alapján a munkáltatót széles körű kimentési lehetőség illeti meg (lásd például az előreláthatóság követelményét). Tételes kárigénye helyett a hatályos Mt. lehetővé teszi azt is, hogy a munkavállaló a kár bizonyítása nélkül követelje a munkáltatói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díj összegét.

Az a legjobb, ha a dolgozó először alaposan utánanéz a jogszabályoknak és csak rendkívüli helyzetben fordul ügyvédhez. Olyan ügyvédet érdemes keresni, akit egy hasonló helyzetet átélt dolgozó ajánlott, vagy az ingyenes jogsegélyt kell először megkeresni.

Dolgozó! Küzdj magadért, mert más nem fog helyetted harcolni.