Igaz ember és kommunista volt: Constantin Pârvulescu

Constantin Pârvulescu    1895 november 10-én született. Egyike volt a Román Kommunista Párt alapítóinak, önkéntesként harcolt a Szovjet Vörös Hadseregben (1919-1921).  Majd hazatért és szervezte a vörös szakszervezeteket, emiatt letartóztatták és börtönbe került. Szabadulása után kommunista agitáció miatt újra cellába zárják, a Jilava-i  börtönbe, ahol a legtöbb  antifasiszta ellenállót és kommunistát kínoztak halálra és gyilkoltak meg.

A felszabadulás után Pârvulescu fontos párt- és állami tisztségeket töltött be. Két alkalommal választották a Nagy Nemzetgyűlés elnökévé. Mindig hűséges volt a kommunista eszméhez és szót emelt ha igazságtalanságot tapasztalt. 1950-ben egy Elena Ceausescu nevű nő azzal fordult hozzá, hogy ismerje el a párt az ő illegális kommunista múltját 1936-tól. Tekintettel arra, hogy erre semmilyen bizonyítékot nem találtak, Pârvulescu elutasította, mint a párttagok múltját ellenőrző bizottság (Comisia de Control) elnöke. Elena Ceausescu, a későbbi véreskezű diktátor, Nicolae Ceausecu felesége volt.

A Román Kommunista Párt XII.Kongresszusán,( igen nehezen adtak neki szót)  1979-ben Pârvulescu  bírálta a Ceausecut körülvevő személyi kultuszt és rámutatott az ország súlyos gazdasági helyzetének okaira.  Figyelmeztette a kongresszusi küldötteket, hogy a párt letért a marxista útról és kizárólag Ceausescu személyének dicsőítésével foglalkoznak, figyelmen kívül hagyva az ország problémáit, és nem törődnek a nép szenvedéseivel. Ekkor az állami szervekben, a pártban és a kongresszusi küldöttek között zömmel a diktátor emberei ültek. Sokan hálásak voltak neki, azok közül, akiket kiengedett a börtönből, ahol a nácikkal való kollaborálás miatt ültek, vagy különböző félkatonai fasiszta szervezetek tagjai voltak, és emiatt kerültek elzárásra.  A klikk mellé álltak, és a kipróbált  illegális harcost kivezették a teremből, kilakoltatták otthonából, és egy elhagyatott házban őrizték éveken át. Nem merték börtönbe zárni, mert  óriási tekintélye volt a nemzetközi munkásmozgalomban, kivált a Szovjetunióban.  A Likvidátor folyamatosan rettegett a szovjet bevonulástól, ami sajnos nem következett be.

Ez a kiváló Ember  1989-ben egyike volt a “Hatok Levele” aláíróinak.  A levél élesen elítélte a fasisztoid diktatúrát, amit a szocializmus építésének hazug mázával öntöttek le. Követelte az emberi jogok tiszteletben tartását, a kínzások és a falurombolás azonnali leállítását.  A gazdasági helyzet ekkor már tarthatatlan állapotba került. Nem volt fűtés az iskolákban és kórházakban, az alapvető élelmiszereket évek óta jegyre adták. Bányászok, munkások százezrei fáztak és nélkülöztek, gyerekek haltak éhen az árvaházakban, miközben a hírhedt Securitate mindenkit figyelt és fokozta a terrort. Szították a nemzetiségi ellentéteket, az antiszemitizmust, a fajgyűlöletet, a szovjetellenességet.

Hat nagy tekintélyű kommunista levelet fogalmazott, amelyet eljuttattak a nemzetközi sajtóhoz.  Hamarosan mindegyiküket letartóztatták. A levél nem maradt titokban. Sokan olvasták és terjesztették.

Szerzői később  láthatták a Ceausescu-házaspár kivégzését. Silviu Brucan részt vett a Nemzeti Megmentési Front létrehozásában. Egyike volt azoknak, akik sürgették az árulók és gyilkosok megbüntetését.

Pârvulescu a 1992-ben halt meg, elveit a legnehezebb időkben sem adta fel. Tisztelői évente megemlékeznek róla.Apostolii lui Stalin: Constantin Pârvulescu, şeful de la „resurse umane“ comuniste. Drumul secret spre Strada Parfumului

Fogarasi Zsuzsanna