Helyesbítés Kornai János ügyben, avagy Kornai a kapitalizmus hittérítője

A hazai értelmiség körében furcsa módon Bokros Lajostól kezdve Kornai Jánosig rengeteg apologétája van a kizsákmányoló kapitalista rendnek, ez jórészt annak tudható be, hogy idehaza nyelvtudás híján szinte senki nem olvassa a külföldi közgazdasági szakirodalmat, ezért ezek az emberek minden ellenállás nélkül terjeszthetik mérgüket a köztudatban. Ez az írás ismételten Kornai Jánosról szól, a bajszost inkább később vesszük célkeresztbe.

Tehát témánk Ismét Kornai János, aki az interjúban kifejti szélsőséges kapitalizmus-párti nézeteit, miközben nagyképűen Thomas Piketty francia közgazdászt kritizálja. Kornai ellenzi a társadalmi szolidaritást, hogy a dolgozók által megtermelt érték magukhoz a dolgozókhoz kerüljön vissza. A marxizmus gondolatát sem tudja Kornai tolerálni. Láthatóan nem tetszik neki, hogy máshol másként gondolkoznak a vagyon újraelosztásáról és a marxizmusról, mint ahogyan ő szeretné. Kornai tájékozatlanságát mutatja, hogy Bill Gates-t, mint a technikai fejlődés-vállalkozás úttörőjét jelöli meg, holott Gates soha nem a technológiai tudásáról, sokkal inkább üzleti érzékéről volt híres. Rossz nyelvek azt beszélik sok ötlet és vállalati újítás nem éppen Gates úr sajátja. Kornai kizárólag a vezetőket veszi emberszámba, kizárólag az ő munkájukat ismeri el, azokról a szoftverfejlesztőkről és mérnökökről viszont könnyedén megfeledkezik, akik voltaképpen Gates, Jobs és a többi tőkés munkaadó alkalmazásában az adott informatikai cég újításait feltalálják… Ha valaki egy ilyen céghez megy dolgozni aláiratnak vele egy papírt, hogy az újításai a cég tulajdonát képezik. Igen, a nagy Gates, Zuckerberg és a munkavállalóit sanyargató Steve Jobs mind a saját munkavállalói eszéből,újításaiból és munkájából él. De kérdem én honnan is tudná Kornai úr ezeket, hisz soha nem dolgozott hasonló helyen, csak az általa szapult szocialista állam keblén bomlasztott?

Bár egyeseknek nem tetszett, ezen burzsoá álértelmiség kritikája, mégis nevén kell nevezni, hogy ő a kapitalizmus egyik ideológus kóklere, aki minden bizonnyal pénzt kap azért, hogy az uralkodó osztály kulturális hegemóniáját – és így hatalmát – úgynevezett tudományos tézisekkel és ideológiával igazolja és így tartsa fent. Nem meglepő, hisz Antonio Gramsci óta tudjuk, hogy mi a burzsoá értelmiség valódi célja és rendeltetése. Ne higgyünk nekik, hisz tudjuk: a kapitalizmus öl!