Gorkij alakjai hogy kísértenek…

Hetvennyolc esztendeje halt meg a zseniális   szovjet író, aki függetlenül politikai elkötelezettségétől, az írói hivatástudat és mesterségbeli tudás legmagasabb lépcsőfokán szilárdan áll a mai napig.

“Az első proletár, aki a polgári irodalomba nem csak bejut, de nagy karriert csinált.” –  írja róla Szerb Antal.

Gorkij kommunista volt, de szembefordult Leninnel, a bolsevik párttal, és bírálta módszereit. Lenin nem állt bosszút kicsinyes politikusként, hanem világosan látva a lángelmét, megbízta őt magas állami hivatal vezetői tisztségével. Manapság nem is tudnánk mondani ilyen rendkívüli nagyvonalú és elfogulatlan példát.
Alekszej Makszimovics Peskov Gorkij szava döntött az állami könyvkiadás azon területén, amely a külföldi irodalmat volt hivatva közvetíteni a szovjet és orosz emberek felé.
Ekkor jelentek meg a könyvesboltok polcain  többek között Shaw, Anatole France, Romain Rolland művei. A nagy író lelkesen és a legjobb szándékkal végezte ezt az embertpróbáló munkát. Gorkij követett el hibákat is ebben a tisztségben, de pozitív cselekedetei mélyen lehúzzák a mérleg nyelvét. Számos fiatal szerzőt bátorított és indított el az írói pályán. Nevéhez nemcsak a szocialista realizmus megalapítása, hanem a szovjet irodalmi élet kapuinak megnyitása a nemzetközi irodalom előtt és a kortárs orosz próza  virágzásának elősegítése is köthető.

Annak ellenére, hogy több alkalommal távozott külföldre és élt különböző országokban, Gorkij írófejedelem maradt hazájában, akit Sztálin is tisztelt és olvasott. Halála előtt Gorkij volt az Írószövetség első elnöke.
Az Éjjeli menedékhely, Az anya (Brecht dolgozta át színdarabbá), Artamanovok, Az én egyetemeim, Gyermekkorom –  a legjelentősebb művei közül néhány.
Gorkij nem elavult, dogmatikus, szakmányban író szerző, hanem olyan elsöprő erejű tudósa az életnek, akinek alakjai megjelennek naponta a fájdalmas magyar valóságban. Az Éjjeli menedékhely minden szereplője ott van negyedszázada a tőkés Magyarország flaszterén.
Gorkijt mindenkinek olvasni kell, mert olyan  fénnyel világítja be mindennapjainkat, amelyhez most  senkinek nincs bátorsága.
Példát mutatott minden időben igazmondásból, és soha nem hajolt meg egyetlen tekintély előtt sem. Emberi és írói példakép a XXI. századi szocializmus  harcosai számára. Olyan tapasztalatokat közvetít, amelyek segítenek végigmenni a jelenlegi harcok rögös útjain.
Csak az átélés és elmélyült tudás viheti előbbre a szocialista eszmét, mely távol áll mindenféle kicsinyes irigykedéstől és főleg a gyávaságtól!

Olvassuk Gorkijt és tanuljunk tőle!
F.Zs.