A Népi Front lapja

Gondolatok Kádár János születésének 103. évfordulója alkalmából…

A súlyos politikai konfliktusokkal terhelt magyar politikai életben az egymással élesen szemben álló és gyökeresen eltérő világnézetet valló pártok értékrendjében van egy közös vonás: a marxizmus elutasítása és a szocialista múlt, a Kádár-rendszer démonizálása. Mind kormánypárti körökben, mind a balliberális ellenzék táborában az általános értelembe vett antikommunizmus olyan politikaformáló tényező, amely alapjaiban határozza meg e pártok identitását, retorikáját és cselekvését. Az 1989 előtti szocialista rendszerrel szembeni önmeghatározás, a Kádár-érától való minél látványosabb és erőteljesebb elhatárolódás alapvető feltétel, elvárt magatartás a politika színpadán.

Ha van valami tehát, amely a Fidesz-KDNP kormányt és annak ellenzéki formációit összeköti, az nem más, mint Kádár Jánosról és a szocialista múltról alkotott negatív vélekedés. Kormányzó és ellenzéki pártok közösen pengetik az antikommunista húrokat. A 25 éve permanensen zajló kommunista-ellenes hangulatkeltés elhomályosítja a lakosság politikai tudatát, és felkorbácsolja a társadalom indulatait, így a haladó szellemiségű, antikapitalista baloldali szervezetek, amelyek igyekeznek rávilágítani a kapitalista rendszer okozta szenvedésre, a súlyos szociális különbségekre, a társadalmi igazságtalanságokra, reménytelenül defenzívába szorultak. Politikai mozgásterük korlátozott, a társadalom gondolkodására való ráhatásuk csekély. Az általuk hirdetett eszmék iránt ellenszenv gyökerei mélyek. Vállaltan kommunista színekben politizálni ma felér egy politikai öngyilkossággal.

Szembe szállni kadarjanos-2015Kádár János és rendszere védelmében a magukat „nemzetinek” vagy éppen „demokratának” valló politikai erőkkel szintén kudarcra ítéltetett próbálkozás. És mi, a Népi Front tagjai, szimpatizánsai mégis ezt tesszük. 2012 telén, amikor létrehoztuk Magyarország új kommunista pártját, leráztuk magunkról a múlt siratására épülő nosztalgia-politika béklyóját, és deklaráltuk, hogy mozgalmunk a jövő, a 21.századi szocializmusért küzd, amely sok tekintetben más lesz, mint az 1948-1989 közötti szocialista kísérlet. Jól döntöttünk, amikor a múltba révedés helyett a jövőbe tekintést  választottuk és programunkat a baloldali megújulás jegyében készítettük el.

Kimondtuk azonban azt is, hogy küldetésünkhöz hozzá tartozik a magyar forradalmi munkásmozgalom emlékeinek védelme, hagyományainak ápolása is, hiszen múlt nélkül nincs jövő! A Népi Front a többi politikai párttal ellentétben nem tagadja meg Kádár Jánost és a nevével fémjelzett korszakot. Bátran vállaljuk véleményünket: Kádár János volt a XX. század legnagyobb formátumú magyar politikusa. A horthysta szellemiségű történelem-hamisítás ellenére mi még mindig nem felejtettük el azokat tényeket, amelyek igazolják a Kádár-rendszer fölényét a rendszerváltás után kiépült kapitalista diktatúrával szemben. Nem csak a 60-as, 70-es évek megkérdőjelezhetetlen szociális vívmányaira, gazdasági fejlődésére gondolunk, hanem az általános életszínvonal emelkedésére, lét és közbiztonságra, a nyugodt és békés hétköznapi életre. csehmiklosIgen, voltak e korszaknak hibái is. A szovjet-típusú szocializmus intézményrendszerének fejletlensége, gazdaság problémái több más kül-és belpolitikai tényező mellett mind közrejátszottak a rendszer összeomlásában, megbuktatásában. Mindezek ellenére nem vitatható, hogy Magyarország a kádári szocializmus évtizedei alatt dolgozott le a legtöbbet történelmi lemaradásából és ez volt az a korszak, amelyben hazánk a modernizáció, a fejlődés útjára lépett. Joggal érezzük úgy, hogy köszönettel tartozunk Kádár Jánosnak azért, hogy felnőhetett egy generáció, amelynek nem kellett félnie a holnaptól és nem ismerte a nélkülözés, a nyomor, a kilátástalanság állapotát.

Tisztelettel adózunk Kádár Jánosnak, a kompromisszumok örök robotosának, a néppel összekacsintó államférfinak, aki a magyar történelem legsikeresebb korszakát hozta el a hazánknak.

A Népi Front ezért 2015 május 24-én, vasárnap délelőtt 10:00-kor Kádár János születésének 103. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a pártfőtitkár és felesége sírjánál, a Fiumei úti Nemzeti Síkertben.

Jöjjön el mindenki, aki tiszteli és becsüli a kádári életművet!

Cseh Miklós, Népi Front elnöke

 

TI ÍRTÁTOK

Életveszélyes munkahelyek

Megjelent az Eurostat, halálos kimenetelű munkahelyi baleseteket számba vevő statisztikája, az EU 28 tagállamára és a partnerországokra kiterjedően. A legutóbbi, 2014-es alapján Magyarország  a középm

A Győzelem Napja - Moszkvából jelentjük....

Ma május 9-én ismét hálával és köszönettel emlékeztünk. Emlékeztünk  az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó e
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Dicsőség a szovjet és magyar hősöknek! - 70 éve szabadult fel Budapest

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
No thumbnail available

Tervgazdaság versus tervszerűség

A sztálini tervgazdaság politikai gazdaságtana (rövid tanfolyam) Red Star, 2008, november 19 (kommunista.net) 1917-ben Oroszországban
No thumbnail available

Élő hazugságok, meghamisított történelem

Élő hazugsággá vált az, hogy a Kádár-rendszer alatt ment tönkre az ország,
Légy szerző!
Légy szerző!