Hova tovább rombolhatják még a felsőoktatást? Megálljt az őrületnek!

Mindig lehet rosszabb és rosszabb.

 

Egy olyan államban, ahol már rég kiölték a hatékony civil kontrollt, nincsenek szakszervezetek és az érdekvédelmi próbálkozások ritkán haladják meg a Facebook csoport létrehozásának és bővítésének szintjét, egy olyan államban, amely a megfélemlítésre, a kizsákmányolásra, a megaláztatásra épül, mintha úgy tűnne, bármi lehetséges. Vajon meddig lehet a húrokat feszíteni?

 

Mi, a Népi Front, egyenlőre szűkös társadalmi hatásterünk ellenére is tisztelünk bizonyos alapvető normákat, de a négy, vagy nyolcévente színeit váltó, lényegét tekintve nem változó burzsoá hatalom már az alapvető tisztelet nyomait sem mutatja a civil szféra, és az intézmények függetlensége, a szakmaiság irányában.

 

A rendszer egyre inkább kimutatja a foga fehérjét, és gőgösen a mókuskereket hajtó emberek képébe mondja: minden tőlem függ, és ti értem éltek, ha tetszik, ha nem.

Eljutottunk oda, hogy ez történik napjainkban már a felsőoktatásban is, fittyet hányva az Universitas független hagyományaira és szakmai elhivatottságára, pedagógiai küldetésére.

 

Mivel nekünk, napjaink kommunistáinak fontos a tisztelet, ezért tartózkodunk általában az olyan aktuálpolitikai vitáktól, amelyekről úgy tűnne, propagandisztikus hasznot akarunk kihajtani általuk a pártunk számára, ezzel a szóban forgó intézménynek sem feltétlenül használnánk.

 

Azonban azzal kapcsolatban, ami az utóbbi hónapokban az egri Eszterházy Károly Főiskolával történik, nekünk is szót kell emelnünk.

 

Az intézményről tudni érdemes, hogy több évszázados álma, törekvése, az egyetemi rang elérése. Nagy kvalitású, tehetséges vezetők, tanárok, fejlesztők és újítók sorának óriási munkáját foglalja magába az az eredmény, hogy az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) mind képzései szintjét és számát, mind infrastruktúráját tekintve nem csak a többi magyar főiskolát, hanem egy-két vidéki egyetemet is maga mögé utasít.

 

Az egyetemmé válás célja azonban hiába tűnik időről- időre mindig közelibbnek, az aktuálpolitika eddig mindig felülírta elérését. Legutóbb néhány héttel ezelőtt gerjesztették a kormánypártok az indulatokat az intézmény háza táján, amikor is Horváth László megyei kormánymegbízott és dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, játszi könnyedséggel célként tűzte ki a gyöngyösi és az egri főiskola összevonását és kijelentette: „Inkább legyen egy erős főiskolánk, mint egy gyenge egyetemünk!” Az EKF és a ZSKF (gyöngyösi Zsigmond Király Főiskola) társadalma is egyaránt, joggal felháborodott a felelőtlen nyilatkozatokon.

 

Szinte mondanunk sem kell, hogy se Gyöngyösön, sem Egerben, soha nem fogalmaztak meg az illetékesek ilyen, vagy hasonló szándékot.

Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz bármiféle egyeztetés nélkül – ahogyan az náluk már rég óta gyakorlat – játéknak tekinti a felsőoktatási szerveket, és vérig sérthet emberek tömegeit, bármilyen megbánás, bocsánatkérés nélkül.

A nagy horderejű botrányban az EKF rektora, dr. Liptai Kálmán is határozott állást foglalt a politikai blődséggel szemben, mégsem érezheti magát biztonságban az általa vezetett főiskola. Sokak már Liptai politikai nyomás általi lemondatását vizionálják, főként annak tükrében, hogy a legutóbbi rektorválasztáson a Fidesz nagy igyekezete ellenére sem tudta beültetni a rektori székbe leghűségesebb – és legkevésbé autonóm – pártkatonáit vele szemben, így most minden alkalmat megragadnak a kicsinyes bosszúra.

