Háború? Béke?

Háború, vagy béke? Nagyjából száz esztendeje ez az egyik legfontosabb kérdés az emberiség számára. Eddig nagyon rosszul vizsgáztunk, hiszen az 1914-es esztendő őszétől, szinte egyfolytában dörögnek a fegyverek földünkön. Egyetlen olyan napról sincs tudomásom ezen száz esztendő alatt, melyen hallgattak volna a fegyverek.
Persze, ez nem is lehet másként. A kapitalista (imperialista) társadalmak nagyjából száz esztendeje, iszonyú gazdasági válsággal küzdenek, és erre a válságra sem a polgári-liberális, sem a keresztény-konzervatív közgazdászoknak, gazdasági szakértőknek nincs sem rövid, sem hosszútávra szóló, megbízható válasza.
A másik ember, másik nép kizsákmányolására, kifosztására épülő gazdasági modell nem is kínál élhető, optimális megoldást. Ideig-óráig különféle látszatintézkedésekkel, adófizetők keserves verejtékkel összekuporgatott pénzéből finanszírozott banki és vállalti mentőcsomagokkal ugyan elodázhatják az összeomlást, de történelmi tény, hogy ezek az intézkedések valójában fabatkát sem érnek.
Egyedül a piacok újrafelosztása hozhat némi enyhülést az elhúzódó és egyre mélyülő válságra, ez azonban békés úton nem valósítható meg. Senki sem mond le önként gazdasági-politikai érdekeiről, senki sem hajtja önként rabigába a fejét.
Ezért a kapitalista (imperialista) társadalom túlélésének egyedüli záloga, az állandóan fenntartott háborús fenyegetés, zsarolás, a valóságban vívott fizikai háború, nemzetek leigázása, kifosztása, gyilkosság, népirtás.
Ma, 2015-ben ismét eljutottunk oda, hogy mind a polgári-liberális, mind a keresztény-konzervatív gazdasági szakemberek kifogytak minden ötletből, kifogytak az összes válaszból. Miután ezermilliárdokat költöttek világszerte a bankok, nagyvállalatok megmentésére, teljesen eredménytelenül, a válság nem hogy enyhülne, tovább nő! Ennek következtében a világban tapasztalható szegénység soha nem látott méreteket öltött. Lassan elfogy a gyarmati sorba taszított országokból olcsón beszerezhető nyersanyag, fogyóban az energia, a túltermelésre nincs fizetőképes kereslet.
Bezárult a kör. Maradt a kapitalista társadalom számára egyedül járható út, a HÁBORÚ.Az Egyesült Államok kormánya már hadban áll, szinte az egész világgal.
Ennek, itt Európában legszembeszökőbb példája Ukrajna. Az USA mára nyíltan náci doktrínákat hirdető és megvalósító kormánya, szenátusa, felhatalmazta a titkosszolgálatokat az Ukrán demokrácia megdöntésére. Ezt az ukrán neonácik támogatásával sikerre is vitték.
Az USA kormányának elengedhetetlen szüksége van az orosz határ destabilizálására! Ezzel úgy gondolja sakkban tarthatja, gazdasági-politikai meghátrálásra kényszerítheti Oroszországot. Ugyanakkor a szándékosan fenntartott háborús helyzet fenyegetésével destabilizálja, fenyegeti az Európai Unió tagállamait, fegyverért, védelemért cserébe rájuk kényszerítve gazdasági-politikai akaratát.
Sajnos, az EU vezetői nem hajlandók szembeszállni az USA birodalmi politikájával, sőt, mindent elkövetnek azért, hogy az USA szolgalelkű béreseivé váljanak. Ez nem is történhet másként.Az Európai Unió imperialista gazdasági-politikai vezetői szintén egy eljövendő háború és a piacok azt követő újrafelosztása révén látják megoldani gazdasági válságukat.
Ami ebben számunkra legszörnyűbb, hogy Magyarország, mint történelme során szinte mindig, most is a gonosz oldalán áll.
Hogy az imperialista hatalmak fenyegetése nem csak bennünket érint, itt Európában, elég megemlíteni az USA legújabb gonosztettét.
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya durván megsértette a venezuelai nép önrendelkezéshez való jogát, amikor 2015.02.12-re puccsot szervezett a dél-amerikai országban. Szövetkezett a venezuelai szélsőséges erőkkel, azokat felfegyverezte, fizette, kiképezte, számukra logisztikai támogatást nyújtott. Pontosan, mint Ukrajnában. Szerencsére Nicolas Maduro kormánya és az ország elhárítása idejében leleplezte és meghiúsította a puccskisérletet.
Ám nem lehetünk nyugodtak. Az Egyesült Államok e legújabb gaztette is azt bizonyítja: AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK!