In Memoriam Urbán Sándor

„A forradalmak az elnyomottak és kizsákmányoltak ünnepei.” Lenin szavai ezek. A forradalmak megszülik hőseiket. Régóta tudjuk ezt a munkásmozgalom történetéből. De ezen ünnepnapokból oly’ kevés van. Hétköznapokból annál több. Vajon a hétköznapok küzdelmei megszülik-e hőseiket? A magyar munkásmozgalomnak a rendszerváltás óta eltelt közel három évtizedéből biztosan tudjuk: IGEN!

A 90-es évek közepén a Nógrád megyei Kazáron párttitkárként dolgozott egy keménykötésû ember. Aki megismerte, mindjárt megszerette a nyílt tekintetû, kemény és határozott kézfogású embert. Külsõleg és belsõleg is igazi munkásember volt. Urbán Sándor késõbb a ma Magyar Munkáspárt névre hallgató szervezet Nógrád megyei elnöke lett. Urbán elvtárs nagy tekintélynek és társadalmi megbecsülésnek örvendett mind tágabb mind szűkebb értelemben vett hazájában. Kommunistaként is tisztelték és szerették. A polgári világ elismerte szaktudását, sikereit, elhivatottságát, megkérdőjelezhetetlen tisztességét és elvhűségét is. Hihetetlen éleslátással ismerte fel az árulást, az opportunizmust. Mindig, minden pillanatban harcolt a nép ellenségei, később az árulók és napjainkban  a vörös köpenybe bújt kapitalisták ellen. Kevés olyan elvtárs volt köztünk mint Ő. Tisztában volt vele, hogy még nem pihenhet. És igyekezett is mindannyiunkban tudatosítani, személyes példamutatásával, áldozatvállalásával, hogy mindannyiunknak ezt kell tennie. Mindennap kell tennünk azért, hogy ha ez nekünk, a rendszerváltás után felnevelkedett nemzedéknek ez nem is adatott meg, de gyermekeink, unokáink emberhez méltóan élhessenek. Ő tudta, és Tudjuk mi is azt, hogy aki most nem tesz semmit a jelenlegi rendszer ellen, az igazán nem szereti a családját, az tettével az urak bérencévé, cinkosává válik.

Urbán Sándor 1938. április 17.-án Kazáron született. 1957-86 között dolgozott a Nógrádi Szénbányánál különböző műszaki vezetői beosztásokban, majd TSZ-elnök lett. 1985-től volt vállalkozó. 1998-tól a Munkáspárt Nógrád megyei elnöke, annak Központi Bizottságának és Elnökségének is tagja több mint egy évtizeden át. Családtagjai, elvtársai, és barátai, kísérték őt igen nagy létszámmal Június 11.-én utolsó útjára a Kazári temetőben. A Népi Frontot Juhász Norbert elvtárs képviselte, de jelen volt magánemberként Vajda János is, a Munkáspárt egykori alelnöke, valamint Felföldi István annak jelenleg is aktív Nógrád megyei tagja. Emellett Szabóné Kovács Erzsébet, Tóth László és számos Népi Front szimpatizáns is lerótta kegyeletét Urbán elvtárs ravatala előtt.
Urbán Sándor 1938. április 17.-án Kazáron született. 1957-86 között dolgozott a Nógrádi Szénbányánál különböző műszaki vezetői beosztásokban, majd TSZ-elnök lett. 1985-től volt vállalkozó. 1998-tól a Munkáspárt Nógrád megyei elnöke, annak Központi Bizottságának és Elnökségének is tagja több mint egy évtizeden át. Családtagjai, elvtársai, és barátai, kísérték őt igen nagy létszámmal Június 11.-én utolsó útjára a Kazári temetőben. A Népi Frontot Juhász Norbert elvtárs képviselte, de jelen volt magánemberként Vajda János is, a Munkáspárt egykori alelnöke, valamint Felföldi István annak jelenleg is aktív Nógrád megyei tagja. Emellett Szabóné Kovács Erzsébet, Tóth László és számos Népi Front szimpatizáns is lerótta kegyeletét Urbán elvtárs ravatala előtt.

A 80-as években, amikor Gorbacsov csillaga magasan tündöklött, Urbán elvtárs azt mondta, hogy ha tovább folytatja az ilyen tevékenységét, a Szovjetunió megszûnik, széthullik tagállamaira. Érdemben senki sem figyelt rá, sőt igyekeztek az ebben érdekeltek Őt nevetség tárgyává tenni. Jóslata Bekövetkezett…. Ugyanebben az idõszakban, mint egy nagyjelentõségû alapszervezet titkára kijelentette hogy akkori pártunk, az MSZMP teljes mértékben elvesztette tekintélyét. Ha a valóban kommunista pártvezetõk nem erõszakolnak ki egy generális változást, a munkásosztály elveszíti rövidesen mindazt,amit kemény áldozatok, vér és verejték tengerében felépített, amiben eddig tulajdonos és annak élvezõje volt több mint 30 esztendőn át. Sajnos, nem hittek neki, és ez is bekövetkezett….

Ugyanígy igazolta őt az idő abbéli előrelátásában hogy a közelmúltig a legtöbb ember szemében a magyar forradalmi munkásmozgalmat egyedül jelentő párt, képetelen az érdembeni megújulásra, kikerült az osztályharc eleven sodrából azáltal hogy a színfalak mögött apró lépésekben föladta azt, s megszűnt eleven kapcsolata a magyar munkásosztállyal, egyúttal sorsára is hagyva azt.

Mindezek ellenére, egy pillanatig sem ingott meg szilárd elvi meggyőződéseében, és hitében. Idős kora, és betegsége ellenére is, az ezredfordulót követő második évtized elejétől fáradhatatlanul dolgozott, agitált, a kommunista mozgalom megújítása mellett. A 2010-es évet követően a Munkáspártban végbement pártszakadás során alapító tagként működött közre az azóta a Népi Front párttal egyesült Radikál-Humanista Mozgalom megalakításában.

Örült sikereinknek, érdeklődött, és erkölcsileg messze menőkig támogatott minket minden körülmények között.  Rengeteg jó tanáccsal, segítséggel  látott el bennünket.  Idősen, betegen, de egyenes gerinccel, törhetetlen és szilárd hittel ment végig élete rögös útján. Ember maradt a nehéz időkben is. Kedves, simogató szavú barát, édesapa, nagyapa, elvtárs, ám kérlelhetetlen és tisztességes kommunista harcosként.

Búcsúzunk Tőled Urbán elvtárs! Emlékedet kegyelettel megőrizzük!

A Népi Front tagjai, és szimpatizánsai