 

A városvezetés és az „állampárt”, a hangzatos „Tudás-park projekt” keretében kívánja Heves megye két felsőoktatási intézményét összevonni, nagy pályázati pénzek lehívhatósága érdekében és már megint itt van a kutya elásva! Halkan jegyezzük meg, hogy már legalább 150 éve, két nem éppen ostoba, szakállas gazdaságfilozófus megírta, hogy a tőke, kizárólag rövidtávon képes gondolkozni, mellőzve minden konstruktív, vagy szociálisan toleráns megoldást, és minden helyzetben a profitját maximalizálja, éppen ez fogja a vesztét is okozni. Itt sem történik más.

 

Az pedig, hogy egy-két rosszul irányzott és szerencsétlen mondattal – még ha a szándék jó is lenne – hogyan lehet két, országosan is jelentős intézményben botrányt kelteni, kiválóan megcáfolja a kommunikáció szakok eltörlésének szükségszerűségét, amely épp aktuális kérdés a Fidesz által, és hogyhogy nem, kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehet majd csak kommunikációt tanulni.

Dr. Nyitrai Zsolt számára csak szívből ajánlani tudjuk az EKF kommunikáció szakát, de ha napi elfoglaltságai miatt nem is érne rá, legalább a Tömegkommunikáció című tárgy előadásait látogathatná néha!

 

Ha csak az elmúlt évek felsőoktatásbeli változásait kéne összegeznünk, kiragadnánk minden szövegkörnyezetből, és hozzátoldanánk a numerus clausus-t, azt hihetnénk, hogy a ’20-as ’30-as évek Magyar Királyságában ébredtünk fel: kiváló oktatók pártállás és világnézet alapján lévő kirúgása, kancellárok kinevezése a rektorok élére, szakmaiatlan összevonások, a hallgatók költségeinek emelése, a tanulmányi ösztöndíjak csökkentése, röghöz kötés! Minden jel arra mutat, hogy a rendszernek nem kellenek képzett, gondolkodó, kreatív emberek, hanem csak a „bólogató Jánosok” és az elkötelezett pártemberek.

 

Ezek, na meg a haver haverja kerül be még az agyon dicsért közmunkaprogramba is, ennyit Orbán Viktor munka alapú társadalmáról! A minőségi felsőoktatás pedig szépen lassan újra a gazdagok privilégiuma lesz.

 

Persze a közoktatás sincs jobb helyzetben. A pedagógusokra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róttak, melyek ráfordított időben és energiában nincsenek összhangban a pedagógusbérek emelésével. A tankerület felügyelők mindenütt megmondó pártemberekként járnak el, és siralmas állapotban van a gyerekétkeztetés, vagy bármilyen oktatási infrastruktúra. A napokban ráadásul a hatalom és csatlósai megint hozták a formájukat: megfenyegettek egy váci gimnáziumot, amely nem hajlandó „bio-díszeknek” küldeni a diákjait a Március 15-i kormányzati ünnepségre. Annak diákjait, továbbtanulásuk lehetőségének elvételével zsarolják. Ez több mint gerinctelen.

 

A Népi Front, ezúton fejezi ki mély felháborodását a kormánypártok azon gyakorlatával szemben, amelyet az oktatásügyben (is) folytatnak, és gyökeres, emberközpontú változások valamint az elit osztály teherviselésének kiharcolására hív mindenkit! Kiállunk mind az Eszterházy Károly Főiskola, a Zsigmond Király Főiskola, mind az összes oktatási intézmény szakmai függetlensége mellett! Kiállunk a CÖF által a váci Madách Imre Gimnázium megzsarolt, megfenyegetett diákjai mellett! Tiltakozunk a kommunikáció szakok megszüntetése ellen, amelyet, ha jól oktatják, akkor nem „büfészak”, hanem igen fontos társadalomtudomány és tudásértékkel bír!

 

Az, hogy sok felsőoktatási intézmény kommunikáció szakja diplomás munkanélkülieket termel ki, nem elsősorban ezeknek a szakoknak a felelőssége és hibája, hanem annak a mostani „kéz-kezet mos” és „vitézurambátyám” világé, amely, köszönhetően a 25 évnyi vadkapitalizmus meddőségének és kudarcának, újra ránk köszöntött.

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára