In Memoriam Konsztantyin Csernyenko

Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko 1911. szeptember 21.-én született az egykori cári Oroszország Jenyiszeji kormányzóságának Bolsaja Tyesz nevű falujában, bányászcsalád gyermekeként.

Alig 15 éves mikor a Komszomol tagja lesz, s 20 éves mikor belép a Pártba. Három év katonai szolgálat után melyet a Szovjet-Kínai határon teljesít, pártalkalmazottként dolgozik tovább.

Az első igazán nagy fordulópont az életében 1948-ban következik be, mikor a Moldáv SZSZK-ban a Párt Agitációs és Propaganda osztályának vezetője lesz. Itt ismerkedik meg Leonyid Brezsnyevvel, aki később a Párt első titkára lesz. Majd miután az évek során kiemelkedő munkát végez ebben a távoli tagköztársaságban, Moszkvába kerül hasonló munkakörbe mint amelyet a moldáv területeken látott el.

1966.-ban lesz az SZKP Központi Bizottságának póttagja, majd 1971-ben annak rendes tagjává válik.

  1. októberében bekapcsolódik a Politikai Bizottság munkájába, aminek 1978. novemberében már teljes jogú tagja.

Leonyid Brezsnyev 1982-ben bekövetkezett halála után, Jurij Andropov lesz az SZKP első titkára, ám 16 hónapnyi hivatali idő után Andropov szintén meghal. Ekkor kerül hivatalba Csernyenko, 1984. április 11.-ével.

Innentől tudja igazán kibontakoztatni képességeit, s Csernyenko az akkori körülmények és lehetőségek között a maximális mértékben meg is tesz mindent hogy az akkortájt már jelentkező belpolitikai gondokat, és ebből adódó gazdasági problémákat  mérsékelje, majd megszüntesse.

Meg kell jegyezni, igen sikeresen. Reformokat indít az oktatás megannyi területén, és nagymértékben megnöveli a szakszervezetek szerepvállalását, a társadalmi életben.  Külpolitikai téren is nagy sikert tudhat magáénak, kereskedelmi egyezményt ír alá a Kínai Népköztársasággal.

Szintén az ő hivatali ideje alatt növekszik viszonylag hosszabb időszak után ismét a mezőgazdasági termelés.  Továbbá bővül a választék  a közszolgáltatások, majd a fogyasztói javak terén is.

Igen sok személyi változtatást is eszközöl. Háttérbe szorítja azokat az embereket a politikai életben, akik ellenzik az állami forrásoknak a lakosság életszínvonalának emelésére való fordítását a hadseregre való költésük helyett.

Hivatali idejét közvetlenül megelőző időszakában, majd annak ideje alatt számos könyve megejelent, melyekben világosan kifejti azt az általa képviselt irányvonalat mind politikai, mind gazdasági téren.  Ezek közé tartozik pl. az 1983-ban írt „az SZKP és az emberi jogok” c. könyve, vagy az SZKP stratégiájának és taktikájának időszerű kérdéseiről, és problémáiról írt a „Fejlett szocializmusért” című könyve. Ezen művei fontos értéket képviselnek ma is, a Nemzetközi Munkásmozgalmon belül.

Mindemellett Csernyenko egyszerű ember volt, nem gyűjtött ritka műkincseket, vagy ékszereket, esetleg nyugati autókat mint ahogyan hivatali idejének kezdetére azt már sok korrumpálódott, Gorbacsovot és sleppjét támogató áruló politikai csoportosulás tette leplezett körülmények között a pártban.

Egyetlen szenvedélye volt, a labdarúgás. Szabadidejében rengeteget foglalkozott a Moszkvai Szpartak csapattal, s mindig ott ült a nézőtéren teázgatva,  feszült figyelemmel követve kedvenc játékosai meccseit. Emellett nagy hangsúlyt fektetetett a labdarúgás népszerűsítésére az ifjúság körében.

A Határozott, célirányos és a szocializmus ügyéhez váltig hű elsőtitkár, két lábbal állt a realitások talaján.

Idő közben azonban egyrészt az egyre romló egészségi állapota, másrészt a pozíciójából való elmozdítására szövetkező,  titokban vagyont halmozó, és a nyugattal lepaktáló áruló pártvezetők mesterkedésének köszönhetően, nem sikerült hosszú távon folytatnia munkásságát.

A párton belüli árulók csoportjai akik igyekeztek minnél több embert behálózni alantas céljaikhoz, tettek róla hogy siettessék halálát.  Kezelőorvosa, Csazov szovjet egészségügyi miniszter egy magaslati szanatóriumba küldte, s ez betegségének jellegéből adódóan végzetessé vált, tüdőembóliát okozott Csernyenkónál.

Így Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko pontosan ma harminc éve, 1985. március 10.-én elhunyt.

Csazov utasítást kapott erre, s mint visszaemlékezéseiből kiderül enyhén szólva nemigen volt más választása.  Az árulók természetesen mindenáron saját emberüket akarták az elsőtitkári posztra. Sajátjukat, Mihail Gorbacsovot. Ezt már Viktor Pribitkov, Csernyenko egykori irodavezetője nyilatkozza jóval később……

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára